Kierownictwo

Kierownik: dr hab. Mirosław Jastrzębski
 

Adres: Instytut Nauk Geologicznych PAN 
             Ośrodek Badawczy we Wrocławiu
             ul. Podwale 75, 50-449 Wrocław

tel.:  +48 785 630 168

 

e-mail:  mjast@twarda.pan.pl


Ośrodek Badawczy we Wrocławiu prowadzi podstawowe badania geologiczne zmierzające do odtworzenia geodynamicznej historii orogenu waryscyjskiego oraz ewolucji paleozoicznych basenów w Sudetach w nawiązaniu do waryscydów środkowoeuropejskich. W zakresie prac badawczych wykonywanych przez Ośrodek mieści się petrologia skał metamorficznych i magmowych, geologia strukturalna i tektonika, geochronologia izotopowa oraz sedymentologia. Badania realizowane są w oparciu o wyposażenie techniczne będące w posiadaniu Instytutu Nauk Geologicznych PAN oraz w laboratoriach instytutów naukowych, z którymi ING PAN współpracuje.

Prace Ośrodka przyczyniły się do poznania wczesnowaryscyjskiej historii tektonotermicznej bloku sowiogórskiego oraz datowania izotopowego jej głównych etapów, odkrycia skał wysoko- ciśnieniowych w bloku przedsudeckim i dokumentacji ich ewolucji P-T-d, rozpoznania i datowania wielofazowego magmatyzmu deformacji i metamorfizmu skał neoproterozoiczno-paleozoicznego kompleksu izerskiego, rozpoznania wielkoskalowego allochtonizmu i architektury dolnokarbońskiej sekwencji Gór Bardzkich.

Obecnie prace badawcze Ośrodka skoncentrowane są w północnej części bloku karkonosko- izerskiego, w kopule orlicko-śnieżnickiej oraz we wschodniej części bloku przedsudeckiego. W Ośrodku Badawczym we Wrocławiu geologia wyszła poza Ziemię. Grupa geologów planetarnych zajmuje się badaniem procesów zmieniających w przeszłości i obecnie powierzchnię Marsa. Ośrodek Badawczy we Wrocławiu, poza współpracą dwustronną, uczestniczy także w dużych międzynarodowych projektach badawczych - ostatnio w EUROPROBE oraz OROGENIC PROCESSES.

Obecnie w ośrodku prowadzone są trzy granty NCN OPUS (kierownicy grantów: A. Żelaźniewicz, M. Jastrzębski, J. Ciążela).

 

Lokalizacja ośrodka