Kierownictwo

Adres: Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk 
           ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa 
tel. (48) 22 6978-700fax (48) 22 620-62-23 
e-mail:  ingpan@twarda.pan.pl

p. o. Dyrektor 
prof. dr hab. Stanisław Mazur,  tel. (48) 12 3705-230

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych 
prof. dr hab. Stanisław Mazur,  tel. (48) 12 3705-230

Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania 
mgr inż. Arkadiusz Średnicki,  tel. (48) 22 6978-750

Kierownik Ośrodka Badawczego w Warszawie 
dr hab. Helena Hercman,  tel. (48) 22 6978-726

Kierownik Ośrodka Badawczego w Krakowie 
prof. dr hab. Stanisław Mazur,  tel. (48) 12 3705-230

Kierownik Ośrodka Badawczego we Wrocławiu 
dr hab. Mirosław Jastrzębski,  tel. (48) 71 3376-354

Główny Księgowy  
mgr Urszula Kozicka,  tel. (48) 22 6978-733


Kolegium Dyrekcyjne

prof. dr hab. Stanisław Mazur, mgr inż. Arkadiusz Średnicki, dr hab. Helena Hercman, dr hab. Mirosław Jastrzębski, Mgr Urszula Kozicka