Zespół Badań Minerałów Ilastych (ClayLab)

Kierownik: dr hab. Marek Szczerba 

Instytut Nauk Geologicznych PAN

Ośrodek Badawczy w Krakowie

ul. Senacka 1, 31-002 Kraków

tel. (48) 12 3705 200 ; 12 422-89-20 ; wew.: 213

(48) 12 3705 213

fax (48) 12 3705 205 ; 12 422-16-09

e-mail: m.szczerba@ingpan.krakow.pl

Strona Laboratorium  » »


Skład zespołu:

 1. prof. dr hab. Jan Środoń, profesor
 2. dr hab. Marek Szczerba, adiunkt
 3. dr hab. Arkadiusz Derkowski, prof. nadzw.
 4. dr Artur Kuligiewicz, adiunkt
 5. dr Barbara Bożek, asystent
 6. mgr inż. Małgorzata Lempart-Drozd, asystent
 7. mgr inż. Paweł Ziemiański, asystent
 8. mgr inż. Zuzanna Ciesielska, laborant
 9. dr inż. Aleksander Skała, ekspert ds. technicznych
 10. mgr inż. Mariola Kowalik, asystent
 11. mgr Nadine Kanik, asystent
 12. mgr Michał Banaś, ekspert ds. technicznych
 13. mgr Magdalena Goryl, laborant
 14. mgr Karol Jewuła, asystent

ClayLab

Zespół Badań Minerałów Ilastych (ClayLab) dysponuje jednym z nielicznych na świecie i jedynym takim w Polsce zapleczem laboratoryjnym kompletnie wyposażonym we wszystkie narzędzia służące do badań minerałów z grupy glinokrzemianów warstwowych. Laboratorium zajmuje się analizą strukturalną, ilościową oraz jakościową skał oraz gleb zawierających minerały ilaste. Ponadto zespół prowadzi: badania potencjału adsorpcji wysokociśnieniowej metanu na próbkach łupków i węgli, pomiary geochronologiczne skał i minerałów krzemianowych, badania dotyczące termicznych przeobrażeń minerałów, a interpretację wyników wspomaga modelowaniem molekularnym. W skład zespołu wchodzą wysoko wykwalifikowani pracownicy, którzy do dyspozycji mają najnowszy sprzęt analityczno-pomiarowy.

Laboratoria:

 1. Laboratorium Chemiczne i Separacji Minerałów Ilastych.
 2. Laboratorium Dyfrakcji Rentgenowskiej (XRD).
 3. Środowiskowe Laboratorium Gazów Szlachetnych (K-Ar).
 4. Laboratorium Spektroskopii w Podczerwieni oraz Termograwimetrii sprzeżonej z Spektrometrią Mas (TG-MS-IR).
 5. Laboratorium Pomiarów Adsorpcji Wysokociśnieniowej (IsoSorp).
 6. Klaster obliczeniowy

Publikacje