Protokoły przyjęć do szkoły doktorskiej

 W wyniku przeprowadzonej rekrutacji do Szkoły Doktorskiej GeoPlanet,  
na pierwszy rok studiów zostały przyjęte następujące osoby: 

 


 

w roku akademickim 2022/2023

1. Pani Karolina Godos - Polska  

2. Pani Eman Adel Abdelaziz Basyouny Elsherif  - Egipt 

3. Pani Tanishka Soni - Indie 

 


 

w roku akademickim 2023/2024

1. Pan Ali Nasiri - Iran 
2. Pani Weronika Patalas - Polska