• Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej GeoPlanet 2022/2023

  zobacz więcej

 • 25. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik ponownie otwarty dla publiczności

  25 edycja wydarzenia poświęcona WODZIE odbyła się 21 maja 2022 r. na terenie Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

  Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk od wielu lat jest obecny podczas tego niezwykłego wydarzenia, którego niekwestionowaną bohaterką jest nauka. W bieżącym roku nie mogło być inaczej, szczególnie, że po dwóch latach powróciliśmy do bezpośredniego kontaktu z publicznością. Występowaliśmy z Instytutem Geofizyki PAN oraz Centrum Badań Kosmicznych PAN w ramach Centrum GEOPLANET. Przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji, konkursów, nagród oraz wyjątkową możliwość kontaktu z naukowcami, którzy starali się znaleźć i udzielić odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania. Zwiedzający po raz kolejny nie zawiedli i tłumnie odwiedzali nasze stoiska. Dziękujemy i do zobaczenia!

   

  Stoisko ING PAN, fot. DP

  Stoisko Instytutu Nauk Geologicznych PAN pt. „Hydrogeologia i zdrowie”, fot. DP

   

  Slajd na tv 'Woda na ziemi jest w ciągłym ruchu', fot. DP

  Stoisko Instytutu Geofizyki PAN, slajd na TV pt. „Woda na ziemi jest w ciągłym ruchu”, fot. DP

   

  Gry i zagadki oraz konkursy z nagrodami na stoisku Instytutu Geofizyki PAN, fot. DP

  Gry i zabawy oraz konkursy z nagrodami na stoisku Instytutu Geofizyki PAN, fot. DP

   

  W trakcie pokazu CBK PAN, fot. DP

  W trakcie pokazu Centrum Badań Kosmicznych PAN, fot. DP

   

  Stoisko Instytutu Nauk Geologicznych PAN pt. „Życie w kropli wody”, fot. EG

   

  Wywiad dla Polskiego Radia na stoisku Instytutu Nauk Geologicznych PAN, fot. EG

  zobacz więcej

 • OŚWIADCZENIA I INFORMACJE W ZWIĄZKU Z AGRESJĄ ROSJI NA UKRAINĘ

   

   

  Oświadczenie:

  W związku z agresją zbrojną Rosji na Ukrainę i brutalnym złamaniem umów międzynarodowych oraz standardów obowiązujących w cywilizowanym świecie, polskie środowisko akademickie stanowczo potępia napaść na naszego sąsiada i używanie wobec niego przemocy.


  Wyrażamy pełną solidarność z całym narodem ukraińskim i poparcie dla Ukrainy jako suwerennego państwa, oraz deklarujemy wszelką możliwą pomoc w tych ciężkich chwilach. Jednocześnie apelujemy do władz Ministerstwa Edukacji i Nauki o uruchomienie we współpracy z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej specjalnych środków, w tym prawnych, na wsparcie dla ukraińskich naukowców, doktorantów i studentów, którzy wyrażą chęć kontynuowania swojej działalności w polskich uczelniach.


  Polskie środowisko akademickie będzie jeszcze bardziej intensyfikować i rozwijać współpracę we wszelkich postaciach z naszymi ukraińskimi partnerami akademickimi.

  Na zdjęciu: prof. Jan Środoń podczas manifestacji 24.02.2022 r. w Krakowie:

   

   

  zobacz więcej

 • Prof. dr hab. Teresa Madeyska członkiem czynnym PAU

  Z przyjemnością informujemy, że pani prof. dr hab. Teresa Madeyska - emerytowana profesor w ING PAN i dyrektor Instytutu Nauk Geologicznych PAN w latach 2000-2007, specjalistka geologii czwartorzędu - została wybrana przez Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Umiejetności w Krakowie na członka czynnego PAU.

  Dotychczas prof. Teresa Madeyska była członkiem korespondedntem PAU (od 2004 r.), w Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU.

  Pani Profesor serdecznie gratulujemy.

   

  zobacz więcej

 • Plan równości płci opracowywany w ING PAN

  W instytutach Polskiej Akademii Nauk, w tym w Instytucie Nauk Geologicznych PAN, powstają właśnie plany równości płci. W informacji PAN dostępnej pod tym linkiem o postępach ING PAN informuje mgr Marta Godzwon z Biura Informacji Naukowej ING PAN.

  Jednostkom, które takie dokumenty przygotowują, pomóc ma poradnik opracowany przez Biuro Promocji Nauki PolSCA PAN w Brukseli. Zapewnienie równości płci w instytucjach naukowych wkrótce będzie brane pod uwagę w procesie przyznawania grantów w konkursach z Horyzontu Europa, MSCA i ERC. Podręcznik dostępny jest tutaj.

  Głównym założeniem planu równości płci (GEP) w Instytucie Nauk Geologicznych PAN (ING PAN) jest zaangażowanie w działanie na rzecz równości w rozwoju zawodowym, naukowym. Stosowanie zasad równości, różnorodności i dostępności to m. in. docenianie pracowników i doktorantów wyłącznie na podstawie kwalifikacji oraz zapewnienie im informacji (np. o konkursach, konferencjach, seminariach, polityce wewnętrznej Instytutu). Są to kluczowe elementy wspomagania kariery naukowej.

  Nasze działania w tym zakresie są częściowo prowadzone z wykorzystaniem dobrych praktyk zdobytych podczas opracowywania dokumentów niezbędnych do aplikowania o logo HR Excellence in Research, które otrzymaliśmy w 2017 r. Do przygotowania GEP w Instytucie zostały wyznaczone osoby, którym przydzielono odpowiednie zakresy obowiązków i zadań do wykonania - przygotowano m. in. dane statystyczne obrazujące zatrudnienie. Kolejnym krokiem jest ich właściwe wykorzystanie w przygotowaniu działań mających na celu wprowadzenie ewentualnych zmian. Nasza kadra naukowa pochodzi z różnych krajów. Dlatego też najważniejsze dokumenty i regulaminy w ING PAN zostały udostępnione w języku angielskim. Część z nich jest w przygotowaniu. Osobą czuwającą nad właściwym przebiegiem prac i wdrażaniem Planu Równości Płci jest Dyrektor Instytutu.

  Przygotowywany w ING PAN GEP ma na celu wzmacnianie pozytywnych postaw wobec różnorodności w polityce zatrudnienia, wspomaganie karier naukowych kobiet, umożliwienie każdemu pracownikowi łączenia życia rodzinnego i zawodowego (np. przez umożliwienie elastycznych godzin pracy i/lub pracy zdalnej), zapewnienie równowagi płci w rekrutacji pracowników i w szkole doktorskiej.
  W naszym przekonaniu polityka gender equality (równość płci) jest kluczem do równych szans. Społeczność, w której nikt nie czuje się dyskryminowany lepiej ze sobą współpracuje. Niezbędna w świecie nauki współpraca na równych zasadach - zarówno na gruncie lokalnym (wspólne badania w projektach wewnętrznych) jak i międzynarodowym (wieloautorskie publikacje, konferencje naukowe) - pokazuje, jak ważne jest zapewnienie dostępności i otwartość zróżnicowanego rynku pracy dla naukowców, aby każdy potencjał był wykorzystany w poprawie jakości B+R.

   

  zobacz więcej