Zespół Badań Minerałów Ilastych (ClayLab)

Kierownik:   Arkadiusz Derkowski prof. dr hab.                                                                  Menadżer:   Marek Szczerba  dr hab.

Phone: (48) 12 3705 226 ; 12 422-89-20 ; Ext.: 226                                                             Phone: (48) 12 3705 232 ; Ext.: 232

              (48) 12 3705 200                                                                                                          Email: m.szczerba@ingpan.krakow.pl
Fax: (48) 12 3705 205 ; 12 422-16-09
Email:  a.derkowski@ingpan.krakow.pl 

 

Address:                                                                                                                                          
Institute of Geological Sciences P.A.S., Research Centre in Kraków                         

Instytut Nauk Geologicznych PAN., Ośrodek Badawczy w Krakowie 
Senacka 1, 31-002 Kraków Poland

ClayLab

Zespół Badań Minerałów Ilastych (ClayLab) dysponuje jednym z nielicznych na świecie i jedynym takim w Polsce zapleczem laboratoryjnym kompletnie wyposażonym we wszystkie narzędzia służące do badań minerałów z grupy glinokrzemianów warstwowych. Laboratorium zajmuje się analizą strukturalną, ilościową oraz jakościową skał oraz gleb zawierających minerały ilaste. Ponadto zespół prowadzi: badania potencjału adsorpcji wysokociśnieniowej metanu na próbkach łupków i węgli, pomiary geochronologiczne skał i minerałów krzemianowych, badania dotyczące termicznych przeobrażeń minerałów, a interpretację wyników wspomaga modelowaniem molekularnym. W skład zespołu wchodzą wysoko wykwalifikowani pracownicy, którzy do dyspozycji mają najnowszy sprzęt analityczno-pomiarowy.

Laboratoria

 • Laboratorium Dyfrakcji Rentgenowskiej (XRD)
 • Laboratorium Gazów Szlachetnych (K-Ar)
 • Laboratorium Spektroskopii w Podczerwieni oraz Termograwimetrii sprzeżonej z Spektrometrią Mas (TG-MS-IR)
 • Laboratorium Pomiarów Adsorpcji Wysokociśnieniowej i porowatości skał (IsoSorp)
 • Klaster obliczeniowy
 • Laboratorium Chemiczne i Separacji Minerałów Ilastych

Strona Laboratorium  >> >>

Publikacje

ClayLab członkowie zespołu

 1. Jan Środoń  prof. dr hab.     profesor
 2. Arkadiusz Derkowski  prof. dr hab.    prof. nadzw
 3. Marek Szczerba  dr hab.    adiunkt
 4. Artur Kuligiewicz  dr    adiunkt
 5. Małgorzata Lempart-Drozd  dr   adiunkt
 6. Paweł Ziemiański  dr inż.   asystent
 7. Zuzanna Ciesielska  mgr inż.  laborant
 8. Aleksander Skała  dr inż.  ekspert ds. technicznych
 9. Mariola Kowalik - Hyla  mgr inż.   asystent
 10. Nadine Kanik  mgr   asystent
 11. Magdalena Goryl  dr adiunkt
 12. Karol Jewuła  dr  adiunkt