WARUNKI STUDIOWANIA

Instytut Nauk Polskiej Akademii Nauk w ramach Szkoły Doktorskiej GeoPlanet oferuje studia doktoranckie w zakresie geologii.

W trakcie trwania studiów doktorant uczęszcza na wykłady i uczestniczy w badaniach pod kierunkiem opiekuna naukowego. 

Studia są czteroletnie i kończą się złożeniem rozprawy doktorskiej. Studia prowadzone są w języku angielskim.

Wszelkich informacji na temat studiów udziela kierownik studiów doktoranckich Edyta Zawisza lub Biuro Informacji Naukowej

EDYTA ZAWISZA, tel.: +48 22 697 88 13 e-mail: ezawisza@twarda.pan.pl

ELZBIETA GOGACZ tel.: +48 22 97 87 00 e-mail: e.gogacz@twarda.pan.pl

Merytorycznych informacji udzielają promotorzy (patrz: propozycja tematów badawczych).