Laboratorium Minerałów Ilastych (ClayLab)

Menadżer: dr hab.  Marek Szczerba

Instytut Nauk Geologicznych PAN

Ośrodek Badawczy w Krakowie

ul. Senacka 1,   31-002 Kraków

tel. (48) 12 3705 200 ; 12 422-89-20 ; wew.: 213

       (48) 12 3705 213

fax (48) 12 3705 205 ; 12 422-16-09

e-mail: m.szczerba@ingpan.krakow.pl

Więcej o laboratorium  » »