Laboratorium Geochronologii i Geochemii Izotopów

Pracownicy laboratorium

 

 


 

  Zakres badań

   

  1. Czas i tempo procesów geologicznych
  2. Procesy magmowe i tektoniczne
  3. Zapis sedymentacyjny procesów orogenicznych
  4. Paleoekologia
  5. Badania archeologiczne
  6. Skażenia promieniotwórcze
  7. Paleoklimat i paleooceanografia

   

  Wyposażenie

   

  1. Ablacja laserowa RESOlution M-50
  2. Agilent 8900 Triple Quadrupole ICP-MS

  3. Neoma™ Multicollector ICP-MS

  4. Laser Teledyne Iridia
  5. Triton XT Thermal Ionization Mass Spectrometer

  6. Aparatura optyczna Nikon Eclipse E 600 do analizy trakowej

   

  Kontakt

   

  Kierownik:  prof. dr hab. Robert Anczkiewicz

  Instytut Nauk Geologicznych PAN

  Ośrodek Badawczy w Krakowie

  ul. Senacka 1,   31-002 Kraków

  tel. (48) 12 3705 224 (210)

         (48) (0) 668 356 446

  fax (48) 12 3705 205 ; 12 422-16-09

  e-mail: r.anczkiewicz@ingpan.krakow.pl

   

   

  Laboratorium Ultraczystej Chemii


  Ablacja Laserowa


  Laboratorium Spektrometrii Masowej


  Pracownia Analizy Trakowej


  Geochemiczna Baza Danych