GEOPLANET

Szkoła doktorska

Uprzejmie zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów III stopnia w szkole Geoplanet współprowadzonej przez ING PAN.

Więcej informacji

Instytut Nauk Geologicznych
Polskiej Akademii Nauk

Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk należy do Wydziału III - Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN.

ING PAN (rok założenia 1956) jest instytutem naukowym specjalizującym się w badaniach wieku skał i minerałów oraz ich genezy, odtwarzaniu ewolucji orogenów, rekonstrukcji środowiska geologicznego ze szczególnym uwzględnieniem metod geochemii izotopów, mineralogii, petrologii, sedymentologii, tektoniki, stratygrafii i hydrogeologii oraz paleontologii. Celem naszych badań jest lepsze zrozumienie geosytemu i wykorzystanie tej wiedzy dla potrzeb nowoczesnego społeczeństwa.

Siedzibą ING PAN jest Warszawa a na cały instytut składają się zespoły badawcze i aparatura skupione w trzech badawczych ośrodkach: 
w Krakowie, w Warszawie i we Wrocławiu.

Projekty i partnerstwo

Ostatnie publikacje

AutorzyBartosz Budzyń, Richard Wirth, Jiří Sláma, Łukasz Birski, Fabian Tramm, Gabriela A. Kozub-Budzyń, Grzegorz Rzepa, Anja Schreiber
Rok2021
TytułLA-ICPMS, TEM and Raman study of radiation damage, fluid-induced alteration and disturbance of U-Pb and Th-Pb ages in experimentally metasomatised monazite
CzasopismoChemical Geology
DOI10.1016/j.chemgeo.2021.120464
AutorzyEwa Słaby, Robert Anczkiewicz, Katarzyna Gros, Klaus Simon, Gabriela A. Kozub-Budzyń, Łukasz Birski, Hervé Martin, Mudlappa Jayananda, Jean-François Moyen, Milena Matyszczak, Marta Koziarska, Ewa Deput
Rok2021
TytułHigh-temperature fluids in granites during the Neoarchaean-Palaeoproterozoic transition: Insight from Closepet titanite chemistry and U-Pb dating (Dharwar craton, India)
CzasopismoLithos, Volumes 386–387, April 2021, 106039
DOIdoi.org/10.1016/j.lithos.2021.106039
AutorzyBartosz Budzyń, Jiří Sláma, Fernando Corfu, James Crowley, Mark Schmitz, Michael L. Williams, Michael J. Jercinovic, Gabriela A. Kozub-Budzyń, Patrik Konečny, Grzegorz Rzepa, Adam Włodek
Rok2021
TytułTS-Mnz – A new monazite age reference material for U-Th-Pb microanalysis
CzasopismoChemical Geology, Volume 572, 30 June 2021, 120195
DOIdoi.org/10.1016/j.chemgeo.2021.120195
AutorzyStanisław Mazur, Michał Malinowski, Yuriy Petrovich Maystrenko, Łukasz Gągała
Rok2021
TytułPre-existing lithospheric weak zone and its impact on continental rifting – The Mid-Polish Trough, Central European Basin System
CzasopismoGlobal and Planetary Change, Volume 198, March 2021, 103417
DOIdoi.org/10.1016/j.gloplacha.2021.103417
AutorzyK. Dudzisz, M. Lewandowski, T. Wernera, G. Karasiński, A. Kędzior, M. Paszkowski, J. Środoń, M.J. Bojanowski
Rok2021
TytułPaleolatitude estimation and premises for geomagnetic field instability from the Proterozoic drilling core material of the south-western part of the East European Craton
CzasopismoPrecambrian Research, Volume 357, 1 June 2021, 106135
DOIdoi.org/10.1016/j.precamres.2021.106135
AutorzyŁukasz Kruszewski, Monika J. Fabiańska, Tomasz Segit, Danuta Kusy, Rafał Motyliński, Justyna Ciesielczuk, Ewa Deput
Rok2020
TytułCarbon‑nitrogen compounds, alcohols, mercaptans, monoterpenes, acetates, aldehydes, ketones, SF6, PH3, and other fire gases in coal-mining waste heaps of Upper Silesian Coal Basin (Poland) – a re-investigation by means of in situ FTIR external database approach
CzasopismoScience of The Total Environment, Volume 698, 1 January 2020, 134274
DOIdoi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.134274