Publikacje

 1. Krzywiec P., 2012, Mesozoic and Cenozoic evolution of salt structures within the Polish Basin – an overview. [in]: Alsop G.I., Archer S.G., Hartley A.J. Grant N.T., Hodgkinson R., (eds.), Salt Tectonics, Sediments and Prospectivity. Geological Society, London, Special Publications, 363, 381–394.
 2. Gągała Ł., Vergés J., Saura E., Malata T., Ringenbach J-C., Werner P., Krzywiec P., 2012, Architecture and orogenic evolution of the northeastern Outer Carpathians from cross-section balancing and forward modeling. Tectonophysics, 532-535: 223–241, doi: 10.1016/j.tecto.2012.02.014
 3. Narkiewicz M., Krzywiec P., Diemer J., 2012, Geologia Gór Świętokrzyskich oczami Rodericka Murchisona – wizyta w czerwcu 1843 roku i jej echa. Przegląd Geologiczny, 60: 220-225.
 4. Burliga S., Koyi H., Krzywiec P., 2012, Modelling cover deformation and decoupling during inversion, using the Mid-Polish Trough as a case study. Journal of Structural Geology, 42: 62-73 (http://dx.doi.org/10.1016/j.jsg.2012.06.013).
 5. Krzywiec P., Bukowski K., Oszczypko N., Garlicki A., 2012, Structure and Miocene evolution of the Gdów tectonic “embayment” (Polish Carpathian Foredeep) – new model based on reinterpreted seismic data. Geological Quarterly, 56(4): 907–920 (DOI: http://dx.doi.org/10.7306/gq.1067).
 6. Wróbel M., Kosakowski P., Krzywiec P., 2012, Petroleum processes in the Palaeozoic and Mesozoic strata between Tarnów and Rzeszów (SE Poland): 2-D modelling approach. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 82: 81–97.
 7. Pietsch K., Marzec P., Niepsuj M., Krzywiec P., 2012, The influence of seismic velocity distribution on the depth imaging of the sub-Zechstein horizons in areas affected by salt tectonics: a case study of NW Poland. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 82: 263–277.
 8. Kosakowski P., Wróbel M., Krzywiec P., 2013, Modelling of the petroleum processes within Palaeozoic and Mesozoic Succession in SE Poland and W Ukraine. Journal of Petroleum Geology, 36(2): 139 – 162.
 9. Rowan M., Krzywiec P., 2014, The Szamotuły salt diapir and Mid-Polish Trough: Decoupling during both Triassic-Jurassic rifting and Alpine inversion. Interpretation, 2(4): SM1–SM18, dx.doi.org/10.1190/INT-2014-0028.1.
 10. Krzywiec P., Oszczypko N., Bukowski K., Oszczypko-Clowes M., Śmigielski M., Stuart F.M., Persano C., Sinclair H.D., 2014, Structure and evolution of the Carpathian thrust front between Tarnów and Pilzno (Pogórska Wola area, southern Poland) – results of integrated analysis of seismic and borehole data. Geological Quarterly, 58 (3): 399–416, DOI: http://dx.doi.org/10.7306/gq.1189
 11. Krzywiec P., 2014, Apel o ulicę dla prof. Zejsznera. Kraków. Miesięcznik Społeczno-Kulturalny, 113(3): 64-65
 12. Mazur S., Mikołajczyk M., Krzywiec P., Malinowski M., Buffenmyer V., Lewandowski M., 2015, Is the Teisseyre-Tornquist Zone an ancient plate boundary of Baltica? Tectonics, 34(12): 2465–2477. doi:10.1002/2015TC003934
 13. Cyz M., Malinowski M., Krzywiec P., Mulińska M., Słonka Ł., 2015, Application of high-resolution 2D-3C seismic for characterization of the perspective Jurassic shale play in Central Poland. Tectonophysics, 689: 4-13, DOI:10.1016/j.tecto.2015.11.018
 14. Mustafa K., Sephton M.A., Watson J.S., Spathopoulos F., Krzywiec P., 2015, Organic geochemical characteristics of black shales across the Ordovician-Silurian boundary in the Holy Cross Mountains, Central Poland. Marine and Petroleum Geology, 66(4): 1042–1055 dx.doi.org/10.1016/j.marpetgeo.2015.08.018.
 15. Śmigielski, M., H. D. Sinclair, F. M. Stuart, C. Persano, and P. Krzywiec 2016, Exhumation history of the Tatry Mountains, Western Carpathians, constrained by low-temperature thermochronology, Tectonics, 35, 187–207, DOI:10.1002/2015TC003855.
 16. Mazur S., Mikołajczak M., Krzywiec P., Malinowski M., Lewandowski M., Buffenmyer V., 2016, Pomeranian Caledonides, NW Poland - a collisional suture or thin-skinned fold-and-thrust belt? Tectonophysics, 692: 29–43. doi: 10.1016/j.tecto.2016.06.017.
 17. Krzywiec P., Stachowska A., 2016, Late Cretaceous inversion of the NW segment of the Mid-Polish Trough – how marginal trough was formed, and does it matter at all? Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften (German Journal of Geosciences), 167(2-3): 107 – 119, DOI: 10.1127/zdgg/2016/0068
 18. Mazur S., M. Mikołajczak, P. Krzywiec, M. Malinowski, V. Buffenmyer, M. Lewandowski, 2016, Reply to “Comments on ‘Is the Teisseyre-Tornquist zone an ancient plate boundary of Baltica?’”, Tectonics, 35, doi:10.1002/2016TC004162.
 19. Krzywiec P., Peryt T.M., Kiersnowski H., Pomianowski P., Czapowski G., Kwolek K., 2017, Permo-Triassic evaporites of the Polish Basin and their bearing on the tectonic evolution and hydrocarbon system, an overview. [in]: Soto J., Flinch J., Tari G. (eds.), Permo-Triassic Salt Provinces of Europe, North Africa and the Central Atlantic: Tectonics and Hydrocarbon Potential, pp. 243-261. Elsevier. ISBN: 9780128094174. DOI: 10.1016/B978-0-12-809417-4.00012-4
 20. Krzywiec P., Mazur S., Gągała Ł, Kufrasa M., Lewandowski M., Malinowski M., Buffenmyer V., 2017, Late Carboniferous thin-skinned compressional deformation above the SW edge of the East European Craton as revealed by reflection seismic and potential fields data - correlations with the Variscides and the Appalachians. [in]: R. Law, R. Thigpen, H. Stowell, A. Merschat (eds.), „Linkages and Feedbacks in Orogenic Processes”, Geological Society of America Memoir 213, 353 - 372 doi:10.1130/2017.2013(14).
 21. Krzywiec P., Gągała Ł., Mazur S., Słonka Ł., Kufrasa M., Malinowski M., Pietsch K., Golonka J., 2017, Variscan deformation along the Teisseyre-Tornquist Zone in SE Poland: thick-skinned structural inheritance or thin-skinned thrusting? Tectonophysics, 718: 83-91, doi: 10.1016/j.tecto.2017.06.008
 22. Krzywiec P., 2017, Początki kartografii geologicznej obejmującej ziemie Polski. [w]: Nawrocki J., Becker A., (red.), Atlas geologiczny Polski. Państwowy Instytut Geologiczny – PIB, Warszawa, 15-18. ISBN 978-83-7863-667-0.
 23. Krzywiec P., 2017, Przekrój sejsmiczny przez nasunięcie Karpat zewnętrznych, przez strefę uskokową Grójca, przez struktury geologiczne południowo-wschodniej części basenu lubelskiego, przez wysad solny Kłodawy i poduszkę solną Wojszyc. [w]: Nawrocki J., Becker A., (red.), Atlas geologiczny Polski. Państwowy Instytut Geologiczny – PIB, Warszawa, 41. ISBN 978-83-7863-667-0.
 24. Aleksandrowski P., Krzywiec P., 2017, Przekrój geologiczny Zakopane-Terespol, przekrój geologiczny Szczecin-Władysławowo. [w]: Nawrocki J., Becker A., (red.), Atlas geologiczny Polski. Państwowy Instytut Geologiczny – PIB, Warszawa, 46. ISBN 978-83-7863-667-0.
 25. Mazur S., Krzywiec P., Malinowski M., Lewandowski M., Aleksandrowski P., Mikołajczak M., 2017, Tektoniczne znaczenie strefy Teisseyre'a-Tornquista w świetle nowych badań. Przegląd Geologiczny, 65(12): 1511- 1520.
 26. Krzywiec P., Poprawa P., Mikołajczak M., Mazur S., Malinowski M., 2018, Deeply concealed half-graben at the SW margin of the East European Craton (SE Poland) – evidence for Neoproterozoic rifting prior to the break-up of Rodinia. Journal of Paleogeography. 7(1): 88-97, doi: 10.1016/j.jop.2017.11.003.
 27. Krzywiec P., 2018, Birth of modern oil industry in the Northern Carpathians. AAPG Explorer, 1, 20-21, 25.
 28. Krzywiec P., Stachowska A., Stypa A., 2018, The only way is up – on Mesozoic uplifts and basin inversion events in SE Poland. [in]: Kilhams, B., Kukla, P. A., Mazur, S., McKie, T., Mijnlieff, H. F. & van Ojik, K. (eds.) Mesozoic Resource Potential in the Southern Permian Basin. Geological Society, London, Special Publications, 469, 33-57, https://doi.org/10.1144/SP469.14
 29. Krzywiec P., 2018, Birth and Development of Oil and Gas Industry in the Northern Carpathians (until 1939). [in]: J. Craig, F. Gerali, F. MacAulay, R. Sorkhabi (eds.), History of the European Oil and Gas Industry. Geological Society of London, Special Publications, 465, 165-189, doi.org/10.1144/SP465.24
 30. Kufrasa M., Krzywiec P., Słonka Ł., 2018, Model paleozoicznej ewolucji tektonicznej SE Polski (blok radomsko-kraśnicki i basen lubelski) w oparciu o wyniki interpretacji danych sejsmicznych. [w]: Golonka J., Bębenek S., (red.), Opracowanie map zasiegu, biostratygrafia utworów dolnego paleozoiku oraz analiza ewolucji tektonicznej przykrawędziowej strefy platform wschodnioeuropejskiej dla oceny rozmieszczenia niekonwencjonalnych złóż węglowodorów. Wydawnictwo Arka, ISBN 978-83-948482-0-0, 337-355.
 31. Stypa A., Krzywiec P., Kufrasa M., Słonka Ł., 2018, Analiza krzywych subsydencji tektonicznej na obszarze basenu lubelskiego. [w]: Golonka J., Bębenek S., (red.), Opracowanie map zasiegu, biostratygrafia utworów dolnego paleozoiku oraz analiza ewolucji tektonicznej przykrawędziowej strefy platform wschodnioeuropejskiej dla oceny rozmieszczenia niekonwencjonalnych złóż węglowodorów. Wydawnictwo Arka, ISBN 978-83-948482-0-0, 372-380
 32. Mazur S., Krzywiec P., Malinowski M., Lewandowski M., Aleksandrowski P., Mikołajczak M., 2018, On the nature of the Teisseyre-Tornquist Zone. Geology, Geophysics & Environment, 44(1): 17–30, ISSN: 2353-0790.
 33. Burliga S., Krzywiec P., Dąbroś K., Przybyło J., Włodarczyk E., Źróbek M., Słotwiński M., 2018, Salt tectonics in front of the Outer Carpathian thrust wedge in the Wieliczka area (S Poland) and its exposure in the underground salt mine. Geology, Geophysics & Environment, 44(1): 71-90, ISSN: 2353-0790.
 34. Mazur S., Gągała Ł., Kufrasa M., Krzywiec P., 2018, Application of two-dimensional gravity models as input parameters to balanced cross-sections across the margin of the East European Craton in SE Poland. Journal of Structural Geology. 116: 223-233 https://doi.org/10.1016/j.jsg.2018.05.013
 35. Kufrasa M., Słonka Ł., Krzywiec P., Dzwinel K., Zacharski J., 2018, Fracture pattern of the Lower Paleozoic sedimentary cover in the Lublin Basin (SE Poland) derived from seismic attribute analysis and structural restoration. Interpretation, 6(3), SH73–SH89 http://dx.doi.org/10.1190/INT-2017-0235.1.
 36. Malinowski M., Jarosiński M., Krzywiec P., Pasternacki A., Wawrzyniak-Guz K., 2018, Introduction to special section: Characterization of potential Lower Paleozoic shale resource play in Poland. Interpretation, 6(3), http://dx.doi.org/10.1190/int-2018-0613-spseintro.1
 37. Poprawa P., Papiernik B., Krzywiec P., Machowski G., Maksym A., 2018, Potencjał poszukiwawczy prowincji naftowych w Polsce. Wiadomości Naftowe i Gazowe, XXI(12): 4-12. ISSN-1505-523X.
 38. Krzywiec P., 2019, Salt tectonics. Principles and practice, by Martin P.A. Jackson and Michael R. Hudec, 2017. Cambridge University Press, Cambridge. 498 pages. Geologos, 25(1): 103-104, doi: 10.2478/logos-2019-0008.
 39. Kufrasa M., Stypa A., Krzywiec P., Słonka Ł., 2019, Late Carboniferous thin-skinned deformation in the Lublin Basin, SE Poland: results of combined seismic data interpretation, structural restoration and subsidence analysis. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 89: 175-194, doi: doi.org/10.14241/asgp.2019.09
 40. Krzywiec P., Kiersnowski H., Peryt T.M., 2019, Fault-controlled Permian (Rotliegend and Zechstein) sedimentation in central Poland Basin (Bydgoszcz – Szubin area) – insight from well and seismic data. Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften (German Journal of Geology), 170(3–4): 255–272, DOI: 10.1127/zdgg/2019/0198
 41. Słonka Ł., Krzywiec P., Upper Jurassic carbonate buildups in the Miechów Trough, Southern Poland – insights from seismic data interpretation. Solid Earth.
 42. Kufrasa M., Krzywiec, P., Gągała, Ł., Mazur, S., Mikołajczak, M., 2020. Sequence of deformation at the front of an orogen: Lublin Basin case study (Poland). Journal of Structural Geology 141: 104211. https://doi.org/10.1016/j.jsg.2020.104211
 43. Stachowska, A., Krzywiec, P. 2021. Depositional architecture of the Upper Cretaceous succession in central Poland (Grudziądz-Polik area) based on regional seismic data. Geological Quarterly, 65 (2): 21, http://dx.doi.org/10.7306/gq.1589