Biblioteka w Warszawie

Mgr  Elżbieta Gacyk, kustosz
       Bożena Frydrych

Adres: Instytut Nauk Geologicznych PAN
          Ośrodek Badawczy w Warszawie 
           ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa 
tel. (22) 6978-742
fax: (22) 620-62-23 
e-mail: e.gacyk@twarda.pan.pl

W siedzibie biblioteki zgromadzony został księgozbiór porównywalny ilościowo i jakościowo z zasobami największych bibliotek geologicznych w Polsce. 

Zbiory biblioteczne obejmują (stan na dzień 31.12.2010 r.): 

Wydawnictwa zwarte14 341 jedn. inw.
Odbitki13 006 jedn. inw.
Mapy4 798 jedn. inw.
Wydawnictwa ciągłe104 740 egz.

W 2010 roku prowadzono wymianę czasopism i książek z 84 kontrahentami zagranicznymi i 20 krajowymi. 

Biblioteka ING PAN prowadzi również dystrybucję następujących czasopism naukowych:

  •  Geologia Sudetica,
  •  Studia Geologica Polonica,
  •  Studia Quaternaria.

Zasoby biblioteki są ujęte w Bazach Biblioteki Narodowej, częściowo dostępnych w internecie (odnośnik poniżej). Są to bazy:

Siglum (skrót nazwy) Biblioteki: WA 371