Teresa Madeyska, prof. dr hab.

Date of birth: 10.10.1937

Address:
Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk
Institute of Geological Sciences, Polish Academy of Sciences
Ośrodek Badawczy w Warszawie 
Research Centre in Warsaw
Twarda 51/55, 00-818 Warszawa, Poland

Position: Professor emeritus

Phone (Office)  48-226978736 

E-mail:  tmadeysk@twarda.pan.pl

 


Research interest

Quaternary geology and palaeogeography
Climatostratigraphy
Palaeoenvironmental reconstructions
History of Paleolithic settlement
Cave deposits
Loess stratigraphy

Academic degrees

1961 - M.Sc. in stratigraphic geology; 
           Faculty of Geology, University of Warsaw 

1967 - Ph.D.;
           Zakład Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk 
           (Department of Geological Sciences, Polish Academy of Sciences

1981 - D.Sc. (habilitation); 
           Faculty of Geology, University of Warsaw 

1995 - title of Professor

Professional career

1960 - 1962: Technical Assistant, University of Warsaw

1962 - 1967: Assistant, Zakład Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk 
          (Department of Geological Sciences, Polish Academy of Sciences)

1967-1981: Adjunct: 

Zakład Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk (Department of Geological Sciences, Polish Academy of Sciences);

Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk (Institute of Geological Sciences, Polish Academy of Sciences) (ING PAN)

1981-1995 - Docent, ING PAN

1995 - Professor, ING PAN

Managerial positions in ING PAN

1993 - 1997: Head of Department of Quaternary Geology

1997 - 2000: Deputy Director of ING PAN

2000 - 2007: Director of ING PAN

2008 - 2010: Head of Research Centre in Warsaw

Publications

Publications 1961 - 2014  »» PDF file

Research activity

Kierownik jednego i wykonawca w 7 projektach badawczych KBN, MNiSW, NCN.
Uczestniczka zespołowych, interdyscyplinarnych badań wykopaliskowych osadów jaskiń Ojcowskiego Parku Narodowego i terenów sąsiednich.
Uczestniczka ekspedycji naukowych do Bułgarii, Indii, Uzbekistanu, oraz wielokrotnie zachodniej Ukrainy.

Memberships

Corresponding Member of the Polish Academy of Arts and Sciences from 2004 

Functions in scientific organizations:

 • 1981- 1996: sekretarz Rady Naukowej ING 
 • 1978 -1992: Sekretarz Naukowy Komitetu Badań Czwartorzędu PAN
 • 1993 - 2012: Zastępca Przewodniczącego Komitetu Badań Czwartorzędu PAN
 • 1981 - 2012: członek Komitetu Narodowego INQUA, 1987-1992: sekretarz
 • 1981-1990: członek Komisji Atlasu Paleogeograficznego INQUA
 • od 1998: członek  Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
 • 1993 - 1997: członek Podkomisji Ochrony Jaskiń i Obszarów Krasowych Państwowej Rady Ochrony Przyrody
 • 1984 - 1992: członek Rady Naukowej Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi
 • 1976 - 1986: członek Narodowego Komitetu Opiekuńczego Jaskini Raj
 • 1977- 1982 oraz od 1993: członek Komisji Nagrody Naukowej im. M. Markowicz- Łohinowicz Sekcji Speleologicanej Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika
 • 1990 - 1996: członek Rady Fundacji Radiowęglowej
 • członek Rad Redakcyjnych: Studia Geologica Polonica,"Kras i Speleologia","Studia Quaternaria
 • od 2003 - 2007: członek Komitetu Nauk Geologicznych 
 • od 2002 - 2006: członek Rady Naukowej Instytutu Paleobiologii 
 • od 2003 - członek  Rady Naukowej  Muzeum Ziemi, od 2008 – zastępca Przewodniczącego
 • od 2005 -  przewodnicząca Oddziału Olimpijskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego
 • od 1981 - członek Komitetu Głównego Olimpiady Geograficznej 
 • 1986 - 2005 r.: Przewodnicząca Komisji Zadań OGiON (Olimpiada Geograficzna i Olimpiada Nautologiczna)
 • 1998 - 2004: Wiceprzewodnicząca Komitetu Głównego OGiON 
 • 2005 - 2010: Przewodnicząca Komitetu Głównego OGiON, od 2010 r .: Przewodnicząca Komitetu Głównego Olimpiady Geograficznej

Awards

 • Nagroda Sekretarza Wydziału VII PAN im. W. Teisseyre'a - 1981
 • Nagroda im. Marii Markowicz-Łohinowicz Sekcji Speleologicznej Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika – 1984, 2008
 • Nagroda zespołowa Ministra Edukacji Narodowej za współautorstwo podręcznika "Czwartorzęd..." - 1993
 • Wyróżnienie Wydziału II PAN za współautorstwo monografii Jez. Gościąż - 1999
 • 3 nagrody Sekretarza Naukowego PAN za działalność organizacyjną w Komitecie Badań Czwartorzędu (1980, 1981, 1989)
 • Złoty Krzyż Zasługi - 1988
 • Srebrna odznaka "Za zasługi dla Warszawy" (tzw. Syrenka) za pracę społeczną - 1982
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (za prace w Olimpiadzie Geograficznej) – 1999
 • Złota odznaka PTG - 2014