Indywidulana ocena okresowa doktoranta

Lista doktorantów oceniana przez komisję:


2022 rok

Wiktoria Gmochowska
Dariusz Marciniak