Laboratorium spektrometrii masowej

Laboratorium spektrometrii masowej wyposażone jest w urządzenia Thermo Neptune MC-ICPMS, Thermo X-Series II Quadrupole-ICPMS oraz Agilent 8900 Triple Quadrupole-ICPMS do wykonywania precyzyjnych pomiarów stosunków izotopowych i stężeń pierwiastków w szerokim zakresie materiałów geologicznych.

Thermo Neptune MC-ICPMS

 

Próbki są wprowadzane do MC-ICPMS albo w postaci roztworu przy użyciu zwykłej kwarcowej komory natryskowej lub systemu nebulizatora Cetac Aridus III, albo przez ablację przy użyciu lasera ekscymerowego ArF firmy Resonetics 193 nm. Przyrząd jest wyposażony w dziewięć kubków Faradaya i sześć liczników kanałtronowych, których używamy do rutynowych pomiarów izotopów Rb-Sr, Sm-Nd, Lu-Hf, U-Pb i Pu.

Thermo X-Series II Q-ICPMS

 

Urządzenie Thermo X-Series II Quadrupole-ICPMS sprzężone z laserem excimerowym jest używane przede wszystkim w geochronologii cyrkonu U-Pb oraz do pomiaru liczebności pierwiastków ziem rzadkich (REE) w różnych materiałach geologicznych i archeologicznych.

Resonetics RESOlution M-50 193 nm ArF excimer laser

 

 

 

Laser ekscymerowy ArF firmy Resonetics RESOlution M-50 193 nm zapewnia elastyczne parametry ablacji próbek. Laser charakteryzuje się powtarzalnością impulsów do 100 Hz, fluktuacją od 2 do 30 J/cm2 i może pracować z plamkami o wielkości od 5 do 380 µm. Cela do ablacji laserowej Laurin Technic S-155 zapewnia elastyczność w montowaniu próbek, jednorodny sygnał o wysokiej czułości, wydajny transport sygnału do ICP i szybkie czasy wymywania.

Agilent 8900 QQQ-ICPMS

 

Najnowszy dodatek do laboratorium, Agilent 8900 Triple Quadrupole-ICPMS, umożliwia pomiar mas, które nie były rozwiązywalne w tradycyjnym Q-ICPMS. Osiąga się to poprzez użycie gazów takich jak He, O2, NH3 i SF6 w celi kolizyjnej/reakcyjnej między kwadrupolami w celu usunięcia zakłóceń izobarycznych. Czterokanałowa kontrola gazu komórkowego zapewnia elastyczność działania, podczas gdy wysoka czułość i niskie tło zapewniają najniższy limit wykrywania dla ultra-śladowych analitów.