Biuletyn Informacji Publicznej

INSTYTUT NAUK GEOLOGICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK 
ul. Twarda 51/55
00-818 Warszawa

NIP: PL 5250008896
REGON: 000326345 
tel.: (48-22) 6978-700

fax: (48-22) 620-62-23
e-mail: ingpan@twarda.pan.pl 
www:http://www.ing.pan.pl

Kontakt ePUAP: /epuap_ingpan1/SkrytkaESP

  • NIP: 525-000-88-96
  • REGON: 000326345
  • Polska Klasyfikacja Działalności: 72.19.Z (Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych)
  • Instytut wpisany jest do rejestru instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk pod numerem RIN-VII-24/98


Redakcja strony BIP: