Uczestnicy Szkoły Doktorskiej GEOPLANET:

 1. mgr Wiktoria Gmochowska
 2. mgr Dariusz Marciniak

Uczestnicy studium doktoranckiego:

 

Stacjonarne Studia Doktoranckie:

 1. mgr Anastasja Romanova (2016-2020) - opiekun naukowy: dr Adam Porowski
 2. mgr Jan Goleń (2016-2020) - opiekun naukowy: dr hab. Jarosław Tyszka
 3. mgr Liu Wenhang (2016-2020) - opiekun naukowy: dr hab. inż. Piotr Krzywiec
 4. mgr Piotr Król (2017-2021) - opiekun naukowy: dr hab. Monika Kusiak
 5. mgr Anna Maria Rogowska (2017-2021) - opiekun naukowy: dr Adam Porowski
 6. mgr Fabian Tramm (2019-2023) - opiekun naukowy: dr hab. Bartosz Budzyń
 7. mgr Greta Brancaleoni (2019-2023) - opiekun naukowy: dr hab. Maciej Krajcarz
 8. mgr Marek Śliwiński (2019-2023) - opiekun naukowy: dr hab. Mirosław Jastrzębski
 9. mgr inż. Małgorzata Ponikowska (2019-2023) - opiekun naukowy: prof. dr hab. Stanisław Mazur