Biblioteka w Krakowie

Stanisława Suchanik  dokumentalista

tel.: (12) 3705-200 (centrala) wewn. 245
bezp.: (12) 3705-245

Adres:
            Instytut Nauk Geologicznych PAN
            Ośrodek Badawczy w Krakowie 
            ul. Senacka 1, 31-002 Kraków 

tel.: (12) 422-19-10 lub 422-89-20
fax: (12) 422-16-09 
e-mail:  ndsuchan@cyfronet.pl

Godziny otwarcia: 


poniedziałek: 11.00-16.00 
wtorek: 9.00-14.00 
środa: 11.00-16.00 
czwartek:  9.00-14.00
 

 Zakres tematyczny zbiorów obejmuje takie dziedziny geologii podstawowej, jak: sedymentologia, stratygrafia i paleontologia, tektonika, mineralogia i petrografia, oraz geologia regionalna świata.

Zbiory biblioteczne obejmują (/stan na dzień 31.12.2015 r./):

Wydawnictwa zwarte10 640 jedn. inw.
Odbitki10 000 jedn. inw.
Mapy3 245 jedn. inw.
Wydawnictwa ciągłe92 182 egz.

W 2015 roku prowadzono wymianę czasopism z 15 kontrahentami zagranicznymi i 5 krajowymi. 

Biblioteka posiada unikalne zbiory XIX-wieczne przejęte po Komisji Fizjograficznej Akademii Umiejętności. 

Katalog wydawnictw zwartych jest skomputeryzowany w programie MICRO-ISIS (wersja DOS) z wyjątkiem wydawnictw zwartych rosyjskojęzycznych. 

Zasoby biblioteki są ujęte w Bazach Biblioteki Narodowej, częściowo dostępnych w internecie (odnośnik poniżej). Są to bazy:

Siglum (skrót nazwy) Biblioteki: KR 180 poprzednie: KR 271