Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk jest placówka naukową reprezentującą główny nurt polskich badań podstawowych w zakresie geologii Ziemi. Obecnie Instytut specjalizuje się w badaniach geosystemu, ze szczególnym uwzględnieniem wzajemnych oddziaływań pomiędzy litosferą, hydrosferą, atmosferą oraz biosferą, w domenie czasu geologicznego. Badaniami obejmowane są również obiekty materii kosmicznej, których pochodzenie i ewolucja w istotny sposób wpływała i wpływa na rozwój naszej planety.

Instytut zatrudnia około 120 osób (w tym ponad 50 pracowników naukowych) i jest członkiem najważniejszych międzynarodowych gremiów geologicznych. 

Jako członek Szkoły Doktorskiej GeoPlanet, Instytut Nauk Geologicznych PAN prowadzi studia doktoranckie z geologii. Kurs trwa 4 lata, prowadzony jest w języku angielskim i kończy się rozprawą doktorską. W trakcie zajęć student uczęszcza na wykłady oraz uczestniczy w badaniach pod kierunkiem opiekuna naukowego.

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej GeoPlanet prowadzona jest w formie konkursu.

Do szkoły doktorskiej może być przyjęta osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny.

Kandydat powinien wybrać temat badawczy z załączonej listy pod tytułem PROPOZYCJA TEMATÓW BADAWCZYCH i skontaktować się z promotorem;

 

Dodatkowych informacji udzielają:

Dr hab. Edyta Zawisza, Profesor Instytutu - Koordynator Szkoły Doktoranckiej GeoPlanet w Instytucie Nauk Geologicznych PAN, ezawisza@twarda.pan.pl

Mgr Elżbieta Gogacz – Biuro Informacji Naukowej - Starszy Ekspert ds. Sekretariatu Naukowego i Administracji w Instytucie Nauk Geologicznych PAN, e.gogacz@twarda.pan.pl