Pracownia analizy trakowej

W pracowni prowadzona jest analiza trakowa (przygotowanie preparatów, zliczanie traków).

Pracownia analizy trakowej jest wyposażona w mikroskop optyczny Eclipse E 600 firmy Nikon (światło odbite i przechodzące). 
Mikroskop posiada przystawkę rysunkową  digitizing tablet  oraz stolik dwuosiowy firmy Kinetek, współpracujące z oprogramowaniem FT Stage 4.04 
Obróbka danych prowadzona jest przy użyciu programu Trackkey  4.2g (I. Dunkl, 2002).

Modelowanie historii termicznej traków przeprowadzane jest w oparciu o program HeFTy  (Richard  A. Ketcham, 2017).

Kontakt

dr Aneta A. Anczkiewicz 
Instytut Nauk Geologicznych PAN
Ośrodek Badawczy w Krakowie  
ul. Senacka 1,   31-002 Kraków
tel. (48-12) 3705 200 ; 422-89-20 ; wew.: 260 
       (48) 12 3705 260

fax (48-12) 3705 205 ; 422-16-09
e-mail: ndstruzi@cyf-kr.edu.pl