Zespół Badawczy Systemów Depozycyjnych (DEPOS)

Koordynator: prof. dr hab.  Stanisław Mazur

Instytut Nauk Geologicznych PAN

Ośrodek Badawczy w Krakowie  

ul. Senacka 1, 31-002 Kraków

tel.  (48) 12 3705 200 ; 12 422-89-20 ; wew.: 230 

(48) 12 3705 230 

fax (48) 12 3705 205 ; 12 422-16-09

e-mail:ndmazur@cyf-kr.edu.pl


Skład zespołu:

 1. dr Aneta Anczkiewicz, adiunkt
 2. dr Christopher Barnes, adiunkt
 3. dr hab. Maciej Bojanowski, profesor instytutu
 4. dr hab. Przemysław Gedl, adiunkt
 5. mgr Stefano Giunti, doktorant
 6. inż. Maciej Jeż, technik
 7. mgr Nadine Kanik, asystent
 8. dr hab. Artur Kędzior, adiunkt
 9. prof. dr hab. Stanisław Mazur, profesor
 10. dr Mateusz Mikołajczak, adiunkt
 11. dr Mariusz Paszkowski, specjalista ds. badawczo-technicznych
 12. mgr inż.  Małgorzata Ponikowska, doktorant

Proweniencja materiału osadowego

Chronologia sekwencji osadowych

Rekonstrukcja paleośrodowisk

Struktury geologiczne w obrazie pól potencjalnych

Przemiany postdepozycyjne