Indywidulana ocena okresowa doktoranta


Lista doktorantów oceniana przez komisję:

2023 rok

Maciej Fitt

Stefano Giunti


2022 rok

Wiktoria Gmochowska
Dariusz Marciniak