Kierownictwo

Adres: Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk 
           ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa 
tel. (48) 22 6978-700fax (48) 22 620-62-23 
e-mail:  ingpan@twarda.pan.pl

Dyrektor 
prof. dr hab. Stanisław Mazur,  tel. (48) 12 3705-230 kom. +48 660 423 569

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych
prof. dr hab.Anna Wysocka,  tel. (48) 22 6978-700; kom. +48 888 496 122

Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania 
mgr inż. Arkadiusz Średnicki,  tel. (48) 22 6978-750

Kierownik Ośrodka Badawczego w Warszawie 
dr hab.Edyta Zawisza,  tel. (48) 22 6978-813

Kierownik Ośrodka Badawczego w Krakowie 
dr hab. Bartosz Budzyń, tel. (48) 12 3705-250

Kierownik Ośrodka Badawczego we Wrocławiu 
dr hab. Mirosław Jastrzębski,  tel. (48) 71 3376-354

Główny Księgowy  
mgr Urszula Kozicka,  tel. (48) 22 6978-733


Kolegium Dyrekcyjne

prof. dr hab. Stanisław Mazur, prof. dr hab. Anna Wysocka, mgr inż. Arkadiusz Średnicki, dr hab. Bartosz Budzyń, dr hab. Edyta Zawisza, dr hab. Mirosław Jastrzębski, Mgr Urszula Kozicka