Monografie i rozdziały w monografiach

 1. Paszkowski, M., 2020, Walory przyrody nieożywionej Otuliny Bieszczadzkiego Parku Narodowego. In: Kramarz, P., Pociask, M., Michalski, R., (Eds.) Charakterystyka przyrodnicza obszaru Otuliny Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze. Wydawnictwo PAPIRUS, ISBN: 978-83-954138-6-5, pp 93-118
 2. Krajcarz, M. T., 2020, Identyfikacja petrograficzna zabytków kamiennych ze stanowiska Małe Czyste 20 (pow. chełmiński, gm. Stolno). In: Bokiniec E. (Ed.), Małe Czyste, gm. Stolno, stanowisko 20, Wielokulturowe stanowisko sepulkralne na ziemi chełmińskiej, Wydawnictwo UMK, Toruń
 3. Krajcarz, M. T., 2020, II.1. Budowa geologiczna, stratygrafia i geomorfologia pradziejowych kopalni krzemienia In: Brzeziński W. (Ed.), Kopalnie krzemienia na stanowisku „Za garncarzami” w Ożarowie, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie – Wydawnictwo UKSW, Warszawa, pp. 27-42
 4. Krajcarz, M. T., 2020. Stratigraphy of sediments and reconstruction of sedimentary processes at Krucza Skała Rockshelter. In: Cyrek, K., Sudoł-Procyk, M., Czyżewski, Ł. (Eds.), Late Magdalenian Campsite in a Rockshelter at the Krucza Skała. Wydawnictwo UMK, Toruń
 5. Krajcarz, M. T., Madeyska, T., Szubski M., 2020, Budowa geologiczna, chronologia oraz tło przyrodnicze stanowiska, In: Przeździecki, M., Migal, W. (Eds.), NA GRANICY ŚWIATÓW. Obozowisko kultury magdaleńskiej w Ćmielowie, woj. Świętokrzyskie, Uniwersytet Warszawski – Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, Warszawa, pp. 32-54
 6. Przeździecki, M., Szubski, M., Krajcarz, M. T., 2020, Pozostałości konstrukcji paleolitycznych. In: Przeździecki M., Migal W. (Eds.), NA GRANICY ŚWIATÓW. Obozowisko kultury magdaleńskiej w Ćmielowie, woj. Świętokrzyskie, Uniwersytet Warszawski – Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, Warszawa, pp. 66-79
 7. Kobylińska, U., Kobyliński, Z., Bagiński, B., Bojanowski, M. J., 2020, Early Medieval pottery of the Menkendorf-Szczecin type in the light of the laboratory ceramological research, W: Kobyliński Z. (Ed.) Studies in archaeological ceramology. Archaeologica Hereditas 17. Monographs of the Institute of Archaeology of the Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Warsaw 2020, 85-269, ISSN 2451-0521
 8. Aleksandrowski, P., Słaby, E., Szuszkiewicz, A., Galbarczyk-Gąsiorowska, L., Knapik, R., Madej, S., Sobczyk, A., Szełęg, E., 2019, Budowa geologiczna Karkonoszy. Rozdział w: Przyroda Karkonoskiego Parku Narodowego. Wydawnictwo: Karkonoski Park Narodowy, Jelenia Góra, wydanie III. (rozdział w monografii)
 9. Ciążela, J., Social impacts of tourism. A case study of Międzyzdroje resort, Poland, W: Kostrzewski, A., Abramowicz, D., (red.), Miasto i gmina Międzyzdroje – wybrane problemy. Geoprzestrzeń 2, Bogucki Wyd. Nauk. Poznań, ISBN 978-83-79861-281-8
 10. Issayeva, L., Słaby, E., Assubayeva, S., Kembayev, M., Togizov, K., 2020, The digital model of Syrembet rare metal deposit (North Kazakhstan), GIMPO, Warszawa, ISBN: 978-83-944813-5-3 (monografia)

Publikacje w czasopismach naukowych (baza JCR)

 • Goleń, J., Tyszka, J., Bickmeyer, U., Bijma, J., 2020, SiR-actin-labelled granules in foraminifera: patterns, dynamics, and hypotheses, Biogeosciences, 17(4), DOI https://doi.org/10.1594/PANGAEA.906092
 • Nowicka, A., Tokarz, B., Zwyrtková, J., Dvořák Tomaštíková, E., Procházková, K., Ercan, U., Finke, A., Rozhon, W., Poppenberger, B., Otmar, M., Niezgodzki, I., Krečmerová, M.,  Schubert, I., Pecinka, A., 2020, Comparative analysis of epigenetic inhibitors reveals different degrees of interference with transcriptional gene silencing and induction of DNA damage, The Plant Journal, 102(1), 68-84, DOI https://doi.org/10.1111/tpj.14612  
 • Radmacher, W., Niezgodzki, I., Tyszka, J., Mangerud G., Pearce M. A., 2020, Palynology vs. model simulation: oceanographic reconstruction of incomplete data from the Cretaceous Greenland–Norwegian Seaway, Newsletters on Stratigraphy, 53(1), 93-120, DOI https://doi.org/10.1127/nos/2019/0527
 • Radmacher, W., Uchman, A., 2020, Oxygen as a factor controlling palynological record: an example from the Cenomanian-Turonian transition in the Rybie section, Polish Carptathians, Marine and Petroleum Geology, 112, DOI: https://doi.org/10.1016/j.marpetgeo.2019.104067  
 • Radmacher, W., Kobos, K., Tyszka, J., Jarzynka, A., Jose Arz A., 2020, Palaeoecological and taphonomic indicators of palaeoenvironmental perturbations in the Basque-Cantabrian region during the latest Cretaceous (Zumaia,northern Spain), Marine and Petroleum Geology, 112, DOI: https://doi.org/10.1016/j.marpetgeo.2019.104107
 • Bojanowski, M. J., Goryl, M., Kremer, B., Marciniak-Maliszewska, B., Marynowski, L., Środoń, J., 2020, Pedogenic siderites fossilizing Ediacaran soil microorganisms on the Baltica paleocontinent, Geology 48(1), 62–66, DOI:  https://doi.org/10.1130/G46746.1
 • Ciurej, A., Bąk, M., Szczerba, M., 2020, Biostratinomy and Diagenetic Impact on Exceptional Preservation of Coccospheres from Lower Oligocene Coccolith Limestones, Minerals, 10(7), 616, DOI:  https://doi.org/10.3390/min10070616
 • Clauer, N., Środoń, J., Aubert, A., Uysal, T., Toulkeridis, T., 2020, K-Ar and Rb-Sr dating of nanometer-sized smectite-rich mixed-layers from bentonite beds of the Campos Basin (Rio de Janeiro State, Brazil), Clays and Clay Minerals, DOI: https://doi.org/10.1007/s42860-020-00087-5 
 • Derkowski, A., Środoń, J., Goryl, M., Marynowski, L., Szczerba, M., Mazur, S., 2020, Long-distance fluid migration defines the diagenetic history of unique Ediacaran sediments in the East European Craton, Basin Research 00, 1– 24, DOI:  https://doi.org/10.1111/bre.12485
 • Fijałkowska-Mader, A., Jewuła, K., Bodor, E. 2020, Record of the Carnian Pluvial Episode in the Polish microflora, Palaeoworld, online 5.04.2020, DOI: https://doi.org/10.1016/j.palwor.2020.03.006
 • Jewuła, K., Trela, W., Fijałkowska-Mader, A., 2020, Sedimentary and pedogenic record of seasonal humidity during the Permian-Triassic transition on the SE margin of Central European Basin (Holy Cross Mountains, Poland), Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 110154, https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2020.110154
 • Jewuła, K.,Trela, W., Fijałkowska-Mader, A., 2020, The Permian–Triassic boundary in continental sedimentary succession at the SE margin of the Central European Basin (Holy Cross Mountains, Poland), Geological Magazine 157, 1767-1780, DOI:  https://doi.org/10.1017/S0016756820000047
 • Kuligiewicz, A., Derkowski, A., 2020, Rehydroxylation of fired clays: Is the time to the quarter (TTTQ) model correct?, Journal of Archaeological Science, 105301 https://doi.org/10.1016/j.jas.2020.105301
 • Lempart M., Derkowski, A., Strączek T., Kapusta Cz., 2020, Systematics of H2 and H2O evolved from chlorites during oxidative dehydrogenation, American Mineralogist, 105, 932–944, DOI: https://doi.org/10.2138/am-2020-7326
 • Luberda-Durnaś, K., Szczerba, M., Lempart, M., Ciesielska, Z., Derkowski, A., 2020, Layer stacking disorder in Mg-Fe chlorites based on powder X-ray diffraction data, American Mineralogist, 105, 353-362, DOI: https://doi.org/10.2138/am-2020-6982
 • Niezabitowska, D., Roszkowska-Remin, J., Szaniawski, R., Derkowski, A., 2020, Magnetic susceptibility variations in shales of the western Baltic Basin (northern Poland) – a tool for regional stratigraphic correlations and the decoding of paleoenvironmental changes, AAPG Bulletin, DOI: https://doi.org/10.1306/12092019183
 • Pisarzowska, A., Becker, R. T., Aboussalam, Z. S., Szczerba, M., Sobień, K., Kremer, B., Owocki K., Racki, G., 2020, Middlesex/punctata event in the Rhenish Basin (Padberg section, Sauerland, Germany)–Geochemical clues to the early-middle Frasnian perturbation of global carbon cycle, Global and Planetary Change, 103211, DOI: https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2020.103211
 • Pisarzowska, A., Rakociński, M., Marynowski, L., Szczerba, M., Thoby, M., Paszkowski, M., Cristina Perri M., Spalletta C., Schonlaub H-P, Kowalik N., Gereke, M., 2020, Large environmental disturbances caused by magmatic activity during the Late Devonian Hangenberg Crisis, Global and Planetary Change, 103155, DOI: https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2020.103155
 • Rybka, K., Matusik, J., Kuligiewicz, A., Leiviskä, T., Cempura, G., 2021, Surface chemistry and structure evaluation of Mg/Al and Mg/Fe LDH derived from magnesite and dolomite in comparison to LDH obtained from chemicals, Applied Surface Science, 538, 147923, DOI: https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2020.147923
 • Słomski, P., Mastalerz, M., Szczepański, J., Derkowski, A., Topór, T., Lutyński, M., 2020, Experimental and numerical investigation of CO2–brine–rock interactions in the early Palaeozoic mudstones from the Polish part of the Baltic Basin at simulated in situ conditions, Greenhouse Gas Sci Technol, DOI: https://doi.org/10.1002/ghg.1978
 • Stefaniak, K., Stachowicz-Rybka, R., Borówka, R. K., Hrynowiecka, A., Sobczyk, A., Moskal-del Hoyo, M., Kotowski, A., Nowakowski, D., Krajcarz, M. T., Billia, M. E., Persico, D., Burkanova, E. M., Leschinskiy, S.V., Asperenk, E., Ratajczak, U., Shpansky, A.V., Lempart, M., Wach, B., Niska, M., Made, J.,Stachowicz, K., Lenarczyk, J., Piątek, J., Kovalchuk, O., 2020, Browsers, grazers or mix-feeders? Study of the diet of extinct Pleistocene Eurasian forest rhinoceros Stephanorhinus kirchbergensis (Jäger, 1839) and woolly rhinoceros Coelodonta antiquitatis (Blumenbach, 1799), Quaternary International, online 19.09.2020, DOI: https://doi.org/10.1016/j.quaint.2020.08.039
 • Simoneit, B. R. T., Oros, D. R., Karwowski, Ł., Szendera, Ł., Smolarek-Lach, J., Goryl, M., Bucha, M., Rybicki, M., Marynowski, L., 2020, Terpenoid biomarkers of ambers from Miocene tropical paleoenvironments in Borneo and of their potential extant plant sources, International Journal of Coal Geology 221, 103430, DOI: https://doi.org/10.1016/j.coal.2020.103430 
 • Szczerba, M., McCarty, D. K., Derkowski, A., Kowalik, M.,2020, Molecular dynamics simulations of interactions of organic molecules found in oil with smectite: Influence of brine chemistry on oil recovery, Journal of Petroleum Science and Engineering, 191, DOI: https://doi.org/10.1016/j.petrol.2020.107148
 • Szczerba, M., Kalinichev A.G., Kowalik, M., 2020,Intrinsic hydrophobicity of smectite basal surfaces quantitatively probed by molecular dynamics simulations, Applied Clay Science, 188, DOI: https://doi.org/10.1016/j.clay.2020.105497
 • Ziemiański, P. P., Derkowski, A., Szczurowski, J., Kozieł, M., 2020, The Structural Versus Textural Control on the Methane Sorption Capacity of Clay Minerals, International Journal of Coal Geology 224, 103483, DOI: https://doi.org/10.1016/j.coal.2020.103483
 • Kufrasa, M., Krzywiec, P., Gągała, Ł., Mazur, S., Mikołajczak, M., 2020, Sequence of deformation at the front of an orogen: Lublin basin case study (Poland), Journal of Structural Geology 141, 104211, DOI: https://doi.org/10.1016/j.jsg.2020.104211
 • Catalán, J.R.M., Collett, S., Schulmann, K., Aleksandrowski, P., Mazur, S., 2020, Correlation of allochthonous terranes and major tectonostratigraphic domains between NW Iberia and the Bohemian Massif, European Variscan belt, International Journal of Earth Sciences 109, 1105–1131, DOI: https://doi.org/10.1007/s00531-019-01800-z 
 • Mazur, S., Aleksandrowski, P., Gągała, Ł., Krzywiec, P., Żaba, J., Gaidzik, K., Sikora, R., 2020, Late Palaeozoic strike-slip tectonics versus oroclinal bending at the SW outskirts of Baltica: case of the Variscan belt’s eastern end in Poland, International Journal of Earth Sciences, 109:1133–1160, DOI: https://doi.org/10.1007/s00531-019-01814-7
 • Faehnrich, K., Majka, J., Schneider, D., Mazur, S., Manecki, M., Ziemniak, G., Wala, V.T., Strauss, J.V., 2020, Geochronological constraints on Caledonian strike–slip displacement in Svalbard, with implications for the evolution of the Arctic, Terra Nova 32(4), 290–299, DOI: https://doi.org/10.1111/ter.12461
 • Bukała, M., Barnes, C.J., Jeanneret, P., Hidas, K., Mazur, S., Almqvist, B.S.G., Kośmińska, K., Klonowska, I., Šurka, J., Majka, J., 2020, Brittle deformation during eclogitization of early Paleozoic blueschist, Frontiers in Earth Sciences, 8, 594453, DOI: https://doi.org/10.3389/feart.2020.594453
 • Tokarski, A.K., Świerczewska, A., Lasocki, S., Cuong, N.Q., Strzelecki, P.J., Olszak, J., Kukulak, J., Alexanderson, H., Zasadni, J., Krąpiec, M., Mikołajczak, M., 2020. Active faulting and seismic hazard in the Outer Western Carpathians (Polish Galicia): Evidence from fractured Quaternary gravels. Journal of Structural Geology, 141, 104210, DOI: https://doi.org/10.1016/j.jsg.2020.104210 
 • Peryt, D., Gedl, P., Peryt, T.M., 2020, Marine transgression(s) to evaporite basin: The case of middle Miocene (Badenian) gypsum in Central Paratethys, SE Poland, Journal of Palaeogeography, 9, 16, DOI: https://doi.org/10.1186/s42501-020-00062-0
 • Kowal-Kasprzyk, J., Krajewski, M., Gedl, P., 2020, The oldest stage of the Outer Carpathian evolution in the light of Oxfordian–Kimmeridgian exotic clasts studies (southern Poland), Facies, 66, 11, DOI: https://doi.org/10.1007/s10347-020-0595-y
 • Gedl, P., Worobiec, E., 2020, Origin and timing of palaeovalleys in the Carpathian Foredeep basement (Sędziszów Małopolski-Rzeszów area; SE Poland) in the light of palynological studies, Marine and Petroleum Geology, 115, 104277, DOI: https://doi.org/10.1016/j.marpetgeo.2020.104277
 • Wolff, R., Hetzel, R., Dunkl, I., Anczkiewicz, A.A., Pomella, H., 2020, Fast cooling of normal-fault footwalls: Rapid fault slip or thermal relaxation?, Geology, 48 (4), 333–337, DOI: https://doi.org/10.1130/G46940.1
 • Kędzior, A., Budzyń, B., Popa M.E., Siwecki, T., 2020, Monazite U–Th–total Pb age constraints on an early Permian volcanic event in the South Carpathians, Romania, Geologica Carpathica, 71, 73–82, DOI: https://doi.org/10.31577/GeolCarp.71.1.6
 • Dimiza, M.D., Fatourou, M., Arabas, A., Panagiotopoulos, I., Gogou, A., Kouli, K., Parinos, C., Rousakis, G., Triantaphyllou, M. V., 2020, Deep-sea benthic foraminifera record of the last 1500 years in the North Aegean Trough (northeastern Mediterranean): A paleoclimatic reconstruction scenario, Deep–Sea Research Part II, 2020, 171: 104705 DOI: https://doi.org/10.1016/j.dsr2.2019.104705
 • Cwanek, A., Mietelski, J. W., Lokas, E., Olech, M. A., Anczkiewicz, R., and Misiak, R., 2020a, Sources and variation of isotopic ratio of airborne radionuclides in Western Arctic lichens and mosses, Chemosphere, v. 239, p. 124783, DOI: https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2019.124783
 • Cwanek, A., Mietelski, J. W., Łokas, E., Olech, M. A., Anczkiewicz, R., and Misiak, R., 2020b, The radioactive contamination study in south-western Greenland tundra in 2012–2013: Journal of Environmental Radioactivity, v. 212, p. 106125, DOI: https://doi.org/10.1016/j.jenvrad.2019.106125
 • Kowalik, N., Anczkiewicz, R., Wilczyński, J., Wojtal, P., Müller, W., Bondioli, L., Nava, A., and Gasparik, M., 2020, Tracing human mobility in central Europe during the Upper Paleolithic using sub-seasonally resolved Sr isotope records in ornaments: Scientific Reports, v. 10, no. 1, p. 10386, DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-020-67017-2
 • Lotout, C., Poujol, M., Pitra, P., Anczkiewicz, R., and Van Den Driessche, J., 2020, From burial to exhumation: emplacement and metamorphism of mafic eclogitic terranes constrained through multimethod petrochronology: a case study from the Lévézou massif (French Massif Central, Variscan belt): Journal of Petrology, DOI: https://doi.org/10.1093/petrology/egaa046
 • Soldner, J., Štípská, P., Schulmann, K., Yuan, C., Anczkiewicz, R., Sala, D., Jiang, Y., Zhang, Y., and Wang, X., 2020, Coupling of P–T–t–D histories of eclogite and metagreywacke—Insights to late Ordovician–Silurian crustal folding events recorded in the Beishan Orogen (NW China), Journal of Metamorphic Geology, v. 38, no. 6, p. 555-591, DOI: https://doi.org/10.1111/jmg.12531
 • Szczepański, J., Turniak, K., Anczkiewicz, R., and Gleichner, P., 2020, Dating of detrital zircons and tracing the provenance of quartzites from the Bystrzyckie Mts: implications for the tectonic setting of the Early Palaeozoic sedimentary basin developed on the Gondwana margin, International Journal of Earth Sciences, 109, pages 2049–2079 (2020) DOI: https://doi.org/10.1007/s00531-020-01888-8
 • Tamblyn, R., Hand, M., Kelsey, D., Anczkiewicz, R., and Och, D., 2020, Subduction and accumulation of lawsonite eclogite and garnet blueschist in eastern Australia, Journal of Metamorphic Geology, v. 38, no. 2, p. 157-182, DOI: https://doi.org/10.1111/jmg.12516 
 • Van Schijndel, V., Cornell, D. H., Anczkiewicz, R., and Schersten, A., 2020, Evidence for Mesoproterozoic collision, deep burial and rapid exhumation of garbenschiefer in the Namaqua Front, South Africa, Geoscience Frontiers, v. 11, no. 2, p. 511-531, DOI: https://doi.org/10.1016/j.gsf.2019.06.004
 • Pryor, A.J.E., Pospuła, S., Nesnídalová, T., Kowalik, N., Wojtal, P., Wilczyński, J., 2020, Mobility and season of death of the Arctic foxes killed by Gravettian hunters at Kraków Spadzista, Poland, Journal of Archaeological Science: Reports, 33, 102520, DOI: https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2020.102520
 • Bojanowski, M. J., Oszczypko-Clowes M., Barski M., Oszczypko N., Radzikowska, M., Ciesielska, Z., 2021, Slope destabilization provoked by dissociation of gas hydrates in the Outer Carpathian basin during the Oligocene: Sedimentological, petrographic, isotopic and biostratigraphic record, Marine and Petroleum Geology 123, 104585, DOI: https://doi.org/10.1016/j.marpetgeo.2020.104585
 • Dąbrowski, P., Kulus, M., Grzelak, J., Krajcarz, M. T., Radzikowska, M., 2020, Assessing weaning stress – Relations between enamel hypoplasia, δ18O and δ13C values in human teeth obtained from early modern cemeteries in Wrocław, Poland, Annals of Anatomy – Anatomischer Anzeiger,232: 151546, DOI: https://doi.org/10.1016/j.aanat.2020.151546
 • Gebus-Czupyt, B., Chmiel, S., Trembaczowski, A., Pelc, A., Hałas, S., 2020, Simultaneous preparation of N2 and CO2 from water nitrates for δ15N and δ18O analysis on the example of the Zemborzycki Reservoir studies, Chemosphere, 248: 125754, DOI: https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2019.125754
 • Kalembasa, S., Szukała, J., Faligowska, A., Kalembasa, D., Symanowicz, B., Becher, B., Gebus-Czupyt, B., 2020, Quantification of biologically fixed nitrogen by white lupin (Lupins albus L.) and its subsequent uptake by winter wheat using the 15N isotope dilution method, Agronomy 10 (9): 1392, DOI: https://doi.org/10.3390/agronomy10091392
 • Kolobova, K.A., Roberts, R.G., Chabai, V.P., Jacobs, Z., Krajcarz, M. T., Shalagina A.V., Krivoshapkin, A.I., Li, B., Uthmeier, T., Markin, S. V., Morley, M. W., O’Gorman, K., Rudaya, N.A., Talamo, S., Viola, B., Derevianko, A.P., 2020, Archaeological evidence for two separate dispersals of Neanderthals into southern Siberia, PNAS, 117 (6): 2879-2885, DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.1918047117
 • Kot, M., Pavlenok, K., Krajcarz, M.T., Pavlenok, G., Shnaider, S., Khudjanazarov, M., Leloch, M., Szymczak, K., 2020, Raw material procurement as a crucial factor determining knapping technology in the Katta Sai complex of Middle Palaeolithic sites in the western Tian Shan piedmonts of Uzbekistan, Quaternary International, 559: 97-109, DOI: https://doi.org/10.1016/j.quaint.2020.03.052
 • Krajcarz, M., Krajcarz, M.T., Baca, M., Baumann, C., Van Neer, W., Popović, D., Sudoł-Procyk, M., Wach, B., Wilczyński, J., Wojenka, M., Bocherens, H., 2020, Ancestors of domestic cats in Neolithic Central Europe: Isotopic evidence of a synanthropic diet, PNAS, 117 (30): 17710-17719, DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.1918884117
 • Krajcarz, M.T., Szymanek, M., Krajcarz, M., Pereswiet-Soltan, A., Alexandrowicz, W.P., Sudoł-Procyk, M., 2020, Shelter in Smoleń III – A unique example of stratified Holocene clastic cave sediments in Central Europe, a lithostratigraphic stratotype and a record of regional paleoecology, PLoS ONE 15 (2), e0228546, DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0228546
 • Krivoshapkin, A., Viola, B., Chargynov, T., Krajcarz, M.T., Krajcarz, M., Fedorowicz, S., Shnaider, S., Kolobova, K., 2020, Middle Paleolithic variability in Central Asia: Lithic assemblage of Sel’Ungur cave, Quaternary International, 535: 88-103, DOI: https://doi.org/10.1016/j.quaint.2018.09.051
 • Mirosław-Grabowska, J., Obremska, M., Zawisza, E., Radzikowska, M., Stańczak J., 2020, Towards a dystrophic lake: The history of Smolak Lake (northern Poland) on the basis of geochemical and biological data, Catena, 187: 104262, DOI: https://doi.org/10.1016/j.catena.2019.104262
 • Porowski, A., Romanova, A., Gebus-Czupyt, B., Radzikowska, M., Wach, B., 2020, Stable hydrogen and oxygen isotopic composition of bottled waters in Poland: Characterization in the context of different market categories and implications for the origin authentication and natural isotopic quality preservation, Journal of Geochemical Exploration, 220: 106684, DOI: https://doi.org/10.1016/j.gexplo.2020.106684
 • Wilczyński, J., Krajcarz, M.T., Moskal-del Hoyo, M., Alexandrowicz, W.P., Miękina, B., Pereswiet-Soltan, A., Wertz, K., Lipecki, G., Marciszak, A., Lõugas, L., Gradziński, M., Szczepanek, A., Zastawny, A., Wojenka, M., 2020, Late Glacial and Holocene paleoecology and paleoenvironmental changes in the northern Carpathians foreland: the Żarska Cave (southern Poland) case study, The Holocene, 30 (6): 905-922, DOI:  https://doi.org/10.1177/0959683620902220
 • Wiśniewski, T., Krajcarz, M.T., Standzikowski, K., 2020, Turonian flint economy in the easternmost Magdalenian: new data from Stare Baraki, site 1 (eastern Poland), Archaeological and Anthropological Sciences, 12: 281, DOI: https://doi.org/10.1007/s12520-020-01230-y
 • Czernielewski, M., Krajcarz, M., Krajcarz, M.T., 2020, Intra-individual variability of dental enamel δ13C and δ18O values in Late Pleistocene cave hyena and cave bear from Perspektywiczna Cave (southern Poland), Studia Quaternaria, 37 (2): 121-128, DOI: https://doi.org/10.24425/sq.2020.133756
 • Niezabitowska-Wiśniewska, B., Nitychoruk, J., Wiśniewski, T., Krajcarz, M.T., 2020, Czy Piekiełko koło Tomaszowa Lubelskiego jest stanowiskiem archeologicznym? Wyniki badań geologicznych, archiwalnych i archeologicznych/Is Piekiełko near Tomaszów Lubelski an archaeological site? The results of geological, archival, and archaeological research, Przegląd Archeologiczny, 68: 277-313, DOI:  https://doi.org/10.23858/pa68.2020.011
 • Vinograd N., Porowski, A., 2020, Application of isotopic and geochemical studies to explain the origin and formation of mineral waters of Staraya Russa Spa, NW Russia, Environmental Earth Sciences, 79: 183, DOI:  https://doi.org/10.1007/S12665-020-08923-6
 • Hercman, H., Gąsiorowski, M., Pawlak, J., Błaszczyk, M., Gradziński, M., Matoušková, Š., Zawidzki, P., Bella, P., 2020, Atmospheric circulation and the differentiation of precipitation sources during the Holocene inferred from five stalagmite records from Demänová Cave System (Central Europe), Holocene, 30: 834–846, DOI: https://doi.org/10.1177%2F0959683620902224
 • Bella, P., Gradziński, M., Hercman, H., Leszczyński, S., Nemec, W., 2020, Sedimentary anatomy and hydrological record of relic fluvial deposits in a karst cave conduit, Sedimentology 68: 425-448, DOI: https://doi.org/10.1111/sed.12785
 • Zupan Hajna, N., Bosák, P., Pruner, P., Mihevca, A., Hercman, H., Horáček, I., Karst sediments in Slovenia: Plio-Quaternary multi-proxy records, Quaternary International, 546: 4-19, DOI: https://doi.org/10.1016/j.quaint.2019.11.010
 • Hercman, H., Błaszczyk, M., Mulczyk, A., Bella, P., 2020, Uranium isotopic ratios and their implication for uranium–uranium dating and groundwater circulation studies: a case study from speleothems of the Demänová Caves, Nízke Tatry Mts., Slovakia, Geologica Carpathica, 71: 61-72, DOI: https://doi.org/10.31577/GeolCarp.71.1.5
 • Szczygieł, J., Hercman, H., Hoke, G., Gąsiorowski, M., Błaszczyk, M., Sobczyk, A., 2020, No valley deepening of the Tatra Mountains during the last 300 ka, Geology, 48: 1006-1011, DOI: https://doi.org/10.1130/G47635.1
 • Szczygieł, J., Wróblewski, W., Mendecki, M.J., Hercman, H., Bosák, P., 2020, Soft-sediment deformation structures in cave deposits and their possible causes (Kalacka Cave, Tatra Mts., Poland), Journal of Structural Geology, 140: 104161, DOI:  https://doi.org/10.1016/j.jsg.2020.104161
 • Pawlak, J., Hercman, H., Sierpień, P., Pruner, P., Gąsiorowski, M., Mihevc, A., Zupan Hajna, N., Bosák, P., Błaszczyk, M., Wach, B., 2020, Estimation of the durations of breaks in deposition – speleothem case study, Geochronometria, 47: 154-17, DOI: https://doi.org/10.2478/geochr-2020-0022
 • Cheng, L., Xue, B., Zawisza, E., Li, S., Yao, S., Liu, J., 2020, Effects of environmental change on subfossil Cladocera in the subtropical shallow freshwater East Taihu Lake, China, Catena 188, Article 104446, DOI: https://doi.org/10.1016/j.catena.2019.104446
 • Caballero, M., Zawisza, E., Hernández, M., Lozano-García, S., Ruiz-Córdoba, J.P., Waters, M., Correa-Metrio, A., Ortega-Guerrero, B., 2020, The Holocene history of a tropical high-altitude lake in central Mexico, The Holocene, 30 (6), 865-877, DOI: https://doi.org/10.1177/0959683620902226
 • Dumont, H.J., Pociecha, A., Zawisza, E., Szeroczyńska, K., Worobiec, E., Worobiec, G., 2020, Miocene Cladocera from Poland, Nature Scientific Reports 10, article number: 12107, DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-020-69024-9
 • Feurdean, A., Vannière, B., Finsinger, W., Warren, D., Connor, S.C., Forrest, M., Liakka, J., Panait, A., Werner, C., Andrič, A., Bobek, P., Carter, V.A., Davis, B., Diaconu, A-C., Dietze, E., Feeser, I., Florescu, G., Gałka, M., Giesecke, T., Jahns, S., Jamrichová, E., Kajukało, K., Kaplan, J., Karpińska-Kołaczek, M., Kołaczek, P., Kuneš, P., Kupriyanov, D., Lamentowicz, M., Lemmen, C., Magyari, E.K., Marcisz, K., Marinova, E., Niamir, A., Novenko, E., Obremska, M., Pędziszewska, A., Pfeiffer, M., Poska, A., Rösch, M., Słowiński, M., Stančikaitė, M., Szal, M., Święta-Musznicka, J., Tanţău, I., Theuerkauf, M., Tonkov, S.,Valkó, O., Vassiljev, J., Veski, S., Vincze, I., Wacnik, A., Wiethold, J., Hickler, T., 2020, Fire hazard modulation by long-term dynamics in land cover and dominant forest type in eastern and central Europe, Biogeosciences, 17, 1213–1230 DOI: https://doi.org/10.5194/bg-17-1213-2020
 • Franco-Gaviria, J., Correa-Metrio, A., Núñez-Useche, F., Zawisza, E., Prado, B., Caballero, M., Wojewódka, M., Olivares, G., 2020. Millennial-to-centennial scale lake system development in the mountains of tropical Mexico, Boreas, 49 (2), 363-374, DOI: https://doi.org/10.1111/bor.12430
 • Kołaczek, P., Karpińska-Kołaczek, M., Gałka, M., Miotk-Szpiganowicz, G., Obremska,M., Lamentowicz, M., 2020, Do the relationships between testate amoebae and fungi reflect the variability of the past water table fluctuations in the ombrotrophic peatlands in Central Europe?, The Holocene, 30 (8), 1186-1195, DOI: https://doi.org/10.1177/0959683620913927
 • Łuców, D., Lamentowicz, M., Obremska, M., Arkhipova, M., Kittel, P., Łokas, E., Mazurkevich, A., Mróz, T., Tjallingii, R., Słowiński, M., 2020, Disturbance and resilience of a Sphagnum peatland in western Russia in the last 300 years: a multiproxy, highresolution study, The Holocene, 30 (11), 1552-1566, DOI: https://doi.org/10.1177/0959683620941064
 • Milecka, K., Mirosław-Grabowska, J., Zawisza, E., Kowalewski, G., 2020, Susceptibility of small boreal lakes to environmental changes as inferred from organic sediments of Lake Talvilampi (Finland), The Holocene, 30(3), 458-473, DOI: https://doi.org/10.1177/0959683619887432
 • Mirosław-Grabowska, J., Obremska, M., Zawisza, E., Stańczak, J., Słowiński, M., Mulczyk, A., 2020, Biological and geochemical indicators of climatic oscillations during the Last Glacial Termination, the Kaniewo palaeolake (Central Poland), Ecological Indicators 114, Article 106301, DOI: https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2020.106301
 • Roman, M., Mirosław-Grabowska, J., Niska, M., 2020, The Eemian lakeland of the central Polish Plain: environmental changes and palaeogeography, Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, DOI: https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2020.110087   
 • Rybak-Ostrowska, B., Konon, A., Hurai, V., Bojanowski, M., Konon, A., Wyglądała, M., 2020, Fluid pathways within shallow-generated damage zones of strike-slip faults–evidence of map-scale faulting in a continental environment, SW Permo-Mesozoic cover of the Late Palaeozoic Holy Cross Mountains Fold Belt, Poland, Acta Geologica Polonica 70: 1-29, DOI: https://doi.org/10.24425/agp.2019.126454
 • Stefaniak, K., Kovalchuk, O., Kotusz, J., Stachowicz-Rybka, R., Mirosław-Grabowska, J., Winter, H., Niska, M., Sobczyk, A., Barkaszi, Z., Kotowski, A., Malkiewicz, M., Alexandrowicz, W. P., Raczyński, P., Badura, J., Przybylski, B., Ciszek, D., Urbański, K., Pleistocene freshwater environments of Poland: a comprehensive study of fish assemblages based on multi-proxy approach, Boreas, DOI: https://doi.org/10.1111/bor.12489
 • Szymanek, M., Dzierżek, J., Zawisza, E., Wasążnik, M., Viehberg, F.A., Stańczak, J., 2020, First freshwater microcrustacean record in the bottom sediments of arctic ponds in Bellsund area (SW Spitsbergen), Quaternary International, 565, 75-83, DOI: https://doi.org/10.1016/j.quaint.2020.10.078
 • Wielgosz-Rondolino, D., Antonelli, F., Bojanowski, M.J., Gładki, M., Göncüoğlu, M.C., Lazzarini, L., 2020, Improved methodology for identification of Göktepe white marble and the understanding of its use: A comparison with Carrara marble, Journal of Archaeological Science, 113: 105059, DOI: https://doi.org/10.1016/j.jas.2019.105059
 • Wojewódka, M., Sinev, A.Y., Zawisza, E., Stańczak, J., 2020, A guide to the identification of chydorid subfossil Cladocera (Crustacea: Branchiopoda) from lake sediments of Central America and the Yucatan Peninsula, Mexico: Part II, Journal of Paleolimnology, 63, 37-64, DOI: https://doi.org/10.1007/s10933-019-00102-3
 • Wojewódka, M., Sinev, A.Y., Zawisza, E., 2020, A guide to the identification of non-chydorid subfossil Cladocera (Crustacea: Branchiopoda) from lake sediments of Central America and the Yucatan Peninsula, Mexico: Part I, Journal of Paleolimnology, 63, 269–282, DOI: https://doi.org/10.1007/s10933-020-00115-3
 • Budzyń, B., Birski, Ł., Wirth, R., Schreiber, A., 2020, Nanoscale constraints on a fluid-induced transformation of monazite during postmagmatic alteration – A case of the Jawornik granitoid (NE Orlica-Śnieżnik Dome, Sudetes, SW Poland), Lithos, 376–377, 105777, 1–12, DOI: https://doi.org/10.1016/j.lithos.2020.105777
 • Dunkley, D.J., Kusiak, M.K., Wilde, S., Whitehouse, M., Sałacińska, A., Kielman, R., Konečný, P., 2020, Two Neoarchean tectonothermal events on the western edge of the North Atlantic Craton, as revealed by SIMS dating of the Saglek Block, Nain Province, Labrador, Journal of the Geological Society, 177, 31–49, DOI: https://doi.org/10.1144/jgs2018-153
 • Gros, K., Słaby, E., Birski, Ł., Kozub-Budzyń, G., Slama, J., 2020, Geochemical evolution of a composite pluton: insight from major and trace element chemistry of titanite, Mineralogy and Petrology, 114, 375–401, DOI: https://doi.org/10.1007/s00710-020-00715-x
 • Gros, K., Słaby, E., Jokubauskas, P., Slama, J., Kozub-Budzyń, G., 2020, Allanite geochemical response to hydrothermal alteration by alkaline, low-temperature fluids, Minerals, 10(5), p. 392, DOI: https://doi.org/10.3390/min10050392
 • Gumsley, A., Stamsnijder, J., Larsson, E., Söderlund, U., Naeraa, T., de Kock, M., Sałacińska, A., Gawęda, A., Humbert, F., Ernst, R., 2020, Neoarchean large igneous provinces on the Kaapvaal Craton in southern Africa re-define the formation of the Ventersdorp Supergroup and its temporal equivalents, Geological Society of America Bulletin, 177, 31–49, DOI: https://doi.org/10.1130/B35237.1
 • Jastrzębski, M., Żelaźniewicz, A., Budzyń, B., Sláma, J., Konečný, P., 2020, Age constraints on the Pre-Variscan and Variscan thermal events in the Kamieniec Ząbkowicki Metamorphic belt (the Fore-Sudetic Block, SW Poland), Annales Societatis Geologrum Poloniae, 90, 27–49, DOI: https://doi.org/10.14241/asgp.2020.05
 • Kruszewski, Ł., Ciesielczuk, J., 2020, The Behaviour of Siderite Rocks in an Experimental Imitation of Pyrometamorphic Processes in Coal-Waste Fires: Upper and Lower Silesian Case, Poland, Minerals, 10(7), 586, DOI: https://doi.org/10.3390/min10070586
 • Kruszewski, Ł., Fabiańska, M.J., Segit, T., Kusy, D., Motyliński, R., Ciesielczuk, J., Deput, E., 2020, Carbon-nitrogen compounds, alcohols, mercaptans, monoterpenes, acetates, aldehydes, ketones, SF6, PH3, and other fire gases in coal-mining waste heaps of Upper Silesian Coal Basin (Poland) – a re-investigation by means of in-situ FTIR extrernal database approach, Science of the Total Environment, 698, 134274, DOI: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.134274  
 • Kruszewski, Ł., Świerk, M., Siuda, R., Szełęg, E., Marciniak-Maliszewska, B., 2020, Third Worldwide Occurrence of Juangodoyite, Na2Cu(CO3)2, and Other Secondary Na, Cu, Mg, and Ca Minerals in the Fore-Sudetic Monocline (Lower Silesia, SW Poland), Minerals 10(2), 190, DOI: https://doi.org/10.3390/min10020190
 • Łosiak, A., Jõeleht, A., Plado, J., Szyszka, M., Kirsimäe, K., Wild, E.M., Steier, P., Jaźwa, A.M., Helde, R., Belcher, C., 2020, Determining the age and possibility for an extraterrestrial impact formation mechanism of the Ilumetsa structures (Estonia), Meteoritics and Planetary Sciences, 55: 274-293, DOI: https://doi.org/10.1111/maps.13431
 • Lalla, E.A., Cote, K., Hickson, D., Garnitschnig, S., Konstantinidis, M., Such, P., Czakler, C., Schroder, C., Frigeri, A., Ercoli, M., Łosiak, A., Gruber, S., Groemer, G., 2020, Laboratory analysis of returned samples from the AMADEE-18 Mars analog mission, Astrobiology, 20: 1303-1320,DOI: https://doi.org/10.1089/ast.2019.2038
 • Puziewicz J., Matusiak-Małek M., Ntaflos T., Grégoire M., Kaczmarek M.-A., Aulbach S., Ziobro M., Kukuła A., 2020, Three major types of subcontinental lithospheric mantle beneath the Variscan orogen in Europe, Lithos, 362-363, 105467, DOI: https://doi.org/10.1016/j.lithos.2020.105467
 • Szopa, K., Sałacińska, A., Gumsley, A.P., Chew, D., Petrov, P., Gawęda, A., Zagórska,A., Deput, E., Gospodinov, N., Banasik, K., 2020, Two-Stage Late Jurassic to Early Cretaceous Hydrothermal Activity in the Sakar Unit of Southeastern Bulgaria, Minerals 10, 266, DOI: https://doi.org/10.3390/min10030266
 • Wudarska, A., Słaby, E., Wiedenbeck, M., Birski, Ł., Wirth, R., Götze, J., Lepland, A., Kusebauch, C., Kocjan, I., 2020, Chlorine isotope composition of apatite from the >3.7 Ga Isua supracrustal belt, SW Greenland, Minerals, 10, 27, DOI: https://doi.org/10.3390/min10010027
 • Słonka, Ł., Krzywiec, P., 2020, Upper Jurassic carbonate buildups in the Miechów Trough, southern Poland – insights from seismic data interpretations, Solid Earth, 11: 1097–1119, DOI: https://doi.org/10.5194/se-11-1097-2020
 • Słonka, Ł., Krzywiec, P., 2020, Seismic Characteristics and Development of the Upper Jurassic Carbonate Buildups from the Miechów Trough (Southern Poland), Geosciences 10(6), 239, DOI:  https://doi.org/10.3390/geosciences10060239
 • Rowan, M.G, Krzywiec, P., Bukowski, K., Przybyło, J., 2020, Nature and origin of large-scale and intrasalt deformation within the Wieliczka salt mine, Poland, Geological Quarterly, 64 (4): 819–837, DOI: http://dx.doi.org/10.7306/gq.1557
 • Bukowski, K., Galamay, A., Krzywiec, P., Maksym, A., 2020, Geochemical data and fluid inclusion study of the Middle Miocene halite from deep borehole Huwniki-1, situated in the inner zone of the Carpathian Foredeep in Poland, Minerals, 10, 1113, DOI: https://doi.org/10.3390/min10121113
 • Stachowska, A., Łoziński, M., Śmigielski, M., Wysocka, A., Jankowski, L., Ziółkowski, P., 2020, Anisotropy of magnetic susceptibility as an indicator for palaeocurrent analysis in folded turbidites (Outer Western Carpathians, Poland), Sedimentology, 67 (7): 3783-3808, DOI: https://doi.org/10.1111/sed.12770
 • Szymczak, K., Leloch, M., Kot, M., Pavlenok, K., Shneider, S., Krajcarz, M.T., Krajcarz,M., Khudjanazarov, M., 2020, Zoomorphic stone pestle from Katta Sai valley, in western Tian Shan piedmonts, Uzbekistan, История и археология Турана 5: 112-118,

Inne publikacje - postery konferencyjne

 1. Mirosław-Grabowska, J., Borówka, R.K., Radzikowska, M., Sławińska, J., Stefaniak, K., Eemian and Vistulian palaeolake horizons in Gorzów Wielkopolski (NW Poland) on the basis of isotopic and geochemical data, w: Sobczyk, A., Ratajczak-Skrzatek, U., Kasprzak, M., Kotowski, A., Marciszak, A., Stefaniak, K. (eds.), Proceedings of INQUA SEQS 2020 Conference, Wrocław, Poland,University of Wrocław & Polish Geological Society, p. 87-88
 2. Krajcarz, M., Krajcarz, M.T., Baca, M., Popović, D., Sudoł-Procyk, M., 2020, The latest cave hyena survivors north to Carpathians, w: Sobczyk, A., Ratajczak-Skrzatek, U., Kasprzak, M., Kotowski, A., Marciszak, A., Stefaniak, K. (eds.), Proceedings of INQUA SEQS 2020 Conference, Wrocław, Poland, University of Wrocław & Polish Geological Society, p. 65
 3. Van der Boon, A., Biggin, A., Hounslow, M., Thallner, D., Nawrocki, J., Wójcik, K., Paszkowski, M., Konigshof, P., Tim de Backer, P., Kabano. V., Gouwy, S., Vandenberg, R., 2020, Why does magnetostratigraphy not work in the Devonian, AGU Fal meeting, Poster Sessions (7-16 grudnia 2020)
 4. Karahan, A., Lubanski, R., Wilczynski, L., Łosiak, A., 2020. European Rover Challenge (ERC)-An Annual International Robotics Competition in Poland 51st Lunar and Planetary Science Conference, held 16-20 March, 2020 at The Woodlands, Texas. LPI Contribution No. 2326, 2020, id.2188
 5. Łosiak, A., Avery, A., Elliott, A., Baker, S., Belcher, C., 2020, Burning trash for science-using waste to monitor wildfire energies, 22nd EGU General Assembly, online 4-8 maja 2020, id. 11536
 6. Ozdemir, S., Łosiak, A., Golebiowska, I., 2020, GEOs experiments in MARS ANALOG MISSION: AMADE20, 22nd EGU General Assembly, online 4-8 maja, 2020, id.19877
 7. Krzywiec, P., Peryt, T.M., Kiersnowski, H., 2020, Syn-extensional development of the Upper Permian (Zechstein) evaporites from the central Polish Basin – new insight from seismic and well data, AAPG Annual Convention and Exhibition – Online Meeting, 29.09 – 01.10
 8. Jarzynka, A., 2020, Adaptacje środowiskowe w jurajskiej florze z wiercenia Cianowice 2 (Environmental adaptations in the Jurassic flora from Cianowice 2 borehole), 3. Konferencja Naukowa PIG PIB „Zmiany klimatyczne w przeszłości geologicznej”, online 09-11.12.2020
 9. Radmacher, W., 2020, Zmiany paleoceanograficzne podczas ostatniego interglacjału w subarktycznej strefie Atlantyku, 3. Konferencja Naukowa PIG PIB „Zmiany klimatyczne w przeszłości geologicznej”, online 09-11.12.2020
 10. Ciążela, J., Koepke, J., Strauss, H., Pieterek, B., Kuhn, T., Dick, H.J.B., Wang, Z., Muszyński, A., and Abe, N., (2020), Sulfide-oxide precipitation and enrichment in metals at the slow-spreading lower oceanic crust: A case from IODP Hole U1473A, International Conference on Ophiolites and the Oceanic Lithosphere: Results of the Oman Drilling Project and Related Research, Muscat, Oman, January 12–14, 2020
 11. Laban, M., Pieterek, B., Ciazela, J., Muszyński, A., Explosive volcanism in Noctis Fossae on Mars. Konferencja KSAKN, online, 20–22.11.2020.