Laboratorium Izotopów Stabilnych (ISOLAB)

Laboratorium Izotopów Stabilnych zajmuje się analizami izotopów trwałych lekkich pierwiastków. Specjalizujemy się przede wszystkim w analizie składu izotopowego: węgla, tlenu, azotu, wodoru i siarki.  Mamy doświadczenie w analizie próbek geologicznych (osadów, skał, minerałów, skamieniałości), próbek organicznych (gleby, szczątków organizmów) i próbek wody (wód podziemnych, powierzchniowych, opadowych).

 

 

 

Wykonujemy m.in. analizy:

  • δ13C i δ18O w węglanach (np. wapieniach, syderytach, konkrecjach węglanowych, skamieniałościach węglanowych, muszlach mięczaków, frakcji węglanowej szkliwa zębów kręgowców),
  • δ18O w fosforanach (np. apatytach, szkliwie zębów kręgowców),

  • δ34S w siarczanach (np. gipsach, anhydrytach),

  • δ13C, δ15N i δ34S w materii organicznej (np. w próchnicy glebowej, osadach jeziornych, kolagenie kostnym, szczątkach roślinnych),

  • δ2H i δ18O w wodzie (np. w wodach opadowych, gruntowych, mineralnych, próbkach wody pitnej),

  • δ13C w rozpuszczonych węglanach (DIC, np. w wodach gruntowych, mineralnych, wodzie z systemów krasowych).

Nasze analizy wykorzystywane są m.in. do badań paleoekologicznych, paleoklimatycznych, geochemicznych i hydrogeologicznych. Mamy też doświadczenie we współpracy z botanikami, ekologami, archeologami, paleontologami i antropologami. Współpracujemy z różnymi jednostkami naukowymi, dzięki czemu stale rozszerzamy nasze możliwości analityczne.

Opis aparatury i metod analitycznych

Kontakt

Laboratorium Izotopów Stabilnych, Instytut Nauk Geologicznych PAN

ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa

tel. (48) 22 6978-714

e-mail: b.gebus@twarda.pan.pl

 

Zespół

Menadżer laboratorium:  dr  Beata Gebus‑Czupyt - asystent

Instytut Nauk Geologicznych PAN

Ośrodek Badawczy w Warszawie

ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa

tel. (48) 22 6978-714

e-mail: b.gebus@twarda.pan.pl


Personel

Dr hab. Maciej T. Krajcarz - profesor instytutu

tel. (48) 22 6978-989

e-mail:mkrajcarz@twarda.pan.pl

Dr Adam Porowski - specjalista ds. badawczo-technicznych
tel.: (48) 22 6978-756
e-mail: adamp@twarda.pan.pl

Mgr Magdalena Radzikowska - ekspert ds. geochemii izotopów
tel.: (48) 22 6978-728
e-mail: radzikowska@twarda.pan.pl

lic. Joanna Hryciuk - technik,
tel.: (48) 22 6978-723
e-mail: j.hryciuk@twarda.pan.pl

Publikacje - lista publikacji znajduje się tutaj