• Rozstrzygnięcie konkursu na dyrektora ING PAN

  W dniu 11 grudnia 2019 r. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko dyrektora Instytutu Nauk Geologicznych PAN. Następną czteroletnią kadencję, rozpoczynająca się 1.01.2020 r. obejmie dotychczasowy dyrektor prof. dr hab. Ewa Słaby.

  zobacz więcej

 • Nauki o ziemi i układzie słonecznym pod wspólnym szyldem szkoły doktorskiej geoplanet

  Ogromny potencjał naukowy, dydaktyczny oraz infrastrukturalny to filary oferty jaką 7 instytutów Polskiej Akademii Nauk przygotowało dla doktorantów, których zainteresowania badawcze koncentrują się na Ziemi i kosmosie.
  Szkoła Doktorska GEOPLANET, oficjalnie powołana do życia 23 stycznia 2019r., to interdyscyplinarna inicjatywa dydaktyczna 7 placówek naukowych:

  • Centrum Astronomicznego im. M.Kopernika PAN;
  • Centrum Badań Kosmicznych PAN;
  • Centrum Fizyki Teoretycznej PAN;
  • Instytutu Geofizyki PAN;
  • Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. St. Leszczyckiego PAN;
  • Instytutu Nauk Geologicznych PAN;
  • Instytutu Oceanologii PAN.

  Czynnikiem spajającym Szkołę, jest pokrewna, często wspólna dla tworzących Szkołę instytutów metodyka badawcza, wykorzystująca aparat pojęciowy nauk fizycznych i chemicznych, matematyki oraz geologii. Komplementarność reprezentowanych dyscyplin naukowych sprawia, że to unikatowe przedsięwzięcie pokrywać będzie zasadnicze spektrum badań poznawczych Ziemi i innych planet.
  Szkoła wykorzystująca wspólne bazy danych i pracująca w interdyscyplinarnych grupach badawczych, stanowić będzie istotne novum zarówno w skali kraju jak i na międzynarodowym rynku edukacyjnym.
  Do głównych zadań szkoły należeć będzie kształcenie doktorantów w tematyce m.in.:

  • zmian klimatycznych
  • dynamiki procesów geofizycznych i kosmicznych
  • naturalnych katastrof i zjawisk ekstremalnych na Ziemi, w oceanach i w kosmosie
  • ochrony i eksploatacji zasobów naturalnych (w tym gospodarki wodnej)
  • monitoringu procesów występujących na Ziemi, w oceanach i w Układzie Słonecznym
  • rozwijania nowych metod badawczych i pomiarowych Ziemi i kosmosu.

   

  zobacz więcej

 • Instytut Nauk Geologicznych PAN zaprasza na Noc Muzeów 2017

  Instytut Nauk Geologicznych PAN zaprasza na Noc Muzeów 2017.
  Wydarzenie odbędzie się 19‑20 maja 2017 r. od 19:00 - 01:00 w ING PAN w Ośrodku Badawczym w Krakowie przy ulicy Senackiej 3.

  Więcej informacji:
  Muzeum Geologiczne

  facebook.com/muzeumgeologiczneingpan »

  zobacz więcej