• Plan równości płci opracowywany w ING PAN

  W instytutach Polskiej Akademii Nauk, w tym w Instytucie Nauk Geologicznych PAN, powstają właśnie plany równości płci. W informacji PAN dostępnej pod tym linkiem o postępach ING PAN informuje mgr Marta Godzwon z Biura Informacji Naukowej ING PAN.

  Jednostkom, które takie dokumenty przygotowują, pomóc ma poradnik opracowany przez Biuro Promocji Nauki PolSCA PAN w Brukseli. Zapewnienie równości płci w instytucjach naukowych wkrótce będzie brane pod uwagę w procesie przyznawania grantów w konkursach z Horyzontu Europa, MSCA i ERC. Podręcznik dostępny jest tutaj.

  Głównym założeniem planu równości płci (GEP) w Instytucie Nauk Geologicznych PAN (ING PAN) jest zaangażowanie w działanie na rzecz równości w rozwoju zawodowym, naukowym. Stosowanie zasad równości, różnorodności i dostępności to m. in. docenianie pracowników i doktorantów wyłącznie na podstawie kwalifikacji oraz zapewnienie im informacji (np. o konkursach, konferencjach, seminariach, polityce wewnętrznej Instytutu). Są to kluczowe elementy wspomagania kariery naukowej.

  Nasze działania w tym zakresie są częściowo prowadzone z wykorzystaniem dobrych praktyk zdobytych podczas opracowywania dokumentów niezbędnych do aplikowania o logo HR Excellence in Research, które otrzymaliśmy w 2017 r. Do przygotowania GEP w Instytucie zostały wyznaczone osoby, którym przydzielono odpowiednie zakresy obowiązków i zadań do wykonania - przygotowano m. in. dane statystyczne obrazujące zatrudnienie. Kolejnym krokiem jest ich właściwe wykorzystanie w przygotowaniu działań mających na celu wprowadzenie ewentualnych zmian. Nasza kadra naukowa pochodzi z różnych krajów. Dlatego też najważniejsze dokumenty i regulaminy w ING PAN zostały udostępnione w języku angielskim. Część z nich jest w przygotowaniu. Osobą czuwającą nad właściwym przebiegiem prac i wdrażaniem Planu Równości Płci jest Dyrektor Instytutu.

  Przygotowywany w ING PAN GEP ma na celu wzmacnianie pozytywnych postaw wobec różnorodności w polityce zatrudnienia, wspomaganie karier naukowych kobiet, umożliwienie każdemu pracownikowi łączenia życia rodzinnego i zawodowego (np. przez umożliwienie elastycznych godzin pracy i/lub pracy zdalnej), zapewnienie równowagi płci w rekrutacji pracowników i w szkole doktorskiej.
  W naszym przekonaniu polityka gender equality (równość płci) jest kluczem do równych szans. Społeczność, w której nikt nie czuje się dyskryminowany lepiej ze sobą współpracuje. Niezbędna w świecie nauki współpraca na równych zasadach - zarówno na gruncie lokalnym (wspólne badania w projektach wewnętrznych) jak i międzynarodowym (wieloautorskie publikacje, konferencje naukowe) - pokazuje, jak ważne jest zapewnienie dostępności i otwartość zróżnicowanego rynku pracy dla naukowców, aby każdy potencjał był wykorzystany w poprawie jakości B+R.

   

  zobacz więcej

 • INSTYTUT NAUK GEOLOGICZNYCH PAN NA 24. PIKNIKU NAUKOWYM W WARSZAWIE

  W dniach 8-15 maja odbyła się 24. edycja największej imprezy popularyzującej naukę w Polsce – Pikniku Naukowego organizowanego przez Centrum Nauki Kopernik i Polskie Radio. Hasłem przewodnim wydarzenia było „Klimat i My”.

  zobacz więcej

 • Stanowisko ING PAN w sprawie projektu ustawy o Narodowym Programie Kopernikańskim

  zobacz więcej

 • List Prezesa PAN z 6.04.2021 r. w sprawie projektu ustawy o Narodowym Programie Kopernikańskim

  zobacz więcej

 • Nagroda IAG Young Scientist Award 2021 dla dr inż. Alicji Wudarskiej

  Dr inż. Alicja Wudarska została laureatem konkursu dla młodych naukowców organizowanym corocznie przez International Association of Geoanalysts (http://www.geoanalyst.org/), które przyznało dr Wudarskiej nagrodę IAG Young Scientist Award 2021 za jej dotychczasową pracę na rzecz rozwoju metod badań izotopowych minerałów z grupy apatytu.

  Ceremonia wręczenia nagrody odbędzie się w trakcie konferencji Goldschmidt 2021 (Lyon, 4-9 lipca 2021), gdzie dr inż. Wudarska wygłosi referat pt. “Improvements of calibration strategies for SIMS isotope analysis of apatite”. Współautorami abstraktu są prof. Ewa Słaby (ING PAN), dr Michael Wiedenbeck i mgr Frédéric Couffignal (GFZ Potsdam, Niemcy).

  Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie International Association of Geoanalysts:

  http://www.geoanalyst.org/young-scientist-award/

   

   

  oraz na stronie konferencji Goldschmidt 2021:

  https://2021.goldschmidt.info/goldschmidt/2021/meetingapp.cgi/ModuleMeetingInfo/Awards

   

  zobacz więcej