Zespół Badań Procesów
Petrogenetycznych (PetroGen)

 

Tematyka badawcza

 • Transformacje minerałów i dystrybucja REE, Th, U i Pb w procesach przeobrażeń monacytu, ksenotymu i allanitu w nano- i mikroskali oraz rozwój analityczny mikrosondy elektronowej i mikro-spektroskopii Ramana dla tych faz

 • System hydrotermalny w późnym archaiku - jego wpływ na skład środowiska abiotycznego

 • Charakter kambro-ordowickiego bimodalnego magmatyzmu związanego z ryftingiem Gondwany z perspektywy NE części Masywu Czeskiego w świetle zintegrowanych badań terenowych, geochemicznych i izotopowych skał i minerałów, zwłaszcza cyrkonów

 • Rekonstrukcje przebiegu procesów orogenicznych na przykładzie wybranych obiektów

 • Minerały akcesoryczne, megakryształy i ksenolity z maficznych dajek wielkich prowincji magmowych – ich pochodzenie i procesy transformacji

 • Petrochronologia i procesy przeobrażeń fosforanów i krzemianów REE w rekonstrukcjach procesów metamorficznych i magmowych

 • Możliwość rozwoju w Polsce techniki EBSD (dyfrakcja elektronów wstecznie rozproszonych) do badań ksenolitów skał płaszcza Ziemi na przykładzie perydotytów z Mount Bar (Devès, Masyw Centralny, Francja)

 • Opracowanie nowych materiałów odniesienia (wzorców) do datowania apatytu metodą U-Pb oraz monacytu metodą U-Th-Pb

 • Płonące hałdy jako "nowoczesne wulkany"

 • Dyferencjacja siarczków i wzbogacenie w metale w dolnej skorupie oceanicznej i strefie Moho: odwierty ICDP OmanDP

 • Dyferencjacja siarczków i wbogacenie w metale w dolnej skorupie oceanicznej: odwierty IODP 73B i U1473A, Atlantis Bank, Grzbiet Zachodnioindyjski

 • Wielkoskalowe poszukiwania złóż miedzi na świecie z wykorzystaniem danych satelitarnych

 • Powstawanie endogenicznych złóż metali na Marsie w świetle nowych danych z sondy ExoMars/TGO i meteorytów marsjańskich

 • MIRORES (Multiplanetarny spektrometr dalekiej podczerwieni do prospekcji minerałów złożowych)

 • Badania teledetekcyjne ziemskiego analogu Rio Tinto w Hiszpanii w celu rozpoznania możliwości wykrywania minerałów rudnych z orbity Marsa w bliskiej podczerwieni

 • Niebezpieczeństwo z kosmosu: Badanie powstawania bardzo małych i małych kraterów uderzeniowych (30 m - 1.5 km średnicy) na Ziemi i ich wpływu na środowisko

 • Wietrzenie meteorytów w glebie

 • Próba określenia wieku względnego zębów kopalnych metodą fluorową

więcej informacji >>

 

Aktualności

10/2023    W ramach 15. edycji festiwalu „Warszawa w Budowie”  organizowanego przez PAN Muzeum Ziemi Dr hab. Łukasz Kruszewski wziął udział w podcaście "Plan na weekend" - Radia dla Ciebie, pt. „Gorączka warszawskiej nocy, czyli kamień w architekturze stolicy

05/2023     Mgr inż. Maciej Jaranowski otrzymał dofinansowanie z sieci Excite na prowadzenie badań w ramach projektu pt. "Submicron-scale constraints on zircon growth and alterations under eclogite-facies metamorphism".

05/2023     Dr inż. Alicja Wudarska otrzymała IAG Geoanalytical Research and Networking Grant na realizację projektu pt. "Development of new reference materials for boron and sulphur isotope analyses of apatite". Opis projektu w zakładce "Projekty badawcze".

01/2023     Nominacja dla dr. Jakuba Ciążeli do tytułu "Osobowość roku 2022" w kategorii "Nauka" od Kapituły Redakcji Polski Metropolii Warszawskiej

12/2022     Prof. dr hab. Ewa Słaby została odznaczona na posiedzeniu Rady Naukowej ING PAN medalem "Zasłużony dla polskiej geologii" 

11/2022     Dr. hab. Łukasz Kruszewski z zespołem Łukasiewicz-PIAP, znaleźli się w gronie 5 finalistów w konkursie ESA-ESRIC "Space Resources Challenge" związanym z planowanymi poszukiwaniami surowców mineralnych na Księżycu. Ostateczny zwycięzca konkursu będzie brał udział w przygotowaniach/planowaniu misji kosmicznej European Large Logistic Lander (planowana data lądowania w rejonie Bieguna Południowego na Księżycu: 2028/2029).

więcej informacji >>

Skład zespołu

1. prof. dr hab. Ewa Słaby, profesorStrona pracownika >>

2. dr hab. Bartosz Budzyń, profesor instytutu (kierownik zespołu)

Strona pracownika >>

3. dr hab. Mirosław Jastrzębski, profesor instytutu

Strona pracownika >>
4. dr hab. Łukasz Kruszewski, profesor instytutuStrona pracownika >>
5. dr Jakub Ciążela, adiunktStrona pracownika >>
6. dr Anna Łosiak, adiunktStrona pracownika >>
7. dr inż. Alicja Wudarska, adiunktStrona pracownika >>
8. dr Anna Kukuła, adiunkt Strona pracownika >>
9. dr Marta Ciążela, specjalista ds. badawczo-technicznychStrona pracownika >>
10. mgr inż. Maciej Jaranowski, asystentStrona pracownika >>
11. mgr Fabian Tramm, asystentStrona pracownika >>
12. mgr Wiktoria Gmochowska, doktorantStrona pracownika >>
13. mgr Maciej Fitt, doktorant 
14. mgr Eman Elsherif, doktorant 
15. mgr Wojciech Woźniak, stypendysta  
16. lic Weronika Patalas, stypendystka