Uczestnicy Szkoły Doktorskiej GEOPLANET:

 1. mgr Wiktoria Gmochowska - promotor:prof. dr hab. Ewa Słaby
   
 2. mgr Stefano Giunti- promotor: dr hab. Maciej Bojanowski
   
 3. mgr Maciej Fitt - promotor -  dr hab. Ewa Słaby
   
 4. mgr  Katarzyna Godos - promotor  -dr hab. Jarosław Tyszka
   
 5. Eman Elsherif - promotor  - dr hab. Mirosław Jastrzębski
   
 6. Tanishka Soni - promotor - prof. dr hab. Stanisław Mazur
   
 7.  Ali Nasiri - promotor - prof. dr hab. Stanisław Mazur