Uczestnicy Szkoły Doktorskiej GEOPLANET:

 1. mgr Wiktoria Gmochowska - promotor:prof. dr hab. Ewa Słaby
   
 2. mgr Dariusz Marciniak - promotor:dr hab. Mirosław Jastrzębski
   
 3. mgr Stefano Giunti- promotor: dr hab. Maciej Bojanowski
   
 4. mgr Marcin Fitt - promotor -  dr hab. Ewa Słaby
   
 5. mgr  Katarzyna Godos - promotor  -dr hab. Jarosław Tyszka
   
 6. Eman Elsherif - promotor  - dr hab. Mirosław Jastrzębski
   
 7. Tanishka Soni - promotor - prof. dr hab. Stanisław Mazur
   
 8. Giuseppe Lo Mauro - promotor - prof. dr hab. Stanisław Mazur

Uczestnicy Studiów Doktoranckich ING PAN:

 

 1. mgr Fabian Tramm - opiekun naukowy: dr hab. Bartosz Budzyń
   
 2. mgr Greta Brancaleoni opiekun naukowy: dr hab. Maciej Krajcarz
   
 3. mgr Marek Śliwiński - opiekun naukowy: dr hab. Mirosław Jastrzębski
   
 4. mgr inż. Małgorzata Ponikowska - opiekun naukowy: prof. dr hab. Stanisław Mazur