GEOPLANET

Szkoła doktorska

Uprzejmie zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów III stopnia w szkole Geoplanet współprowadzonej przez ING PAN.

Więcej informacji

Instytut Nauk Geologicznych
Polskiej Akademii Nauk

Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk należy do Wydziału III - Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN.

ING PAN (rok założenia 1956) jest instytutem naukowym specjalizującym się w badaniach wieku skał i minerałów oraz ich genezy, odtwarzaniu ewolucji orogenów, rekonstrukcji środowiska geologicznego ze szczególnym uwzględnieniem metod geochemii izotopów, mineralogii, petrologii, sedymentologii, tektoniki, stratygrafii i hydrogeologii oraz paleontologii. Celem naszych badań jest lepsze zrozumienie geosytemu i wykorzystanie tej wiedzy dla potrzeb nowoczesnego społeczeństwa.

Siedzibą ING PAN jest Warszawa a na cały instytut składają się zespoły badawcze i aparatura skupione w trzech badawczych ośrodkach: 
w Krakowie, w Warszawie i we Wrocławiu.

Projekty i partnerstwo

Ostatnie publikacje

AutorzyŁukasz Kruszewski, Monika J. Fabiańska, Tomasz Segit, Danuta Kusy, Rafał Motyliński, Justyna Ciesielczuk, Ewa Deput
Rok2020
TytułCarbon‑nitrogen compounds, alcohols, mercaptans, monoterpenes, acetates, aldehydes, ketones, SF6, PH3, and other fire gases in coal-mining waste heaps of Upper Silesian Coal Basin (Poland) – a re-investigation by means of in situ FTIR external database approach
CzasopismoScience of The Total Environment, Volume 698, 1 January 2020, 134274
DOIdoi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.134274
AutorzyBartosz Budzyń, Łukasz Birski, Richard Wirth, Anja Schreiber
Rok2020
TytułNanoscale constraints on a fluid-induced transformation of monazite during postmagmatic alteration – A case of the Jawornik granitoid (NE Orlica-Śnieżnik Dome, Sudetes, SW Poland)
CzasopismoLithos, Volumes 376–377, 1 December 2020, 105777
DOIdoi.org/10.1016/j.lithos.2020.105777
AutorzyArkadiusz Derkowski, Jan Środoń, Magdalena Goryl, Leszek Marynowski, Marek Szczerba, Stanisław Mazur
Rok2020
TytułLong‐distance fluid migration defines the diagenetic history of unique Ediacaran sediments in the East European Craton
CzasopismoBasin Research, 2020; 00: 1– 24.
DOIdoi.org/10.1111/bre.12485
AutorzyPaweł P. Ziemiański, Arkadiusz Derkowski, Jakub Szczurowski, Marcin Koziełc
Rok2020
TytułThe structural versus textural control on the methane sorption capacity of clay minerals
CzasopismoInternational Journal of Coal Geology, Volume 224
DOIdoi.org/10.1007/s00531-019-01814-7
AutorzyStanisław Mazur, Paweł Aleksandrowski, Łukasz Gągała, Piotr Krzywiec, Jerzy Żaba, Krzysztof Gaidzik, Rafał Sikora
Rok2020
TytułLate Palaeozoic strike‑slip tectonics versus oroclinal bending at the SW outskirts of Baltica: case of the Variscan belt’s eastern end in Poland
CzasopismoInternational Journal of Earth Sciences (2020) 109:1133–1160
DOIdoi.org/10.1007/s00531-019-01814-7
AutorzyWiesława Radmacher, Karolina Kobos, Jarosław Tyszka, Agata Jarzynka, José Antonio Arz
Rok2020
TytułPalynological indicators of palaeoenvironmental perturbations in the Basque-Cantabrian Basin during the latest Cretaceous (Zumaia, northern Spain)
CzasopismoMarine and Petroleum Geology, Volume 112, February 2020, 104107
DOIdoi.org/10.1016/j.marpetgeo.2019.104107
AutorzyJoanna Mirosław-Grabowska, Milena Obremska, Edyta Zawisza, Magdalena Radzikowska, Joanna Stańczak
Rok2020
TytułTowards a dystrophic lake: The history of Smolak Lake (northern Poland) on the basis of geochemical and biological data
CzasopismoCATENA, Volume 187, April 2020
DOIdoi.org/10.1016/j.catena.2019.104262