Ośrodek Badawczy ING PAN w Krakowie

 

Adres: Instytut Nauk Geologicznych PAN 
             Ośrodek Badawczy w Krakowie
             ul. Senacka 1, 31-002 Kraków

tel. (centrala) (+48) 12 37 05 200 ; 12 422 19 10 ; 422 89 20

tel. (sekretariat) (+48) 12 37 05 233; 12 422 16 09

fax: (+48) 12 422 16 09

e-mail:  sekretariat@ingpan.krakow.pl 

 

 

 

 

 

 

Prace w Ośrodku Badawczym w Krakowie koncentrują się na badaniach podstawowych w dziedzinie geologii i mineralogii oraz na działalności muzealno - wystawienniczej. Badania sedymentologiczne dotyczą głównie rekonstrukcji basenów przedgórskich karbonu i miocenu Polski południowej oraz ewolucji współczesnych systemów rzecznych. Badania nad mineralogią i diagenezą iłów poświęcone są modelowaniu historii termicznej, diagenezy i termochronometrii basenów sedymentacyjnych oraz aspektom metodologicznym. Prace z zakresu geologii strukturalnej i stratygrafii prowadzone są w Karpatach, obszarach polarnych i w Wietnamie. Badania biostratygraficzne dotyczą mikropaleontologii otwornicowej i palinologii.

 

Lokalizacja ośrodka