Instytut Nauk Geologicznych PAN – Lider Projektu
wraz z Partnerami,
Instytutem Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN im. Stanisława Leszczyckiego,
Instytutem Paleobiologii PAN im. Romana Kozłowskiego,
Instytutem Parazytologii PAN im. Witolda Stefańskiego,

informują, iż Umowa o dofinansowanie projektu pn.:

„Termomodernizacja budynku należącego do Instytutów naukowych PAN
 zlokalizowanego przy ul. Twardej 51/55 w Warszawie”została podpisana dnia 4 marca 2019r. (nr umowy: POIS.01.03.01-00-0022/17-00).

Wyżej wymieniony projekt jest współfinansowany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Oś priorytetowa I „Zmniejszenie emisyjności gospodarki” Działanie 1.3 „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach” Poddziałanie 1.3.1 „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej”.

Celem projektu jest termomodernizacja budynku należącego do Instytutów naukowych PAN zlokalizowanego przy ul. Twardej 51/55 w Warszawie, polegającą na wymianie istniejącej nieszczelnej stolarki okiennej, wymiana parapetów zewnętrznych i wewnętrznych docieplenie dachu, modernizacja instalacji c.o i c.w.u., modernizacja oświetlenia, modernizacja wind, wprowadzenie zarządzania energią w zakresie ciepła i oświetlenia, przeniesienia instalacji elektrycznej, sieci informatycznej i telefonicznej w związku z wymianą parapetów, montaż paneli PV wspomagający istniejącą instalację elektryczną, wymiana grzejników i montaż zaworów termostatycznych, wymiana baterii zlewozmywakowych na nowe z organicznym czasem działania wraz z perlatorami.

Dzięki realizacji projektu nastąpi zmniejszenie zapotrzebowania na energię, co poza wymierną korzyścią ekonomiczną związaną z obniżeniem kosztów eksploatacyjnych budynku, spowoduje zmniejszenie zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery.

 

Okres realizacji projektu: lata 2018 - 2020

Całkowita wartość projektu: 3 833 171,44 zł

w tym dofinansowania z Funduszy Europejskich: 3 258 195,72 zł

 

Instytucja Zarządzająca POIiŚ opracowała mechanizm umożliwiający zgłaszanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Ewentualne nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu
e-mail: naduzycia.POIS@miir.gov.pl lub specjalnego formularza zamieszczonego na stronie:
www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

 

 


 

Instytut Nauk Geologicznych PAN - Lider Projektu
wraz z Partnerami:
Instytutem Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN im. Stanisława Leszczyckiego,
Instytutem Paleobiologii PAN im. Romana Kozłowskiego,
Instytutem Parazytologii PAN im. W. Stefańskiego,
informują, iż ubiegają się wspólnie o Fundusze Unijne w ramach projektu pn.:

"Termomodernizacja budynku należącego do Instytutów naukowych PAN zlokalizowanego przy ul. Twardej 51/55 w Warszawie"

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

Oś priorytetowa I
"Zmniejszenie emisyjności gospodarki"

Działanie 1.3
"Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach"

Poddziałanie 1.3.1
"Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej"

Celem projektu jest termomodernizacja budynku należącego do Instytutów naukowych PAN, zlokalizowanego przy ul. Twardej 51/55 w Warszawie, polegająca na wymianie istniejącej nieszczelnej stolarki okiennej, parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, dociepleniu dachu, modernizacji instalacji c.o i c.w.u., modernizacji oświetlenia, modernizacji wind, wprowadzeniu zarządzania energią w zakresie ciepła i oświetlenia, przeniesieniu instalacji elektrycznej, sieci informatycznej i telefonicznej w związku z wymianą parapetów, montażu paneli PV wspomagający istniejącą instalację elektryczną, wymianie grzejników i montażu zaworów termostatycznych, wymianie baterii zlewozmywakowych na nowe z organicznym czasem działania wraz z perlatorami.

Dzięki realizacji projektu nastąpi zmniejszenie zapotrzebowania na energię, co poza wymierną korzyścią ekonomiczną związaną z obniżeniem kosztów eksploatacyjnych budynku, spowoduje zmniejszenie zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery.

Okres realizacji projektu: lata 2018 - 2020.

Całkowita wartość projektu: 3 833 171,44 zł.

w tym dofinansowania z Funduszy Europejskich: 3 258 195,72 zł.