Pracownia Preparatyki Geologicznej (GeoPrep)

Kierownik: dr hab. Przemysław Gedl

Instytut Nauk Geologicznych PAN

Ośrodek Badawczy w Krakowie

ul. Senacka 1,   31-002 Kraków

tel.  (48) 12 3705 200 ; 12 422-89-20 ; wew.: 250 lub 229

        (48) 12 3705 250 (lub 229)

fax. (48) 12 3705 205 ; 12 422-16-09

e-mail:p.gedl@ingpan.krakow.pl

O Laboratorium  » »