Pracownicy księgowi i administracyjni w ING PAN w Warszawie

Adres: Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk 
           ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa 
tel. (48) 22 6978-700fax (48) 22 620-62-23 
e-mail:  ingpan@twarda.pan.pl


Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania

mgr inż. Arkadiusz Średnicki,  tel. (48) 22 6978-750

 

Główny Księgowy 

mgr Urszula Kozicka,  tel. (48) 22 6978-733

 

Starszy ekspert ds. kadr i płac   

mgr Jolanta Kotowicz,  tel. (48) 22 6978-722


Biuro Informacji Naukowej
      Marta Godzwonmgr      22 6978761 (701)Kierownik Biura Informacji Naukowej
      Elżbieta Gogaczmgr      22 6978761 (701)Starszy ekspert ds. administracji i sekretariatu naukowego


Archiwum

 

Mariusz Wojtylak

 

     mgr 

 

    22 6978-761

 

                 Archiwista                                                                                

 

Biuro Administracyjno-Ekonomiczne
   Tomasz Grycukdr22 6978-820Starszy ekspert ds. sieci informatycznej

  

   Krzysztof Izydorczyk

 

mgr

22 6978-724

Inspektor ochrony danych osobowych

Inspektor ds. BHP

   Rafał Motyliński 22 6978-753Samodzielny referent
   Beata Osłowska-Lesiakinż.22 6978-724Ekspert ds. administracyjnych
   Krzysztof Szymańczyk 22-6978-757Samodzielny referent ds. administracyjno-gospodarczych

Dział Finansowo-Księgowy

  Joanna Karpieńska

 22-6978-730Samodzielna Księgowa
   Anna Nałęczmgr22 6978-730Starsza Księgowa

 

Pracownicy księgowi i administracyjni w Ośrodku Badawczym ING PAN w Krakowie

 

Adres: Instytut Nauk Geologicznych PAN 
           Ośrodek Badawczy w Krakowie
           ul. Senacka 1, 31-002 Kraków 

tel.        (48) 12 37 05 200 (centrala) ; 12 422 19 10 ; 422 89 20
fax:       (48) 12 37 05 205 ; 12 422 16 09
e-mail:  sekretariat@ingpan.krakow.pl

 

Sekretariat:

Alicja Bobrowska-Borowiecmgr12 3705 233samodzielna referent ds. administracyjnych


Dział Finansowo-Księgowy:

 

Karolina Brodzińska-Górkamgr12 3705 235samodzielna księgowa           

 

 

Kadry i płace:

 

Halina Oprych 12 3705 203samodzielna referent ds. kadr i płac

 


Biuro Administracyjno-Ekonomiczne ds. Ośrodka Badawczego w Krakowie:

Adam  Jaraczmgr12 3705 239z-ca kierownika Biura ds. OBK 
Paweł  Ciepiela 12 3705 236samodzielny referent ds. administracyjno-technicznych 
Jarosław Myroniukmgr12 3705 200referent ds. administracyjnych 
Robert  Niewiaramgr inż.12 3705 239informatyk 
Anna Zagórskamgr12 3705 256 (229,208)specjalista ds. BHP

Pracownicy księgowi i administracyjni w Ośrodku Badawczym ING PAN we Wrocławiu

Adres: Instytut Nauk Geologicznych PAN
            Ośrodek Badawczy we Wrocławiu
            ul. Podwale 75, 50-449 Wrocław

tel.: (48) 71 337 63 30 ; 71 337 63 39 [ Centrala ]
fax: (48) 71 337-63-42
e-mail:algrad@tlen.pl

Pracownicy administracji :  
Alicja  GradMgr-Sekretariat
ekspert ds. administracyjnych