Pracownicy

Lista alfabetyczna

Dane kontaktowe

Specjalizacja naukowa

Jednostka organizacyjna

stanowisko kierownicze

dr

Aneta A. Anczkiewicz

Adiunkt

12 3705 260

ndstruzi@cyf-kr.edu.pl

geochronologia niskich temperatur, analiza traków, diageneza, geneza pirytu

 

Ośrodek Badawczy w Krakowie

prof. dr hab.

Robert Anczkiewicz

Profesor 

12 3705 224 (210/258)

r.anczkiewicz@ingpan.krakow.pl

geochronologia, geochemia izotopów, geologia metamorficzna

 

Ośrodek Badawczy w Krakowie
Kierownik Zespołu Badań Geochronologiczno-Izotopowych

mgr
Michał Banaś 
Ekspert ds. technicznych

12 3705 254 

m.banas@ingpan.krakow.pl

 

Ośrodek Badawczy w Krakowie 
 

dr

Christopher J. Barnes

Adiunkt

12 3705 221

ndbarnes@cyfronet.pl

 

 Ośrodek Badawczy w Krakowie 

mgr
Magdalena Błachowska 
Referent ds. kadr i płac oraz informacji naukowej

12 3705 205

m.blachowska@ingpan.krakow.pl

 

Ośrodek Badawczy w Krakowie

dr
Marcin Błaszczyk 
Asystent

22 6978-758

marcin.blaszczyk@twarda.pan.pl

 

Ośrodek Badawczy w Warszawie

mgr
Alicja Bobrowska‑Borowiec 
Referent ds. administracyjnych

12 3705 233

a.borowiec@ingpan.krakow.pl

 

Ośrodek Badawczy w Krakowie

mgr

Marcelina Boczkowska

Technik

12 3705 209 (210/258)

m.boczkowska@ingpan.krakow.pl

 Ośrodek Badawczy w Krakowie

dr hab.
Maciej Bojanowski 
Profesor instytutu

22 6978-804

mbojan@twarda.pan.pl

petrologia i geochemia izotopowa skał osadowych

 

Ośrodek Badawczy w Warszawie
 

mgr

Greta Brancaleoni

Technik

22 6978-702

greta.brancaleoni@twarda.pan.pl

 Ośrodek Badawczy w Warszawie

mgr
Karolina Brodzińska‑Górka
Samodzielna księgowa

12 3705 235

k.brodzinska@ingpan.krakow.pl

 

Ośrodek Badawczy w Krakowie

dr hab.
Bartosz Budzyń 

Profesor instytutu

12 3705 250

ndbudzyn@cyf-kr.edu.pl

petrologia metamorficzna, geochronologia, geochemia

 

Ośrodek Badawczy w Krakowie
Kierownik Zespołu Badania Procesów Petrogenetycznych

dr

Michał Bukała

Adiunkt

12 3705 222

m.bukala@ingpan.krakow.pl

  Ośrodek Badawczy w Krakowie

dr

Jakub Ciążela

Adiunkt

j.ciazela@twarda.pan.pl  Ośrodek Badawczy we Wrocławiu

dr

Marta Ciążela

Adiunkt

marta.ciazela@twarda.pan.pl

 

 
Ośrodek Badawczy we Wrocławiu

Paweł Ciepiela 
Referent 
ds. administracyjno-technicznych

12 3705 236

p.ciepiela@ingpan.krakow.pl

 

Ośrodek Badawczy w Krakowie

mgr inż.
Zuzanna Ciesielska 
Laborant

12 3705 242

z.ciesielska@ingpan.krakow.pl

 

Ośrodek Badawczy w Krakowie

mgr

Maria Dądela

Asystent

12 3705 209 (210/258)

nddadel@cyfronet.pl

 Ośrodek Badawczy w Krakowie

Ewa Deput 

Starszy technik

22 6978-703

 

Ośrodek Badawczy w Warszawie

prof. dr hab.
Arkadiusz Derkowski 
Profesor instytutu

12 3705 226

a.derkowski@ingpan.krakow.pl

minerały ilaste, łupki gazonośne, datowanie izotopowe K-Ar 

 

Ośrodek Badawczy w Krakowie
Kierownik Zespołu Minerałów Ilastych 

mgr

Eman Elsherif

Doktorant

 

eman-elsherif@twarda.pan.pl

 Ośrodek Badawczy we Wrocławiu

mgr

Maciej Fitt

Doktorant

 

m.fitt@twarda.pan.pl

 Ośrodek Badawczy we Wrocławiu

mgr
Elżbieta Gacyk 
Starszy kustosz

22 6978-743

e.gacyk@twarda.pan.pl

 

Ośrodek Badawczy w Warszawie

dr hab.
Michał Gąsiorowski
Profesor instytutu

22 6978-742

mgasior@twarda.pan.pl

sedymentologia, paleolimnologia, geologia czwartorzędu

Ośrodek Badawczy w Warszawie

Kierownik Laboratorium Uranowo-Torowego

dr
Beata  Gebus‑Czupyt
Adiunkt

22 6978-714

b.gebus@twarda.pan.pl

 

Ośrodek Badawczy w Warszawie
Menadżer Laboratorium Izotopów Stabilnych

dr hab.
Przemysław  Gedl 
Adiunkt

12 3705 231

p.gedl@ingpan.krakow.pl

biostratygrafia i paleoekologia cyst Dinoflagellata (dinocyst)

Ośrodek Badawczy w Krakowie

Kierownik Pracowni Preparatyki Geologicznej

mgr

Stefano Giunti

Doktorant

22 6978-702

s.giunti@twarda.pan.pl

 Ośrodek Badawczy w Warszawie

mgr

Wiktoria Gmochowska

Doktorant

 

wiktoria.gmochowska@twarda.pan.pl

  Ośrodek Badawczy w Warszawie

mgr

Marta Godzwon

Biuro Informacji Naukowej

22 6978-701

m.godzwon@twarda.pan.pl

 

Ośrodek Badawczy w Warszawie

Kierownik Biura Informacji Naukowej

mgr 
Elżbieta  Gogacz 
Starszy ekspert ds. sekretariatu naukowego i administracji

22 6978-700

e.gogacz@twarda.pan.pl

 

Ośrodek Badawczy w Warszawie

mgr
Jan Goleń
Technik

12 3705 268 (212)

j.golen@ingpan.krakow.pl

 

Ośrodek Badawczy w Krakowie

mgr
Magdalena Goryl 
Asystent

m.goryl@ingpan.krakow.pl

 

Ośrodek Badawczy w Krakowie

dr
Tomasz Grycuk
Starszy ekspert ds. sieci informatycznej

22 6978-820

grycuk@twarda.pan.pl

 

Ośrodek Badawczy w Warszawie

mgr

Anna Gumsley

Asystent

12 3705 222

anna.salacinska@twarda.pan.pl

strona informacyjnaOśrodek Badawczy w Krakowie 

dr hab.
Helena Hercman 
Profesor instytutu

22 6978-726

hhercman@twarda.pan.pl

geologia krasu, geochronologia czwartorzędu

Ośrodek Badawczy w Warszawie
Kierownik Ośrodka 

lic.

Joanna Hryciuk

Technik

22 6978-723

j.hryciuk@twarda.pan.pl

 Ośrodek Badawczy w Warszawie

mgr
Krzysztof Izydorczyk
Inspektor ochrony danych osobowych

22 6978-724

k.izydorczyk@twarda.pan.pl

 

Ośrodek Badawczy w Warszawie

mgr

Adam Jaracz

Z-ca kierownika Biura Administracyjno-Ekonomicznego

12 3705 239

a.jaracz@ingpan.krakow.pl

 Ośrodek Badawczy w Krakowie 
Zastępca Kierownika Ośrodka ds. Organizacyjnych

mgr inż.

Maciej Jaranowski

Asystent

12 3705 222

ndjarano@cyf-kr.edu.pl

  Ośrodek Badawczy w Krakowie 

dr
Agata Jarzynka 
Specjalista ds. badawczo-technicznych

12 3705 217 (254)

a.jarzynka@ingpan.krakow.pl

 

Ośrodek Badawczy w Krakowie 
Muzeum Geologiczne

dr hab.
Mirosław Jastrzębski 
Adiunkt

71 337-63-54

mjast@twarda.pan.pl

geologia strukturalna, petrologia

 

Ośrodek Badawczy we Wrocławiu
Kierownik Ośrodka 

mgr
Aleksandra Jaźwa 
Ekspert ds. technicznych

aleksandra.jazwa@twarda.pan.pl

 

Ośrodek Badawczy we Wrocławiu

dr
Karol Jewuła 
Asystent

+44(0)7955638705

k.jewula@ingpan.krakow.pl

  

Ośrodek Badawczy w Krakowie

mgr inż.

Maciej Jeż

Technik

12 3705 221

ndjez@cyfronet.pl

 Ośrodek Badawczy w Krakowie 

mgr

Nadine Kanik

Asystent

12 3705 252

n.kanik@ingpan.krakow.pl

  Ośrodek Badawczy w Krakowie 

Joanna Karpieńska
Samodzielna księgowa

22-6978-730

j.nowakowska@twarda.pan.pl

 

Ośrodek Badawczy w Warszawie

mgr

Gabriela Kaszuba

Asystent

12 3705 222

ndkaszu@cyfronet.pl

 Ośrodek Badawczy w Krakowie 

mgr inż.

Karolina Kaucha

Asystent

22-6978-711

k.kaucha@twarda.pan.pl

 Ośrodek Badawczy w Warszawie

dr hab.
Artur Kędzior 
Adiunkt

12 3705 237

a.kedzior@ingpan.krakow.pl

  

Ośrodek Badawczy w Krakowie 

Izabela Kocjan 
Laborant

12 3705 214 (229)

i.kocjan@ingpan.krakow.pl

 

Ośrodek Badawczy w Krakowie

mgr
Jolanta Kotowicz 
Starszy ekspert ds. 
kadr i płac

22 6978-722

jkotowicz@twarda.pan.pl

 

Ośrodek Badawczy w Warszawie

mgr
Joanna Kowalczyk
Geochemik

22 6978-806

j.stanczak@twarda.pan.pl

 Ośrodek Badawczy w Warszawie

mgr

Urszula Kowalewska

Technik - stażysta

22 6978-723

urszciolko@twarda.pan.pl

 Ośrodek Badawczy w Warszawie

mgr inż.
Mariola Kowalik - Hyla
Asystent

12 3705 241 (208)

m.kowalik@ingpan.krakow.pl

 

Ośrodek Badawczy w Krakowie

mgr inż.
Marta Koziarska 
Geochemik

bezp.: 12 3705 209 (210)

m.koziarska@ingpan.krakow.pl

 

Ośrodek Badawczy w Krakowie

mgr
Urszula Kozicka 
Główny księgowy

22 6978-733

ukozicka@twarda.pan.pl

 

Ośrodek Badawczy w Warszawie
Główny Księgowy Instytutu

mgr inż.

Michał Kożuch

Technik

12 3705 209 (210, 258)

ndkozuc@cyfronet.pl

 Ośrodek Badawczy w Krakowie

dr hab.
Maciej Krajcarz 
Profesor instytutu

22 6978-989

mkrajcarz@twarda.pan.pl

geologia czwartorzędu, geoarcheologia, tafonomia kręgowców

 

Ośrodek Badawczy w Warszawie 

Koordynator Laboratorium Izotopów Stabilnych

dr hab.
Łukasz Kruszewski 
Profesor instytutu

22 6978-717

lkruszewski@twarda.pan.pl

mineralogia i geochemia stref pożaru węgla, minerały wtórne, proszkowa dyfrakcja rentgenowska, metoda Rietvelda, HTPXRD, mobilizacja pierwiastków śladowych, systematyka minerałów i nowe minerały, (EPMA), SEM-EDS, analiza gazów

 

Ośrodek Badawczy w Warszawie

dr hab. inż.
Piotr Krzywiec 
Profesor instytutu

22 6978-749

piotr.krzywiec@twarda.pan.pl

 

Ośrodek Badawczy w Warszawie
Koordynator Zespołu Interpretacji Sejsmicznych i Analiz Basenowych

dr inż.
Mateusz Kufrasa
Asystent

22 6978-713

mateusz.kufrasa@twarda.pan.pl

geologia strukturalna, tektonika, bilansowanie przekrojów geologicznych, interpretacja sejsmiczna, modelowanie strukturalne

 

Ośrodek Badawczy w Warszawie

dr
Anna Kukuła
Asystent

71 337-63-44

a.kukula@twarda.pan.pl

 

 

Ośrodek Badawczy we Wrocławiu

dr
Artur Kuligiewicz 
Adiunkt

12 3705 232

a.kuligiewicz@ingpan.krakow.pl

 

 

Ośrodek Badawczy w Krakowie

dr inż.
Małgorzata Lempart - Drozd
Adiunkt

12 3705 213
m.lempart@ingpan.krakow.pl

 

 

Ośrodek Badawczy w Krakowie

dr
Anna Łosiak
Adiunkt

71 341-63-41

anna.losiak@twarda.pan.pl

powierzchnie ciał niebieskich, kratery uderzeniowe

 

Ośrodek Badawczy we Wrocławiu

prof. dr hab.
Teresa Madeyska 
profesor emerytowany

22 6978-736

tmadeysk@twarda.pan.pl

geologia i paleogeografia czwartorzędu 

 

Ośrodek Badawczy w Warszawie

dr 
Akeek Maitra 
Technik

12 3705 206 (210, 258)

a.maitra@ingpan.krakow.pl

 

Ośrodek Badawczy w Krakowie

mgr

Dariusz Marciniak

Doktorant

 

dariusz.marciniak@twarda.pan.pl

  Ośrodek Badawczy w Warszawie

dr 
Milena Matyszczak 
St. ekspert ds. technicznych

12 3705 209 (210)

m.matyszczak@ingpan.krakow.pl

 

Ośrodek Badawczy w Krakowie

prof. dr hab.
Stanisław Mazur

Profesor zwyczajny

Czł. korespondent PAN

12 3705 230

ndmazur@cyf-kr.edu.pl

tektonika, geologia strukturalna, interpretacja geofizycznych pól potencjalnych, analiza basenowa

Ośrodek Badawczy w Krakowie 

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych,

Kierownik Ośrodka,

Kierownik Zespołu Badawczego Systemów Depozycyjnych

dr
Mateusz Mikołajczak 
Adiunkt

12 3705 221

m.mikolajczak@ingpan.krakow.pl

 

Ośrodek Badawczy w Krakowie

dr hab.
Joanna Mirosław‑Grabowska 
Profesor instytutu

22 6978-809

jmirosla@twarda.pan.pl

geologia czwartorzędu

Ośrodek Badawczy w Warszawie 
Kierownik Zespołu Badań Zmian Środowiska - Klimat i Człowiek

Rafał Motyliński 
Samodzielny referent

22 6978-753

rmotylinski@twarda.pan.pl

 

Ośrodek Badawczy w Warszawie

mgr
Anna Mulczyk 
Starszy ekspert ds. technicznych

22 6978-806

amulczyk@twarda.pan.pl

 

Ośrodek Badawczy w Warszawie

mgr
Anna Nałęcz 
starsza księgowa

22 6978-730

anna.nalecz@twarda.pan.pl

 

Ośrodek Badawczy w Warszawie

mgr inż.
Robert Niewiara 
Informatyk

12 3705 263

r.niewiara@ingpan.krakow.pl

 

Ośrodek Badawczy w Krakowie

dr
Igor Niezgodzki 
Adiunkt

12 3705 255

i.niezgodzki@ingpan.krakow.pl

paleoklimatologia, paleoceanografia

 

Ośrodek Badawczy w Krakowie

dr
Milena Obremska 
Specjalista ds. badawczo–technicznych

22 6978-805

mobremska@twarda.pan.pl

palinologia

Ośrodek Badawczy w Warszawie

inż.
Beata Osłowska‑Lesiak 
Ekspert ds. administracyjnych

22 6978-724

beatao@twarda.pan.pl

 

Ośrodek Badawczy w Warszawie

dr
Jörg Ostendorf
Adiunkt

12 3705 206

j.ostendorf@ingpan.krakow.pl

 

Ośrodek Badawczy w Krakowie

mgr inż.

Magdalena Pańczyk

Technik

12 3705 209 (210/258)

m.panczyk@ingpan.krakow.pl

 Ośrodek Badawczy w Krakowie

dr
Mariusz Paszkowski 
Adiunkt

12 3705 249

m.paszkowski@ingpan.krakow.pl

sedymentologia, stratygrafia

Ośrodek Badawczy w Krakowie

dr hab.
Jacek Pawlak 
Adiunkt

22 6978-712

dzeq@twarda.pan.pl

 

Ośrodek Badawczy w Warszawie

mgr inż.

Małgorzata Ponikowska

Asystent

12 3705 221

m.ponikowska@ingpan.krakow.pl

 Ośrodek Badawczy w Krakowie

dr
Adam Porowski 
Specjalista ds. 
badawczo-technicznych

22 6978-756

adamp@twarda.pan.pl

hydrogeologia 

 

Ośrodek Badawczy w Warszawie

Bogumiła Prytko

Referent ds. administracyjnych

12 3705 200

b.prytko@ingpan.krakow.pl

 Ośrodek Badawczy w Krakowie

mgr

Mateusz Pydych

Ekspert ds. baz danych

 

ndpydych@cyfronet.pl

 Ośrodek Badawczy w Krakowie

dr
Wiesława Radmacher 
Adiunkt

12 3705 255

w.radmacher@ingpan.krakow.pl

palinologia 

 

Ośrodek Badawczy w Krakowie

mgr
Magdalena Radzikowska 
Ekspert ds. geochemii izotopów

22 6978-728 (835)

radzikowska@twarda.pan.pl

 

Ośrodek Badawczy w Warszawie

mgr
Ilona  Sekudewicz
Asystent

22 6978-758

i.sekudewicz@twarda.pan.pl

 

Ośrodek Badawczy w Warszawie

dr hab.

Leonid Shumlyanskyy

Profesor instytutu

12 3705 223

ndshumly@cyf-kr.edu.pl

 

 Ośrodek Badawczy w Krakowie

dr hab.
Elwira Sienkiewicz 
Profesor instytutu

22 6978-815

esienkie@twarda.pan.pl

paleobotanika czwartorzędu (diatomologia)

Ośrodek Badawczy w Warszawie

mgr
Paula Sierpień
Technik

22 6978-711

paulasierpien@twarda.pan.pl

 

Ośrodek Badawczy w Warszawie

mgr inż. 
Tomasz Siwecki 
Technik

12 3705 214 (208)

t.siwecki@ingpan.krakow.pl

 

Ośrodek Badawczy w Krakowie

dr inż.
Aleksander Skała 
Ekspert ds. technicznych

12 3705 242

a.skala@ingpan.krakow.pl

 

Ośrodek Badawczy w Krakowie

prof. dr hab.
Ewa Słaby

Profesor zwyczajny

22 6978-741, -752

e.slaby@twarda.pan.pl

geochemia procesów magmowych

 

Ośrodek Badawczy w Warszawie
Dyrektor Instytutu

dr inż.
Łukasz Słonka
Asystent

22 6978-727

lukasz.slonka@twarda.pan.pl

geofizyka stosowana

 

Ośrodek Badawczy w Warszawie

dr

Jérémie Soldner

Adiunkt

12 3705 206

j.soldner@ingpan.krakow.pl

 Ośrodek Badawczy w Krakowie

mgr

Tanishka Soni

Doktorant

12 3705 221

t.soni@ingpan.krakow.pl

 Ośrodek Badawczy w Krakowie

mgr
Aleksandra Stachowska
Asystent

22 6978 -713

aleksandra.stachowska@twarda.pan.pl

interpretacja danych sejsmicznych, sedymentologia, stratygrafia, analiza basenów osadowych, anizotropia podatności magnetycznej, paleomagnetyzm

 

Ośrodek Badawczy w Warszawie

mgr inż.
Jacek Stienss
Asystent

22 6978-711

jacek.stienss@twarda.pan.pl

 

Ośrodek Badawczy w Warszawie

dr hab.

Serhii Mykolayovych Stovba

Profesor instytutu

12 3705 223

ndstovb@cyfronet.pl

 Ośrodek Badawczy w Krakowie

Stanisława Suchanik

Dokumentalista

12 3705 245

ndsuchan@cyfronet.pl

 

Ośrodek Badawczy w Krakowie

Biblioteka w Krakowie

dr

Maciej Swęd

Asystent

22 6978-711

maciej.swed@twarda.pan.pl

 Ośrodek Badawczy w Warszawie

dr hab.
Marek Szczerba 
Profesor instytutu

12 3705 213

m.szczerba@ingpan.krakow.pl

mineralogia minerałów ilastych, spektroskopia, modelowanie molekularne

 

Ośrodek Badawczy w Krakowie 
Menadżer  Laboratorium Minerałów Ilastych

prof. dr hab.
Krystyna Szeroczyńska

Profesor emerytowany

22 6978-812

kszerocz@twarda.pan.pl

 

Ośrodek Badawczy w Warszawie

Krzysztof Szymańczyk 
Samodzielny referent ds. administracyjno-gospodarczych

22-6978-757

krzyssz@twarda.pan.pl

 

Ośrodek Badawczy w Warszawie

mgr

Marek Śliwiński

Doktorant

 

marek.sliwinski@twarda.pan.pl

 

 
Ośrodek Badawczy we Wrocławiu

mgr inż.
Arkadiusz Średnicki

22 6978-750

a.srednicki@twarda.pan.pl

 

Ośrodek Badawczy w Warszawie
Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania

prof. dr hab.
Jan Środoń 
Profesor

12 3705 234

j.srodon@ingpan.krakow.pl

mineralogia iłów 

 

Ośrodek Badawczy w Krakowie

prof. dr hab. 
Antoni Tokarski 
Profesor emerytowany

12 359 17 49

a.tokarski@ingpan.krakow.pl

  

Ośrodek Badawczy w Krakowie

mgr
Fabian Tramm 
Asystent

12 3705 261

f.tramm@ingpan.krakow.pl

  

Ośrodek Badawczy w Krakowie

dr hab.
Jarosław Tyszka 
Profesor instytutu

12 3705 216

j.tyszka@ingpan.krakow.pl

mikropaleontologia, morfologia teoretyczna, paleoekologia, paleoceanografia, paleoklimatologia

 

Ośrodek Badawczy w Krakowie
Kierownik Zespołu Modelowania Biogeosystemu

dr
Marta Wojewódka-Przybył
Adiunkt

22 6978-803

m.wojed@twarda.pan.pl

 

Ośrodek Badawczy w Warszawie

mgr
Mariusz Wojtylak

Archiwum

22 6978761

m.wojtylak@twarda.pan.pl

 Ośrodek Badawczy w Warszawie

Patrycja Wójtowicz

Stypendystka

12 3705 252

ndwojtow@cyf-kr.edu.pl

 Ośrodek Badawczy w Krakowie

dr inż.
Alicja Wudarska 
Adiunkt

 

a.giera@ingpan.krakow.pl

geochemia izotopów, minerały z grupy apatytu, spektrometria mas jonów wtórnych

 

 

Ośrodek Badawczy w Warszawie

mgr
Anna Zagórska 
Ekspert ds. technicznych

bezp.: 12 3705 256 (229,208)

a.zagorska@ingpan.krakow.pl

 

Ośrodek Badawczy w Krakowie 
Starszy inspektor ds. BHP w OB w Krakowie

dr hab.
Edyta Zawisza 
Profesor instytutu

22 6978-813

ezawisza@twarda.pan.pl

paleolimnologia

 

Ośrodek Badawczy w Warszawie

dr inż.
Paweł Ziemiański 
Adiunkt

12 3705 261

p.ziemianski@ingpan.krakow.pl

 

 

Ośrodek Badawczy w Krakowie

prof. dr hab.
Andrzej Żelaźniewicz
Profesor emerytowany

Czł. rzeczywisty PAN

71 337-63-45

andrzejz@twarda.pan.pl
pansudet@pwr.wroc.pl

tektonika i geologia kompleksów krystalicznych

Ośrodek Badawczy we Wrocławiu