Historia w obrazkach

Podziękowania

Po recitalu kierownik Ośrodka prof. Jan Środoń podziękował Grzegorzowi Turnauowi za to, że tak chętnie zgodził się wziąć udział w tej uroczystości.

Podziękował również prof. Jajszczykowi dyrektorowi NCN i prof. Gasińskiemu prezesowi PTG za nadesłane adresy jubileuszowe. 

Podziękowania otrzymali też: komitet organizacyjny - Ola Mizerska, która wzięła na siebie główny ciężar organizacji, Basia Kietlińska-Michalik, Leszek Chudzikiewicz i Andrzej Łaptaś, oraz Elżbieta Turnau i żona kierownika, które wspierały komitet radami. 
Uczestnicy spotkania nagrodzili wszystkich brawami. 

Dalsza część uroczystości odbyła się "przy winie i muzyce" - w holu głównym Muzeum, z tarasem i pięknym widokiem na Wawel. Była to okazja do wspomnień, życzeń i toastów. 

Na ścianach holu można było obejrzeć plansze fotograficzne przygotowne przez L. Chudzikiewicza i B. Kietlińską-Michalik, dobrze ilustrujące większość ważniejszych i ciekawych zdarzeń z życia placówki. 

W trakcie przyjęcia nastąpiła zbiorowa fotografia uczestników spotkania. 

Na jubileuszowe spotkanie zaproszeni byli - oproćz aktualnych i byłych pracowników i doktorantów - pracownicy Instytutu z Ośrodka Warszawskiego, przedstawiciele PAU, przedstawiciele Władz Miasta Krakowa, pracownicy bliskich nam placówek (ING UJ, ING Uniwersytetu Wrocławskiego, PIG-u, PGiNG, AGH, IFJ PAN).

W spotkaniu uczestniczyło blisko 130 osób. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe tableau z fotografiami pracowników i kolejnych kierowników - ułożone w „porządku stratygraficznym” jak przystało na placówkę geologiczną.


Plansze ilustrujące historię rozwoju placówki

Plansze ilustrujące historię rozwoju placówki