Uczestnicy Szkoły Doktorskiej GEOPLANET:

  1. mgr Wiktoria Gmochowska
  2. mgr Dariusz Marciniak

Uczestnicy studium doktoranckiego:

 

Stacjonarne Studia Doktoranckie:

  1. mgr Jan Goleń (2016-2020) - opiekun naukowy: dr hab. Jarosław Tyszka
  2. mgr Piotr Król (2017-2021) - opiekun naukowy: dr hab. Monika Kusiak
  3. mgr Fabian Tramm (2019-2023) - opiekun naukowy: dr hab. Bartosz Budzyń
  4. mgr Greta Brancaleoni (2019-2023) - opiekun naukowy: dr hab. Maciej Krajcarz
  5. mgr Marek Śliwiński (2019-2023) - opiekun naukowy: dr hab. Mirosław Jastrzębski
  6. mgr inż. Małgorzata Ponikowska (2019-2023) - opiekun naukowy: prof. dr hab. Stanisław Mazur
  7. mgr Stefano Giunti(2021-2025) - opiekun naukowy: dr hab. Maciej Bojanowski