Godziny otwarcia:

CZWARTKI: 10.00-15.00
PIĄTKI: 10.00-15.00
SOBOTY: 10.00-14.00
OSTATNIE CZWARTKI, PIĄTKI I SOBOTY MIESIĄCA: 11.00-18.00

W pozostałe robocze dni tygodnia Muzeum jest otwarte tylko dla umówionych zorganizowanych grup.

czwartek, piątek, sobota (30-31.05 oraz 1.06.2024) Muzeum czynne w godzinach 11:00-18.00

 

O Muzeum:

Muzeum Geologiczne ING PAN mieści się w Ośrodku Badawczym w Krakowie stanowiącym część Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie.  Muzeum Geologiczne posiada, opracowuje i udostępnia do badań archiwa zawierające cenne zbiory geologiczne oraz prowadzi ekspozycje.

Początki zbiorów geologicznych sięgają czasów Komisji Fizjograficznej utworzonej przy Towarzystwie Naukowym Krakowskim w 1865 roku. Gromadzenie i opracowywanie zbiorów geologicznych było następnie kontynuowane przez Dział Geologiczny Akademii Umiejętności i od 1921 roku przez Muzeum Przyrodnicze PAU. Po utworzeniu PAN w 1954 roku, geologiczna część zbiorów PAU znalazła się w Pracowni Geologiczno-Stratygraficznej, z której wywodzą się dzisiejszy Ośrodek Badawczy i Muzeum Geologiczne.

Muzeum Geologiczne obecnie posiada zbiory paleobotaniczne, paleontologiczne, mineralogiczne i litologiczne. Cenne zbiory archiwalne, opracowane według obowiązujących zasad inwentaryzacji, są ujęte w kolekcje. Posiadamy między innymi: 132 kolekcje dokumentalne (są to kolekcje liczące niekiedy wiele tysięcy okazów, opisane w publikowanych pracach), 72 kolekcje porównawcze (tematyczne zbiory okazów) i 2 kolekcje dydaktyczne. Wśród archiwalnych kolekcji paleobiologicznych wiele zawiera okazy po raz pierwszy opisanych gatunków (holotypów) - np. kolekcje paleobotaniczne Mariana Raciborskiego . Nasza kolekcja meteorytów jest jedną z największych w Polsce, a nasze kolekcje mineralogiczne zawierają m.in. XIX w. zbiory Antoniego Wagi i Ignacego Domeyki (z Ameryki Południowej).

W Muzeum regularnie odbywają się warsztaty edukacyjne, lekcje dla grup młodzieży szkolnej oraz dorosłych popularyzujące wiedzę z zakresu nauk geologicznych a także wydarzenia wystawiennicze i odczyty związane z naukami o Ziemi.

Zajęcia "Mikroświaty":

Lokalizacja

Kraków, ul. Senacka 3 (wejście w bramie wjazdowej).

 

Kontakt:

Muzeum Geologiczne Instytutu Nauk Geologicznych PAN

 

OŚRODEK BADAWCZY ING PAN W KRAKOWIE

ul. Senacka 1

31-002 Kraków

tel. (48) 12 370-52-17, 12 370-52-40, 12 370-52-54, 12 370-52-00

fax (48) 12 422-16-09

e-mail: muzeum@ingpan.krakow.pl

 

Pracownicy:

 

Kierownictwo ING PAN: