Zespół Badawczy Systemów Depozycyjnych (DEPOS)

Koordynator: prof. dr hab.  Stanisław Mazur

Instytut Nauk Geologicznych PAN

Ośrodek Badawczy w Krakowie  

ul. Senacka 1, 31-002 Kraków

tel.  (48) 12 3705 200 ; 12 422-89-20 ; wew.: 230 

(48) 12 3705 230 

fax (48) 12 3705 205 ; 12 422-16-09

e-mail:ndmazur@cyf-kr.edu.pl


Skład zespołu:

  1. dr Aneta Anczkiewicz, adiunkt
  2. dr hab. Przemysław Gedl, adiunkt
  3. dr hab. Artur Kędzior, adiunkt
  4. prof. dr hab. Stanisław Mazur, profesor
  5. dr Mateusz Mikołajczak, adiunkt
  6. dr Mariusz Paszkowski, specjalista ds. badawczo-technicznych

Proweniencja materiału osadowego

Chronologia sekwencji osadowych

Rekonstrukcja paleośrodowisk

Struktury geologiczne w obrazie pól potencjalnych

Przemiany postdepozycyjne