• Żegnamy prof. dr hab. Jana Burcharta

  Profesor dr hab. Jan Burchart, członek korespondent PAN, był pracownikiem naukowym w Instytucie Nauk Geologicznych PAN w latach 1956-2002, od 1991 roku pełnił funkcję kierownika Zakładu Geochronologii. Członek Wydziału VII - Nauk o Ziemi i Nauk Górniczych, Wydziału III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi, Komitetu Nauk Mineralogicznych PAN, Komitetu Nauk Geologicznych PAN i rad naukowych Instytutu Nauk Geologicznych PAN oraz Instytutu Geofizyki PAN, członek Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Za działalność naukową uhonorowany wysokimi odznaczeniami państwowymi, medalami oraz prestiżowymi nagrodami krajowymi i zagranicznymi,  m.in. Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Był ekspertem w dziedzinie petrologii skał magmowych i metamorficznych oraz geochemii izotopowej.

  Profesor dr hab. Jan Burchart był twórcą i pierwszym kierownikiem nowoczesnego laboratorium geochemii izotopów w ING PAN. Działalność naukowa Profesora była rozległa i dotyczyła zarówno petrologii, geochronologii izotopowej jak i prac eksperymentalnych oraz modelowania. Był uznanym autorytetem, zwłaszcza w zakresie geochronologii izotopowej. Za swoją działalność naukową i liczne publikacje,  był wielokrotnie wyróżniany poprzez przyznane stypendia oraz nagrody naukowe. Profesor przyczynił się do spopularyzowania geochronologii izotopowej, która stała się podstawą badań dla wielu  geologów. Jego dorobek szeroko uznawany był zagranicą o czym świadczą liczne kontakty i staże zagraniczne.  Prof. Jan Burchart miał również duże doświadczenie i dorobek w działalności dydaktycznej. Prowadził wykłady na Uniwersytecie w Filadelfii, na Uniwersytecie Śląskim oraz Uniwersytecie Warszawskim. Był promotorem w wielu przewodach doktorskich i habilitacyjnych. Był współautorem podręcznika pt. „Izotopowy zapis przeszłości Ziemi” (Burchart i Kral, 2015). Było to pierwsze na krajowym rynku większe opracowanie dotyczące podstaw geochemii i metod  izotopowych. Wydanie tej książki miało istotne znaczenie dla licznego kręgu odbiorców nie tylko wśród studentów ale również wielu specjalistów z zakresu nauk o Ziemi.

   

  Ważniejsze publikacje:

  Skały krystaliczne wyspy Goryczkowej w Tatrach. Archiwum Mineralogiczne, 1970

  Fission-Track Age Determinations of Accessory Apatite from the Tatra Mountains, Poland. Earth and Planetary Science Letters, vol.15, 1972

  <Granite Index> - a Proposal. Bull. Acad. Polon. Sci, ser. Sci. Terre, vol.22, 1974

  Experimental Artifacts in Fission-Track Annealing Curves. Nuclear Tracks, vol.3, 1981

  Izotopowa geochronologia krystalinika Zapadnych Karpat. [współautorzy B.Cambel i J.Kral] str.183, wyd. VEDA, Bratislava, 1990

  Izotopowy zapis przeszłości Ziemi [współautor Jan Kral]. Monografia, str. 299, Wydawnictwo UMCS, Lublin, 2015

  zobacz więcej

 • Odszedł prof. Aleksander Guterch

  Z głębokim zmutkiem przyjęliśmy wiadomość o odejściu prof. Aleksandra Gutercha, naukowca Instytutu Geofizyki PAN, wybitnego geofizyka.

  Msza święta i nastepnie pogrzeb odbędą się 3 stycznia o godz. 12:30 w kościele Św. Józefa Oblubieńca NMP w Sękowej (koło Gorlic).

  zobacz więcej

 • Pożegnanie prof. dr. hab. Andrzeja Witkowskiego

  Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o odejściu prof. dr hab. Andrzeja Witkowskiego, naukowca z Uniwersytetu Szczecińskiego, członka rzeczywistego PAN, wybitnego specjalisty geologii morza, paleoekologii oraz paleontologii a dla wielu z nas serdecznego kolegi i współpracownika.

  Rodzinie i Najbliższym składamy nasze kondolencje.

    Pracownicy i Dyrekcja Instytutu Nauk Geologicznych PAN   

   

   

  Nekrolog Uniwersytetu Szczecińskiego:

  Informacja o uroczystościach pogrzebowych: https://usz.edu.pl/ostatnie-pozegnanie-prof-andrzeja-witkowskiego/

   

   

  zobacz więcej

 • Żegnamy dr. Ryszarda Orłowskiego

  Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o odejściu pana dr. Ryszarda Orłowskiego, świetnego geologa i analityka a także naszego wieloletniego pracownika, kolegi i nauczyciela.

  Rodzinie i Najbliższym składamy nasze kondolencje.

  Pracownicy i Dyrekcja Instytutu Nauk Geologicznych PAN

   

  zobacz więcej

 • Odszedł prof. Andrzej Ślączka

  Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o odejściu pana prof. dr. hab. Andrzeja Ślączki, wybitnego geologa i naukowca a także nauczyciela, współpracownika i kolegi dla wielu naukowców ING PAN.

  Rodzinie i Najbliższym składamy nasze kondolencje.

  Pracownicy i Dyrekcja Instytutu Nauk Geologicznych PAN

   

  Nekrolog UJ:

  zobacz więcej