Zespół Badań Geochronologiczno-Izotopowych (Isochron)

Kierownik:  dr hab. Robert Anczkiewicz

Instytut Nauk Geologicznych PAN

Ośrodek Badawczy w Krakowie

ul. Senacka 1,   31-002 Kraków

tel. (48) 12 3705 200 ; 12 422-89-20 ; wew.: 224 lub 210

(48) 12 3705 224 (210)

(48) (0) 668 356 446

fax (48) 12 3705 205 ; 12 422-16-09

e-mail: r.anczkiewicz@ingpan.krakow.pl

Strona Laboratorium  » »


Badania

 1. Timing and rates of geological processes
 2. Magmatic and tectonic processes
 3. Sedimentary record of orogenic processes
 4. Paleoecology
 5. Archaeological tracing
 6. Nuclear pollution
 7. Paleoklimat i paleoceanografia

Zespół badawczy

Pracownicy naukowi

     Dr hab. Robert Anczkiewicz                      Profesor instytutu, kierownik laboratorium
     Dr Agnieszka Arabas                                  Adiunkt
     Dr Bivin G. George                                       Adiunkt
     Dr Jörg Ostendorf                                       Adiunkt
     Mgr Akeek Maitra                                        Asystent

Pracownicy techniczni

     Mgr inż. Marta Koziarska                         Geochemik
     Dr Milena Matyszczak                               Starszy ekspert do spraw technicznych
     Dr inż. Dariusz Sala                                    Asystent

Doktoranci

    Mgr Nina Kowalik                                        Asystent


Wyposażenie

 1. Laboratorium ultraczystej chemii
 2. MC ICPMS Neptune
 3. ICPMS XSeriesII
 4. Ablacja laserowa RESOlution M-50
 5. Pracownia analizy trakowej