Lista obiektów geologicznych

 1. WAWEL, SMOCZA JAMA  [50° 03.18' N ;  19° 56,02' E]  Artezyjska jaskinia w wapieniach jury górnej  Artesian cave in Upper Jurassic limestone
 2. PŁASZÓW  [50° 02.15' N ;  19° 57.81' E]  Dawny kamieniołom "miejski", kopalne studnie krasowe  Old municipal quarry; palaeokarst pits
 3. BONARKA  [50° 01.75' N ;  19° 57.57' E]  Rezerwat, kredowa powierzchnia abrazyjna, uskoki  Old quarry, nature reserve; Upper Jurassic limestone, Cretaceous abrasion platform, Cretaceous marl
 4. KAPELANKA  [50° 02.42' N ;  19° 54.93' E]  Dawny kamieniołom uławiconych wapieni jury górnej  Old quarry; Upper Jurassic bedded limestone
 5. ZAKRZÓWEK  [50° 2.20' N ;  19° 57.90' E]  Dawny kamieniołom uławiconych wapieni jury górnej, trzeciorzędowe kalicze  Old quarry; Upper Jurassic bedded limestone, Tertiary caliche
 6. PRZEGORZAŁY ul. Kamedulska  [50° 02.91' N ;  19° 52.78' E]  Mioceński wapień ostrygowy  Miocene oyster-bearing limestone
 7. BODZÓW, ul. Widłakowa  [50° 02.42' N ;  19° 52.12' E]  Mioceński wapień ostrygowy  Miocene oyster-bearing limestone
 8. TYNIEC  [50° 01.15' N ;  19° 48.08' E]  Przełom Wisły pod klasztorem  Wisła break near Tyniec Monastery
 9. TYNIEC  [50° 00.39' N ;  19° 49.21' E]  Wzgórze Bogucianka; wapienie jury górnej, kredowa powierzchnia abrazyjna, wapienie turonu Bogucianka Hill; Upper Jurassic limestone, Cretaceous abrasion platform, Turonian limestone
 10. PIEKARY  [50° 01.02' N ;  19° 47.70' E]  Wapienie jury górnej  Upper Jurassic limestone
 11. ZABIERZÓW  [50° 00.49' N ;  19° 48.99' E]  Dawny kamieniołom wapieni jury górnej; wapienie turonu, kopalne studnie krasowe, uskoki Old quarry; Upper Jurassic limestone, Cretaceous abrasion platform, Turonian limestone, Cretaceous marl, palaeokarst pits, faults
 12. WĄWÓZ MNIKOWSKI  [50° 04.07' N ;  19° 42.28' E]  Rezerwat; przełomowy odcinek Doliny Sanki, wapienie jury górnej  Mników gorge, nature reserve; cliffs of Upper Jurassic limestone
 13. ZIMNY DÓŁ  [50° 04.07' N ;  19° 40.59' E]  Rezerwat krajobrazowy, wapienie jury górnej  Nature reserve, cliffs of Upper Jurassic limestone
 14. ZIMNY DÓŁ  [50° 03.59' N ;  19° 40.01' E]  Górna część wąwozu, leje krasowe  Upper part of the gorge, karst dolinas
 15. MŁYNKA  [50° 06.48' N ;  19° 41.32' E]  Kamieniołom wapieni jury górnej  Quarry, Upper Jurassic limestone
 16. KAJASÓWKA  [50° 01.98' N ;  19° 40.15' E]  Rezerwat geologiczny; zrąb tektoniczny, wapienie jury górnej  Nature reserve; tectonic horst, Upper Jurassic limestone
 17. ZALAS  [50° 04.98' N ;  19° 38.32' E]  Kamieniołom permskiego porfiru, osady jury środkowej i górnej  Quarry in Permian porphyry, Middle and Upper Jurassic deposits
 18. CZERWIENIEC  [50° 06.28' N ;  19° 38.72' E]  Dawne kopanki osadów jury środkowej  Old quarries in Middle Jurassic deposits
 19. NIEDŹWIEDZIA GÓRA  [50° 06.30' N ;  19° 38.05' E]  Kamieniołom permskiego diabazu  Quarry in Permian diabase
 20. TENCZYNEK, Skałka pod Sosną  [50° 07.03' N ;  19° 36.92' E]  Piaskowce karbonu górnego  Upper Carboniferous sandstone
 21. ORLEJ  [50° 03.88' N ;  19° 36.46' E]  Dawny kamieniołom permskiego porfiru  Old quarry in Permian porphyry
 22. RUDNO  [50° 06.31' N ;  19° 34.16' E]  Dawne łomy permskiego melafiru  Old quarries in Permian melaphyry
 23. MIRÓW  [50° 01.89' N ;  19° 33.04' E]  Kamieniołom Winnica, wapienie płytowe jury górnej  Winnica quarry, Upper Jurassic platy limestone
 24. PODŁĘŻE  [50° 01.65' N ;  19° 33.04' E]  Ślady dawnego kamieniołomu wapieni jury górnej, osady jury środkowej  Remnants of old quarry in Upper Jurassic limestone, Middle Jurassic deposits
 25. REGULICE  [50° 04.73' N ;  19° 31.06' E]  Dawny kamieniołom permskiego melafiru  Old quarry in Permian melaphyry
 26. KWACZAŁA  [50° 04.71' N ;  19° 30.07' E]  Odsłonięcia arkozy kwaczalskiej, karbon górny  Outcrops of Kwaczała Arkose, Upper Carboniferous
 27. PŁAZA  [50° 06.68' N ;  19° 24.01' E]  Kamieniołom wapieni triasu środkowego  Quarry in Middle Triassic limestone
 28. POGORZYCE  [50° 06.38' N ;  19° 25.28' E]  Dawny kamieniołom wapieni triasu środkowego  Old quarry in Middle Triassic limestone
 29. CHRZANÓW, ŻELATOWA  [50° 06.68' N ;  19° 24.01' E]  Kamieniołom dolomitów diploporowych, trias środkowy  Quarry in Middle Triassic Diplopora dolomite
 30. KARNIOWICE  [50° 09.49' N ;  19° 31.63' E]  Martwica karniowicka, perm  Karniowice Travertine, Permian
 31. DULOWA, JARY DULOWSKIE  [50° 09.21' N ;  19° 32.42' E]  Martwica karniowicka, perm  Karniowice Travertine, Permian
 32. PSARY  [50° 10.64' N ;  19° 31.80' E]  Ściana dawnego kamieniołomu, wapienie triasu środkowego  Cliff of old quarry in Middle Triassic limestone
 33. FILIPOWICE  [50° 09.62' N ;  19° 33.84' E]  Naturalne odsłonięcia zlepieńca myślachowickiego, perm  Outcrops of Myślachowice Conglomerate, Permian
 34. KOWALSKA GÓRA  [50° 09.77' N ;  19° 34.66' E]  Ślady dawnych łomów tufu filipowickiego, perm  Hill with remnants of old quarries in Filipowice tuffs, Permian
 35. MIĘKINIA, ŁAGANOWA SKAŁA  [50° 09.78' N ;  19° 35.01' E]  Olistolit w zlepieńcu myślachowickim  Olistolith in Myślachowice Conglomerate
 36. MIĘKINIA  [50° 09.54' N ;  19° 35.89' E]  Dawny kamieniołom permskiego porfiru  Old quarry in Permian porphyry
 37. CZERNA  [50° 10.06' N ;  19° 37.56' E]  Odsłonięcia wapieni karbonu dolnego  Outcrops of Lower Carboniferous limestone
 38. CZATKOWICE  [50° 09.40' N ;  19° 36.10' E]  Kamieniołom wapieni karbonu dolnego  Quarry in Lower Carboniferous limestone
 39. DĘBNIK  [50° 09.87' N ;  19° 40.31' E]  "Łom karmelicki", wapienie ("marmury") dewonu  "Carmelites' quarry" in Middle Devonian limestone ("black marbles")
 40. DĘBNIK  [50° 10.08' N ;  19° 40.41' E]  "Nowy kamieniołom", wapienie środkowego i górnego dewonu  "New quarry" in Middle and Upper Devonian limestone
 41. DUBIE  [50° 09.44' N ;  19° 41.82' E]  Kamieniołom dolomitów ze Zbrzy, dewon  Quarry in Zbrza dolomite, Devonian
 42. DOL. RACŁAWKI  [50° 10.15' N ;  19° 41.07' E]  Rezerwat, odsłonięcie holoceńskiej martwicy wapiennej  Valley, nature reserve; Outcrop of Holocene fresh-water tufa
 43. DOL. RACŁAWKI  [50° 10.16' N ;  19° 41.06' E]  Rezerwat, odsłonięcia wapieni karbonu dolnego  Valley, nature reserve; Outcrops of Lower Carboniferous limestone
 44. DOL. RACŁAWKI  [50° 10.25' N ;  19° 40.92' E]  Rezerwat, odsłonięcie wapieni karbonu dolnego  Valley, nature reserve; Outcrop of Lower Carboniferous limestone
 45. WĄWÓZ STRADLINA  [50° 10.70' N ;  19° 40.58' E]  Rezerwat, odsłonięcie piaskowców jury środkowej  Gorge, nature reserve; Outcrop of Middle Jurassic sandstone
 46. DOL. SZKLARKI  [50° 09.64' N ;  19° 42.98' E]  Intruzja porfiru, perm  Valley; Intrusion of Permian porphyry
 47. SZKLARY, SOKOŁOWE SKAŁY  [50° 12.29' N ;  19° 43.70' E]  Jurajskie skałki wapienne  Crags (monadnocks) of Upper Jurassic limestone
 48. DOL. BĘDKOWSKA  [50° 2.20' N ;  19° 57.90' E]  Wodospad na progu z holoceńskiej martwicy wapiennej  Valley; waterfall on a Holocene fresh-water tufa
 49. DOL. BĘDKOWSKA  [50° 10.93' N ;  19° 45.17' E]  Krasowe źródło Będkówki  Valley; Karstic spring of Będkówka stream
 50. SKAŁKA GRODZISKO  [50° 12.00' N ;  19° 46.17' E]  Wapienie jury górnej  Crag (monadnock) of Upper Jurassic limestone
 51. JASKINIA NIETOPERZOWA  [50° 11.63' N ;  19° 46.51' E]  Jaskinia w wapieniach jury górnej  Cave in Upper Jurassic limestone
 52. BOLECHOWICE  [50° 09.16' N ;  19° 47.09' E]  Brama Bolechowicka (wapienie skaliste jury górnej)  Bolechowice Gate (Upper Jurassic massive limestone)
 53. JASKINIA WIERZCHOWSKA GÓRNA  [50° 10.51' N ;  19° 48.40' E]  Jaskinia w wapieniach jury górnej  Cave in Upper Jurassic limestone
 54. PIESKOWA SKAŁA, MACZUGA HERKULESA  [50° 14.56' N ;  19° 46.97' E]  Skałka z wapieni jury górnej  "Hercules Club", crag of Upper Jurassic limestone
 55. OJCÓW, JASKINIA ŁOKIETKA  [50° 12.12' N ;  19° 49.15' E]  Jaskinia w wapieniach jury górnej  Cave in Upper Jurassic limestone
 56. OJCÓW, JASKINIA CIEMNA  [50° 11.80' N ;  19° 49.91' E]  Jaskinia w wapieniach jury górnej  Cave in Upper Jurassic limestone
 57. BIAŁY KOŚCIÓŁ, ŁYKAWIEC  [50° 10.62' N ;  19° 49.49' E]  Ponor w półślepej dolinie  Sinkhole in a semi-blind valley
 58. DOL. PRĄDNIKA, STOKOWA SKAŁA  [50° 10.85' N ;  19° 50.21' E]  Źródło krasowe  Karst spring under Stokowa Rock in Prądnik Valley
 59. KORZKIEW  [50° 09.75' N ;  19° 53.04' E]  Odsłonięcia piasków kredy  Outcrops of Cretaceous sand
 60. JANUSZOWICE  [50° 08.57' N ;  19° 53.79' E]  Dawny kamieniołom; wapienie jury górnej, kredowa powierzchnia abrazyjna, wapienie turonu  Old quarry; Upper Jurassic limestone, Cretaceous abrasion platform, Turonian limestone
 61. TROJANOWICE  [50° 08.38' N ;  19° 53.92' E]  Dawny kamieniołom; wapienie  jury górnej, kredowa powierzchnia abrazyjna, wapienie turonu  Old quarry; Upper Jurassic limestone, Cretaceous abrasion platform, Turonian limestone
 62. DOL. DŁUBNI, BOCIENIEC  [50° 16.46' N ;  19° 55.93' E]  Dawny łom; wapienie jury górnej, kredowa powierzchnia abrazyjna, margle kredy górnej  Old quarry; Upper Jurassic limestone, Cretaceous abrasion platform, Upper Cretaceous marl
 63. WIELICZKA  [49° 58.99' N ;  20° 03.35' E]  Kopalnia mioceńskiej soli kamiennej  Mine of Miocene rock salt