Zespół Badań Geochronologiczno-Izotopowych

 

Strona Laboratorium  » »


Zakres badań

 1. Czas i tempo procesów geologicznych
 2. Procesy magmowe i tektoniczne
 3. Zapis sedymentacyjny procesów orogenicznych
 4. Paleoekologia
 5. Badania archeologiczne
 6. Skażenia promieniotwórcze
 7. Paleoklimat i paleooceanografia

Zespół badawczy


Wyposażenie

 1. Laboratorium ultraczystej chemii
 2. MC ICPMS Neptune
 3. ICPMS XSeriesII
 4. Ablacja laserowa RESOlution M-50
 5. Pracownia analizy trakowej

Kontakt

Kierownik:  prof. dr hab. Robert Anczkiewicz

Instytut Nauk Geologicznych PAN

Ośrodek Badawczy w Krakowie

ul. Senacka 1,   31-002 Kraków

tel. (48) 12 3705 224 (210)

       (48) (0) 668 356 446

fax (48) 12 3705 205 ; 12 422-16-09

e-mail: r.anczkiewicz@ingpan.krakow.pl