Laboratorium Geochronologii i Geochemii Izotopów (Isochron)

Kierownik:  prof. dr hab. Robert Anczkiewicz

Instytut Nauk Geologicznych PAN

Ośrodek Badawczy w Krakowie

ul. Senacka 1,   31-002 Kraków

tel. (48) 12 3705 200 ; 12 422-89-20 ; wew.: 224 lub 210

       (48) 12 3705 224 (210)

       (48) (0) 668 356 446

fax (48) 12 3705 205 ; 12 422-16-09

e-mail: r.anczkiewicz@ingpan.krakow.pl


Pracownicy laboratorium

Pracownicy naukowi

     Prof.dr hab. Robert Anczkiewicz                      Profesor instytutu, kierownik laboratorium
     Dr Jörg Ostendorf                                       Adiunkt
     Mgr Akeek Maitra                                        Asystent

Pracownicy techniczni

     Mgr inż. Marta Koziarska                         Geochemik
     Dr Milena Matyszczak                               Starszy ekspert do spraw technicznych