Zespół Badań Minerałów Ilastych (ClayLab)

Kierownik:   Arkadiusz Derkowski dr, hab.                                                                           Menadżer:   Marek Szczerba  dr, hab.

Phone: (48) 12 3705 226 ; 12 422-89-20 ; Ext.: 226                                                             Phone: (48) 12 3705 232 ; Ext.: 232

              (48) 12 3705 200                                                                                                          Email: m.szczerba@ingpan.krakow.pl
Fax: (48) 12 3705 205 ; 12 422-16-09
Email:  a.derkowski@ingpan.krakow.pl 

 

Address:                                                                                                                                          
Institute of Geological Sciences P.A.S., Research Centre in Kraków                         

Instytut Nauk Geologicznych PAN., Ośrodek Badawczy w Krakowie 
Senacka 1, 31-002 Kraków Poland

ClayLab

Zespół Badań Minerałów Ilastych (ClayLab) dysponuje jednym z nielicznych na świecie i jedynym takim w Polsce zapleczem laboratoryjnym kompletnie wyposażonym we wszystkie narzędzia służące do badań minerałów z grupy glinokrzemianów warstwowych. Laboratorium zajmuje się analizą strukturalną, ilościową oraz jakościową skał oraz gleb zawierających minerały ilaste. Ponadto zespół prowadzi: badania potencjału adsorpcji wysokociśnieniowej metanu na próbkach łupków i węgli, pomiary geochronologiczne skał i minerałów krzemianowych, badania dotyczące termicznych przeobrażeń minerałów, a interpretację wyników wspomaga modelowaniem molekularnym. W skład zespołu wchodzą wysoko wykwalifikowani pracownicy, którzy do dyspozycji mają najnowszy sprzęt analityczno-pomiarowy.

Laboratoria

 • Laboratorium Dyfrakcji Rentgenowskiej (XRD)
 • Laboratorium Gazów Szlachetnych (K-Ar)
 • Laboratorium Spektroskopii w Podczerwieni oraz Termograwimetrii sprzeżonej z Spektrometrią Mas (TG-MS-IR)
 • Laboratorium Pomiarów Adsorpcji Wysokociśnieniowej i porowatości skał (IsoSorp)
 • Klaster obliczeniowy
 • Laboratorium Chemiczne i Separacji Minerałów Ilastych

Strona Laboratorium  >> >>

Publikacje

ClayLab członkowie zespołu

 1. Jan Środoń, prof, dr, hab, profesor
 2. Arkadiusz Derkowski, dr, hab, prof. nadzw
 3. Marek Szczerba, dr, hab, adiunkt
 4. Artur Kuligiewicz, dr, adiunkt
 5. Małgorzata Lempart-Drozd, dr, asystent
 6. Hocine Djouder, dr, adiunkt
 7. Paweł Ziemiański, mgr, inż, asystent
 8. Zuzanna Ciesielska, mgr, inż, laborant
 9. Aleksander Skała, dr, inż, ekspert ds. technicznych
 10. Mariola Kowalik - Hyla, mgr, inż, asystent
 11. Nadine Kanik, mgr, asystent
 12. Anna Szreter, mgr, inż, laborant
 13. Magdalena Goryl, mgr, asystent
 14. Karol Jewuła, mgr, asystent