INSTYTUT NAUK GEOLOGICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK 

Kontakt do siedziby ING PAN w Warszawie:
ul. Twarda 51/55

00-818 Warszawa 
tel.: (48) 22 6978-700
fax: (48) 22 620-62-23 
e-mailingpan@twarda.pan.pl

 

Kontakt do sekretariatu w Ośrodku Badawczym ING PAN w Krakowie:
ul. Senacka 1

31-002 Kraków
tel.: (48) 12 370-52-33

tel./fax: (48) 12 422-16-09

e-mail: sekretariat@ingpan.krakow.pl 

 

Kontakt ePUAP: /epuap_ingpan1/SkrytkaESP

 
  • NIP: 525-000-88-96
  • REGON: 000326345
  • Polska Klasyfikacja Działalności: 72.19.Z (Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych)
  • Instytut wpisany jest do rejestru instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk pod numerem RIN-VII-24/98

 

Instytut Nauk Geologicznych PAN
OŚRODEK BADAWCZY W WARSZAWIE
ul. Twarda 51/55

00-818 Warszawa
tel.: (48) 22 6978 813
fax: (48) 22 620 62 23 
e-mail: ezawisza@twarda.pan.pl

Instytut Nauk Geologicznych PAN
OŚRODEK BADAWCZY W KRAKOWIE
ul. Senacka 1

31-002 Kraków
tel.: (48) 12 3705 200
fax: (48) 12 422 16 09

e-mail: sekretariat@ingpan.krakow.pl

Instytut Nauk Geologicznych PAN
OŚRODEK BADAWCZY WE WROCŁAWIU
ul. Podwale 75

50-449 Wrocław

tel.: (48) 71 337 63 30

fax: (48) 71 337-63-42

e-mail: mjast@twarda.pan.pl

Formularz kontaktowy