O Muzeum:

 

Z powodu zagrożenia epidemicznego Muzeum Geologiczne ING PAN pozostaje nieczynne dla zwiedzających do odwołania.

Due to the epidemiological risk, the Geological Museum of the IGS PAS shall remain closed for visitors until further notice.

 

Muzeum Geologiczne ING PAN mieści się w Ośrodku Badawczym w Krakowie stanowiącym część Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie.  Muzeum Geologiczne posiada, opracowuje i udostępnia do badań archiwa zawierające cenne zbiory geologiczne oraz prowadzi ekspozycje.

Początki zbiorów geologicznych sięgają czasów Komisji Fizjograficznej utworzonej przy Towarzystwie Naukowym Krakowskim w 1865 roku. Gromadzenie i opracowywanie zbiorów geologicznych było następnie kontynuowane przez Dział Geologiczny Akademii Umiejętności i od 1921 roku przez Muzeum Przyrodnicze PAU. Po utworzeniu PAN w 1954 roku, geologiczna część zbiorów PAU znalazła się w Pracowni Geologiczno-Stratygraficznej, z której wywodzą się dzisiejszy Ośrodek Badawczy i Muzeum Geologiczne.

Muzeum Geologiczne obecnie posiada zbiory paleobotaniczne, paleontologiczne, mineralogiczne i litologiczne. Cenne zbiory archiwalne, opracowane według obowiązujących zasad inwentaryzacji, są ujęte w kolekcje. Posiadamy między innymi: 132 kolekcje dokumentalne (są to kolekcje liczące niekiedy wiele tysięcy okazów, opisane w publikowanych pracach), 72 kolekcje porównawcze (tematyczne zbiory okazów) i 2 kolekcje dydaktyczne. Wśród archiwalnych kolekcji paleobiologicznych wiele zawiera okazy po raz pierwszy opisanych gatunków (holotypów) - np. kolekcje paleobotaniczne Mariana Raciborskiego . Nasza kolekcja meteorytów jest jedną z największych w Polsce, a nasze kolekcje mineralogiczne zawierają m.in. XIX w. zbiory Antoniego Wagi i Ignacego Domeyki (z Ameryki Południowej).

W Muzeum regularnie odbywają się warsztaty edukacyjne, lekcje dla grup młodzieży szkolnej oraz dorosłych popularyzujące wiedzę z zakresu nauk geologicznych a także wydarzenia wystawiennicze i odczyty związane z naukami o Ziemi.

Zajęcia "Mikroświaty":

Godziny otwarcia:

Z powodu zagrożenia epidemicznego Muzeum Geologiczne ING PAN pozostaje nieczynne dla zwiedzających do odwołania.

Due to the epidemiological risk, the Geological Museum of the IGS PAS shall remain closed for visitors until further notice.

Lokalizacja

Kraków, ul. Senacka 3 (wejście w bramie wjazdowej).

 

Kontakt:

Muzeum Geologiczne Instytutu Nauk Geologicznych PAN

 

OŚRODEK BADAWCZY ING PAN W KRAKOWIE

ul. Senacka 1

31-002 Kraków

tel. (48) 12 370-52-17, 12 370-52-40, 12 370-52-54, 12 370-52-00

fax (48) 12 422-16-09

e-mail: muzeum@ingpan.krakow.pl

 

Pracownicy:

 

Kierownictwo ING PAN:

  • prof. dr hab. Ewa Słaby- Dyrektor ING PAN
  • prof. dr hab. Stanisław Mazur - Zastępca Dyrektora ING PAN ds. Naukowych, Kierownik Ośrodka w Krakowie