Plan zadaniowy na 2021 rok

Lp.

Tytuł

AKRONIM

Koordynator

Zadanie (nowe/kontynuacja)

Zespół badawczy w ING PAN

1

Tempo procesów geologicznych

PACE

dr hab. Robert Anczkiewicz

kontynuacja cz.5

Anczkiewicz R., Anczkiewicz A., Arabas, Maitra, Kowalik N., Sala, Matyszczak, Koziarska, Ostendorf, B. George

2

Skład izotopowy siarki w morskich utworach węglanowych związanych z utlenianiem metanu

SIARKA

dr hab. Maciej Bojanowski

kontynuacja

Bojanowski, Jewuła, Radzikowska, Gebus-Czupyt

3Petrochronologia i procesy przeobrażeń fosforanów i krzemianów REE w rekonstrukcjach procesów metamorficznych i magmowychPetrochrondr hab. Bartosz BudzyńnoweBudzyń, Jaranowski, Sałacińska

4

Dyfuzja i wymiana izotopowa wodoru w strukturach krzemianów warstwowych

Krzemiany

dr hab. Arkadiusz Derkowski

nowe

Derkowski, Szczerba, Kuligiewicz, Kanik, Ziemiański, Szreter, Kowalik M., Ciesielska, Gebus-Czupyt, Barylska, Lempart-Drozd

5

Skład izotopowy azotu i procesy frakcjonowania na granicy woda-osad w jeziorach oligotroficznych

IzoAzot_II

dr hab. Michał Gąsiorowski

kontynuacja cz.2

Gąsiorowski, Gebus -Czupyt, Kaucha, Sekudewicz, Swęd

6

Postdepozycyjna migracja cezu 137 Cs w środowiskach kwaśnych jezior pokopalnianych i jej implikacje dla datowania osadów jeziornych

CEZ137

dr hab. Michał Gąsiorowski

nowe

Gąsiorowski, Kaucha, Mulczyk, Sekudewicz, Stienss, Swęd

7

Zapis zmian środowiskowych w sukcesjach morskich paleogenu Ukrainy na podstawie badań palinologicznych

Dino

dr hab. Przemysław Gedl

kontynuacja cz.2

P. Gedl

8

Weryfikacja metodyki budowy krzywych częstości krystalizacji nacieków jako źródła informacji paleoklimatycznych

Krzywe

dr hab. Helena Hercman

kontynuacja

Hercman, Pawlak, Gąsiorowski, Sierpień

9

Rekonstrukcje przebiegu procesów orogenicznych na przykładzie wybranych obiektów

OROGEN

dr hab. Mirosław Jastrzębski

kontynuacja cz.3

Jastrzębski, Kukuła, Ciążela, Kruszewski, Jaźwa,

10

Holoceńskie klastyczne osady jaskiniowe – stratygrafia, różnorodność, paleogeografia oraz korelacje między stanowiskami i międzyregionalne

Jaskinie

dr hab. Maciej T.  Krajcarz

kontynuacja  cz.2

Krajcarz M.T., Brancaleoni, Hryciuk, Deput, Madeyska

11

Zastosowanie technik izotopowych do określania pochodzenia wód i związków rozpuszczonych w wodzie w wybranych systemach hydrogeologicznych (powierzchniowych i podziemnych)

Hydro

dr hab. Maciej T.  Krajcarz

nowe

Krajcarz M.T., Porowski, Gebus-Czupyt, Hryciuk, Radzikowska, Brancaleoni

12(Meta)manganolity w PolsceMangandr hab. Łukasz KruszewskinoweKruszewski, Cegiełka, Jastrzębski

13

Kenozoiczna ewolucja NE krawędzi wyżyny tybetańskiej i powiązanego z nią basenu osadowego Qaidam

QAIDAM

dr hab. inż. Piotr Krzywiec

kontynuacja

Krzywiec, Mazur, Słonka, Kufrasa

14Kratery Ilumetsa: Badania małych i średnich kraterów uderzeniowychIlumetsadr Anna ŁosiaknoweŁosiak, Jaźwa, Kruszewski, Ciążela

15

Późnopaleozoiczna tektonika przesuwcza na południowo-zachodnim przedpolu Baltiki a oroklina waryscyjska w Polsce

Przesuw

prof. dr hab. Stanisław Mazur

kontynuacja

Mazur, Mikołajczak, Paszkowski, Kędzior, Ponikowska

16

Rekonstrukcja interglacjalnych środowisk jeziornych na podstawie wyników badań paleobiologicznych i geochemicznych

JEZIORA

dr hab. Joanna Mirosław-Grabowska

kontynuacja

Mirosław-Grabowska, Zawisza, Stańczak, Obremska, Wojewódka-Przybył, Radzikowska

17

Weryfikacja metod korekcji pojedynczej analizy U-Th w oparciu o materiał z jaskini Krasnohorskiej (Słowacja)

Bród II

dr Jacek Pawlak

kontynuacja cz.2

Pawlak, Hercman, Sierpień, Błaszczyk, Stienss

18Ewolucja systemów jaskiniowych w czarnogórskiej części Gór ProkletijeCzarnogóradr Jacek PawlaknowePawlak, Hercman, Sierpień, Błaszczyk

19

Zmiany środowiska wodnego współcześnie zakwaszonego zbiornika pokopalnianego na Łuku Mużakowa na podstawie badań paleobiologicznych, geochemicznych i izotopowych

ŁK-46

dr hab. Elwira Sienkiewicz

kontynuacja cz.2

Sienkiewicz, Gąsiorowski, Ciołko, Stańczak

20Zmiany klimatu i środowiska wodnego zapisane w osadach Toporowego Stawu Niżniego w Tatrach na podstawie fito- i zooplanktonu oraz analizy palinologicznej w ostatnich 4000 latTatrydr hab. Elwira SienkiewicznoweSienkiewicz, Gąsiorowski, Obremska, Ciołko

21

Archaiczny sanukitoid z kratonu Singhbhum w Indiach – ewolucja magmowa i pomagmowa

SANUK

prof. dr hab. Ewa Słaby

kontynuacja

Słaby E.

22

Zespoły egzotyków z fliszu karpackiego zapisem paleogeografii obszarów źródłowych w epoce przedalpejskiej

EgzoKarp

prof. dr hab. Jan Środoń

kontynuacja

Środoń, Paszkowski, Kędzior, Mazur, Szczerba, Mikołajczak

23Wpływ atlantyckiej cyrkulacji oceanicznej na paleoklimat półkuli północnejPALEOKLIMATdr hab. Jarosław Tyszkakontynuacja cz.3Tyszka, Niezgodzki, Radmacher, Godos, Goleń, Jarzynka

24

Badania izotopowe skamieniałości z jaskiń Cradle of Humankind w Południowej Afryce

CRADLE

dr inż. Alicja Wudarska

nowe

Wudarska, Krajcarz M.T., Brancaleoni, Lempart-Drozd