Pracownicy księgowi i administracyjni w ING PAN w Warszawie

Adres: Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk 
           ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa 
tel. (48) 22 6978-700fax (48) 22 620-62-23 
e-mail:  ingpan@twarda.pan.pl


Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania

mgr inż. Arkadiusz Średnicki,  tel. (48) 22 6978-750

 

Główny Księgowy 

mgr Urszula Kozicka,  tel. (48) 22 6978-733

 

Starszy ekspert ds. kadr i płac   

mgr Jolanta Kotowicz,  tel. (48) 22 6978-722


Biuro Informacji Naukowej
Elżbieta Gogaczmgr-Starszy ekspert ds. administracji i sekretariatu naukowego

Archiwum
Biuro Administracyjno-Ekonomiczne
Tomasz Grycukdr-Starszy ekspert ds. sieci informatycznej
Rafał Motyliński -Samodzielny referent
Beata Osłowska-Lesiakinż.-Ekspert ds. administracyjnych
Krzysztof Szymańczyk -Samodzielny referent ds. administracyjno-gospodarczych

Dział Finansowo-Księgowy

Joanna Karpieńska

 -Samodzielna Księgowa
Anna Nałęczmgr-Starsza Księgowa

 

Pracownicy księgowi i administracyjni w Ośrodku Badawczym ING PAN w Krakowie

 

Adres: Instytut Nauk Geologicznych PAN 
           Ośrodek Badawczy w Krakowie
           ul. Senacka 1, 31-002 Kraków 

tel.        (48) 12 37 05 200 (centrala) ; 12 422 19 10 ; 422 89 20
fax:       (48) 12 37 05 205 ; 12 422 16 09
e-mail:  sekretariat@ingpan.krakow.pl


Sekretariat:
 
Alicja  Bobrowska‑BorowiecMgr-referent ds. administracyjnych 

Dział Finansowo-Księgowy:
 
Karolina  Brodzińska‑GórkaMgr-samodzielna księgowa 

Biuro Administracyjno-Ekonomiczne ds. Ośrodka Badawczego w Krakowie:
Adam  JaraczMgr-z-ca kierownika Biura ds. OBK 
Paweł  Ciepiela -samodzielny referent ds. administracyjno-technicznych 
Robert  NiewiaraMgr inż.-informatyk 
Bogumiła Prytko -referent ds. administracyjnych

Pracownicy księgowi i administracyjni w Ośrodku Badawczym ING PAN we Wrocławiu

Adres: Instytut Nauk Geologicznych PAN
            Ośrodek Badawczy we Wrocławiu
            ul. Podwale 75, 50-449 Wrocław

tel.: (48) 71 337 63 30 ; 71 337 63 39 [ Centrala ]
fax: (48) 71 337-63-42
e-mail:algrad@tlen.pl

Pracownicy administracji :  
Alicja  GradMgr-Sekretariat
ekspert ds. administracyjnych