Pracownia Preparatyki Geologicznej

Pracownia Preparatyki Geologicznej posiada wykwalifikowaną kadrę specjalizującą się w szerokim zakresie prac separacji i preparatyki próbek w celu przygotowania do szerokiego spektrum analiz. Do prac prowadzonych w LPG należą m.in.:

 • kompleksowa separacja minerałów ciężkich przy użyciu cieczy ciężkich - od etapu kruszenia do uzyskania separatu oraz wykonania preparatu polerowanego;

 • separacja poszczególnych minerałów głównych i akcesorycznych, w tym uzyskiwanie czystych separatów faz takich jak granat, apatyt, cyrkon lub monacyt, najczęściej do analiz izotopowych;

 • wydzielanie mikroskamieniałości, w tym otwornic i dinocyst;

 • wykonywanie preparatów mikroskopowych, w tym polerowanych płytek cienkich (standardowe do badań petrograficznych, analizy chemicznej w mikroobszarze EPMA etc.) lub grubych (np. do analiz LA-ICP-MS) oraz polerowanych 1-calowych preparatów inkludowanych.

 •  

W kwestii szczegółowej oferty oraz cennika proszę o kontakt z Kierownikiem Laboratorium.

Pracownia szlifierska

 

Prace realizowane w Pracowni szlifierskiej obejmują między innymi:

 • cięcie próbek minerałów i skał przy użyciu piły tarczowej;

 • polerowanie próbek - wykonywanie tzw. zgładów;

 • wykonanie standardowych (28 x 46 mm) preparatów mikroskopowych, w tym polerowanych płytek cienkich (standardowe do badań petrograficznych, analizy chemicznej w mikroobszarze EPMA etc.) lub grubych (np. do analiz LA-ICP-MS);

 • wykonanie większych (51 x 75 mm) preparatów mikroskopowych (płytek cienkich polerowanych) do światła przechodzącego i odbitego ze skał twardych i miękkich;

 • wykonanie 1-calowych preparatów inkludowanych, polerowanych;

 • przepolerowanie płytek cienkich oraz preparatów 1-calowych, np. w celu usunięcia warstwy napylonej węglem.

Pracownia mikropaleontologiczna

Pracownia mikropaleontologiczna wyposażona jest w sprzęt niezbędny do wydzielania mikroskamieniałości, w tym otwornic i dinocyst.

Pracownia mikroskopowa

Pracownia mikroskopowa jest wyposażona w dwa mikroskopy optyczne polaryzacyjne do światła przechodzącego i odbitego oraz w cyfrowy aparat fotograficzny i kamerę.

Kontakt

Kierownik: dr hab. Przemysław Gedl

Instytut Nauk Geologicznych PAN
Ośrodek Badawczy w Krakowie  
ul. Senacka 1,   31-002 Kraków

tel. (48) 12 3705 200; 12 422-89-20; wew.: 231 lub 229 
       (48) 12 3705 231 (lub 229)
fax (48) 12 3705 205 ; 12 422-16-09
e-mail: p.gedl@ingpan.krakow.pl

Pracownicy inżynieryjno-techniczni:

mgr Anna Zagórska - starszy ekspert ds. technicznych 
Izabela Kocjan - starszy laborant