Zespół Badań Geochronologiczno-Izotopowych (Isochron)

Kierownik:  prof. dr hab. Robert Anczkiewicz

Instytut Nauk Geologicznych PAN

Ośrodek Badawczy w Krakowie

ul. Senacka 1,   31-002 Kraków

tel. (48) 12 3705 200 ; 12 422-89-20 ; wew.: 224 lub 210

(48) 12 3705 224 (210)

(48) (0) 668 356 446

fax (48) 12 3705 205 ; 12 422-16-09

e-mail: r.anczkiewicz@ingpan.krakow.pl

Strona Laboratorium  » »


Badania

 1. Timing and rates of geological processes
 2. Magmatic and tectonic processes
 3. Sedimentary record of orogenic processes
 4. Paleoecology
 5. Archaeological tracing
 6. Nuclear pollution
 7. Paleoklimat i paleoceanografia

Zespół badawczy

Pracownicy naukowi

     Prof. dr hab. Robert Anczkiewicz                      Profesor instytutu, kierownik laboratorium
     Dr Jörg Ostendorf                                                Adiunkt
     Mgr Akeek Maitra                                                 Asystent

Pracownicy techniczni

     Mgr inż. Marta Koziarska                         Geochemik
     Dr Milena Matyszczak                               Starszy ekspert do spraw technicznych
    


Wyposażenie

 1. Laboratorium ultraczystej chemii
 2. MC ICPMS Neptune
 3. ICPMS XSeriesII
 4. Ablacja laserowa RESOlution M-50
 5. Pracownia analizy trakowej