Maciej T. Krajcarz, PhD

Adres:
Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badawczy w Warszawie
Twarda 51/55, 00-818 Warszawa, Poland

Stanowisko: profesor Instytutu

Tel.(+48) 22 6978 989

E-mail:  mkrajcarz@twarda.pan.pl 

 


Nr ORCID: 0000-0002-1240-0664

Research Gate:  https://www.researchgate.net/profile/Maciej_Krajcarz

Zainteresowania naukowe

 • geologia osadów jaskiniowych
 • geologia i geochemia kości kopalnych, izotopy stabilne w kościach i zębach
 • tafonomia czwartorzędowych zespołów kostnych, w szczególności geochemiczna homogeniczność zespołów
 • geoarcheologia

Wykształcenie i kariera zawodowa

Stopnie naukowe i tytuły zawodowe

 • 2003 – tytuł zawodowy licencjata w zakresie geologii. Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii. Praca licencjacka pt. „Rezerwat geologiczny Rancho La Brea w Kaliforni”, promotor: Prof. dr hab. Andrzej Radwański
 • 2005 – tytuł zawodowy magistraw zakresie geologii, specjalizacja Geologia czwartorzędu. Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii. Praca magisterska pt. “Szczątki rosomaka (Gulo gulo) w wybranych stanowiskach osadów czwartorzędowych Wyżyny Krakowsko-Wielunskiej", promotorzy: Prof. dr hab. Leszek Lindner, Prof. dr hab. Mieczysław Wolsan
 • 2010 – stopień doktora nauk o Ziemi. Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii. Rozprawa doktorska pt. “Rekonstrukcja środowiska sedymentacji i diagenezy plejstoceńskich osadów i szczątków kostnych z jaskini Biśnik (Jura Polska) na podstawie badań geochemicznych”, promotorzy: Prof. dr hab. Leszek Lindner, dr hab. Jan Parafiniuk
 • 2018 – stopień doktora habilitowanego nauk o Ziemi. Instytut Nauk Geologicznych PAN. Temat osiągnięcia “Reconstruction of the environment and paleoecology of Late Quaternary mammals on the basis of isotope geochemistry (δ18O, δ13C, δ15N) of fossil bones and teeth

Wykształcenie

 • studia licencjackie na kierunku Geologia, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii, 2000-2003
 • studia magisterskie na kierunku Geologia czwartorzędu, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii, 2003-2005
 • studia doktoranckie na kierunku Geologia, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii, 2005-2009

Zajmowane stanowiska

 • asystent w Instytucie Nauk Geologicznych PAN, 19.04.2010 – 31.12.2010.
 • adiunkt w Instytucie Nauk Geologicznych PAN, 01.01.2011 – 31.05.2019.
 • profesor Instytutu w Instytucie Nauk Geologicznych PAN, 01.06.2019 – obecnie.

Dodatkowe funkcje administracyjne

 • menadżer Laboratorium Bioindykatorów, Instytut Nauk Geologicznych PAN, 01.04.2013 – 31.03.2016.
 • koordynator naukowy Laboratorium Izotopów Stabilnych, Instytut Nauk Geologicznych PAN, 01.06.2019 – 31.08.2022.
 • członek Rady Naukowej Instytutu Nauk Geologicznych PAN, od 26.01.2023.


Publikacje

(ostatnia aktualizacja 07.05.2024)

Artykuły recenzowane w czasopismach naukowych

2024

 • Brancaleoni G.,  Shnaider S., Lempart‑Drozd M.,  Goleń J., Deput E., Alisher kyzy S., Abdykanova A., Krajcarz M.T. 2024. A site formation history of Obishir‑5, the earliest Neolithic site in the Fergana Valley (Kyrgyzstan). Archaeological and Anthropological Sciences 16: 80, doi: 10.1007/s12520-024-01967-w.
 • Kot M., Kogai S., Pavlenok G., Gryczewska N., Brancaleoni G., Krajcarz M.T., Moska P., Leloch M., Khudjanazarov M., Szymczak K., Muhtarov G., Pavlenok K. 2024. New data for asymmetric core reduction in Western Tian Shan Piedmonts: the Ertash Sai 2 open-air site. Lithic Technology (online 2024.03.07), doi: 10.1080/01977261.2024.2319429.
 • Mandera S., Sudoł-Procyk M., Malak M., Skrzatek M., Krajcarz M.T. 2024. New deposit of chocolate flint in Załęże gully (Kraków-Częstochowa Upland, Poland) – Raw material characterization and its availability for prehistoric communities. Journal of Archaeological Science: Reports 53: 104328, doi: 10.1016/j.jasrep.2023.104328.

2023

 • Brancaleoni G., Kot M., Shnaider S., Mroczek P., Kurbanov R., Abdykanova A., Alisher kyzy S., Khudjanazarov M., Pavlenok K., Krajcarz M.T. 2023. A closer look at clasts and groundmass: Micromorphological features in sediments with archaeological significance in Obishir and Katta Sai complexes (Central Asia). Journal of Archaeological Science: Reports 51: 104118, doi: 10.1016/j.jasrep.2023.104118.
 • Gryczewska N., Kot M., Berto C., Brancaleoni G., Krajcarz M.T., Cyrek K., Sudoł-Procyk M., Wojenka M., Wilczyński J., Chmielewska M., Sulwiński M., Suska-Malawska M. 2023. Tracing ephemeral human occupation through archaeological, palaeoenvironmental and molecular proxies at Łabajowa Cave. Antiquity 97 (396): e31 (Project Gallery), doi: 10.15184/aqy.2023.147.

 • Jiménez-Hidalgo E., Estebaranz-Sánchez F., Krajcarz M.T., Meloro C., DeSantis L. 2023. Editorial: Reconstructing paleodiets: challenges and advances. Frontiers in Ecology and Evolution (Sec. Paleoecology) 11: 1267012, doi: 10.3389/fevo.2023.1267012 (EDITORIAL).

 • Krajcarz M.T. 2023. Pre-LGM loess deposits in caves of Polish Jura – occurrence and stratigraphic importance. Acta Geologica Polonica 73 (3): 433-452, doi: 10.24425/agp.2023.145624.

 • Krajcarz M.T., Baca M., Baumann C., Bocherens H., Goslar T., Popović D., Sudoł-Procyk M., Krajcarz M. 2023. New insights into Late Pleistocene cave hyena chronology and population history – the case of Perspektywiczna Cave, Poland. Radiocarbon 65 (5), 1038-1056, doi: https://doi.org/10.1017/RDC.2023.89.
 • Shashkov M. V., Zhilich S. V., Chargynov T., Krajcarz M. T., Alisher kyzy S., Viola B., Shnaider S. V. 2023. Identifying Markers for Copro-Analysis of Archaeological Deposits: A Study of Materials from the Selungur Cave (Southern Kyrgyzstan). Oriental Studies 16 (5): 1210-1227. Doi: DOI: 10.22162/2619-0990-2023-69-5-1210-1227.
 • Stefaniak K., Kovalchuk O., Ratajczak-Skrzatek U., Kropczyk A., Mackiewicz P., Kłys G., Krajcarz M., Krajcarz M.T., Nadachowski A., Lipecki G., Karbowski K., Ridush B., Sabol M., Płonka T. 2023. Chronology and distribution of Central and Eastern European Pleistocene rhinoceroses (Perissodactyla, Rhinocerotidae) – A review. Quaternary International 674-675: 87-108, doi: 10.1016/j.quaint.2023.02.004.

2022 

 • Brancaleoni G., Kot M., Shnaider S., Abdykanova A., Alisher kyzy S., Khudjanazarov M., Pavlenok K., Krajcarz, M.T. (2022 - PREPRINT). Pebble in the Wind. Micromorphological Features at the Contact between Gravelly Clasts and Silty Groundmass in Loess-Debris Sediments, Central Asiatic Loess Zone. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4142341 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4142341.
 • Brancaleoni G., Shnaider S., Osipova E., Danukalova G., Kurbanov R., Deput E., Alisher kyzy S., Abdykanova A., Krajcarz M.T. 2022. Depositional history of a talus cone in an arid intermontane basin in Central Asia: An interdisciplinary study at the Late Pleistocene–Late Holocene Obishir‐I site, Kyrgyzstan. Geoarchaeology - An International Journal 37 (2): 350-373, doi: 10.1002/gea.21892.
 • Kot M., Berto C., Krajcarz M.T., Moskal‑del Hoyo M., Gryczewska N., Szymanek M., Marciszak A., Stefaniak K., Zarzecka‑Szubińska K., Lipecki G., Wertz K., Madeyska T. 2022. Frontiers of the Lower Palaeolithic expansion in Europe: Tunel Wielki Cave (Poland). Scientific Reports 12: 16355, doi: 10.1038/s41598-022-20582-0.
 • Kot M., Gryczewska N., Szymanek M., Moskal-del Hoyo M., Szeliga M., Berto C., Wojenka M., Krajcarz M., Krajcarz M.T., Wertz K., Fedorowicz S., Jaskulska E, Pilcicka-Ciura H. 2022. Bramka Rockshelter: An Early Mesolithic cave site in Polish Jura. Quaternary International 610: 44-64, doi: 10.1016/j.quaint.2021.08.015.
 • Kot M., Pavlenok G., Krajcarz M.T., Szymanek M., Fedorowicz S., Moska P., Khudjanazarov M., Szymczak K., Leloch M., Kogai S., Talamo S., Fewlass H., Pavlenok K. 2022. Is there Initial Upper Palaeolithic in Western Tian Shan? Example of an open-air site Katta Sai 2 (Uzbekistan). Journal of Anthropological Archaeology 65: 101391, doi: 10.1016/j.jaa.2021.101391.
 • Krajcarz M., Krajcarz M.T., Baca M., Golubiński M., Bielichová Z., Bulatović J., Csippán P., Dimitrijević V., Kyselý R., Makowiecki D., Marciszak A., Marković N., Mladenović M., Van Neer W.,  Obada T., Živaljević I., Bulatović A., Ivanišević V., Pop-Lazić S., Mihailović D., Ostasz A., Penezić K., Tasić N., Špehar P., Wilczyński J., Popović D. (2022). The history of the domestic cat in Central Europe. Antiquity 96 (390): 1628-1633 (Project Gallery article), doi: 10.15184/aqy.2022.128.
 • Krajcarz M., Van Neer W., Krajcarz M.T., Popović D., Baca M., De Cupere B., Goffette Q., Küchelmann H.C., Gręzak A., Iwaszczuk U., Ottoni C., Van de Vijver K., Wilczyński J., Mulczyk A., Wiejacki J., Makowiecki D., Bocherens H. 2022. Stable isotopes unveil one millennium of domestic cat paleoecology in Europe. Scientific Reports 12: 12775, doi: 10.1038/s41598-022-16969-8.
 • Skov L., Peyrégne S., Popli D., Iasi L.N.M., Devièse T., Slon V., Zavala E.I., Hajdinjak M., Sümer A.P. , Grote S., Mesa A.B., Herráez D.L., Nickel B., Nagel S., Richter J., Essel E., Gansauge M., Schmidt A., Korlević P., Comeskey D., Derevianko A.P., Kharevich A., Markin S.V., Talamo S., Douka K., Krajcarz M.T., Roberts R.G., Higham T., Viola B., Krivoshapkin A.I., Kolobova K.A., Kelso J., Meyer M.,  Pääbo S., Peter B.M. 2022. Genetic insights into the social organization of Neanderthals. Nature 610: 519-525, doi: 10.1038/s41586-022-05283-y.
 • Sudoł-Procyk M., Malak M., Binnebesel H., Krajcarz M.T. 2022. Striped Flint in Archaeological Materials Around the Outcrops of the Kraków-Częstochowa Striped Flint Variety. Archaeologia Polona 60: 163-185, doi: 10.23858/APa60.2022.3099.
 • Werra D.H., Woźny M., Krajcarz M.T., Sudoł-Procyk M. 2022. Editorial. Special Theme: The Lords of Flint– 100th Anniversary of the Discovery of the Prehistoric Striped Flint Mines in Krzemionki. Archaeologia Polona 60: 1-6, PDF.

2021

 • Berto C., Krajcarz M.T., Moskal-del Hoyo M., Komar M., Sinet-Mathiot V., Zarzecka-Szubińska K., Krajcarz M., Szymanek M., Wertz K., Marciszak A., Mętrak M., Suska-Malawska M., Wilcke A., Kot M. 2021. Environment changes during Middle to Upper Palaeolithic transition in southern Poland (Central Europe). A multiproxy approach for the MIS 3 sequence of Koziarnia Cave (Kraków-Częstochowa Upland). Journal of Archaeological Science: Reports 35: 102723, doi: 10.1016/j.jasrep.2020.102723.
 • Kot M., Krajcarz M.T., Moskal-del Hoyo M., Gryczewska N., Wojenka M., Pyżewicz K., Sinet-Mathiot V., Diakowski M., Fedorowicz S., Gąsiorowski M., Marciszak A., Lipecki G., Mackiewicz P. 2021. Chronostratigraphy of Jerzmanowician. New data from Koziarnia Cave, Poland. Journal of Archaeological Science: Reports 38: 103014, doi: 10.1016/j.jasrep.2021.103014.
 • Osipova E., Danukalova G., Brancaleoni G., Krajcarz M.T., Abdykanova A., Shnaider S. 2021. Palaeoenvironmental conditions of the Palaeolithic–Neolithic transition in the Fergana Valley (Central Asia) – new data inferred from fossil mollusсs in Obishir-V rockshelter (Kyrgyzstan). Quaternary International 605-606: 287-299, doi: 10.1016/j.quaint.2020.11.009.
 • Pavlenok K., Kot M., Pavlenok G., Krajcarz M.T., Khudjanazarov M., Leloch M., Szymczak K. 2021. Middle Paleolithic technological diversity during MIS 3 in the Western Tian Shan piedmonts: Example of the Katta Sai 1 open-air loess site. Archaeological Research in Asia 25: 100262, doi: 10.1016/j.ara.2021.100262.
 • Stefaniak K., Lipecki G., Nadachowski A., Semba A., Ratajczak U., Kotowski A., Robličková M., Wojtal P., Shpansky A.V., Malikov D.G.; Krakhmalnaya T.V., Kovalchuk O.M., Boeskorov G.G., Nikolskiy P.A., Baryshnikov G.F., Ridush B., Jakubowski G., Pawłowska K., Cyrek K., Sudoł-Procyk M., Czyżewski Ł., Krajcarz M., Krajcarz M.T., Żeromska A., Gagat P., Mackiewicz P. 2021. Diversity of muskox Ovibos moschatus (Zimmerman, 1780) (Bovidae, Mammalia) in time and space based on cranial morphometry. Historical Biology 33 (1): 62-77, doi: 10.1080/08912963.2019.1666374.
 • Stefaniak K., Stachowicz-Rybka R., Borówka R.K., Hrynowiecka A., Sobczyk A., Moskal-del Hoyo M., Kotowski A., Nowakowski D., Krajcarz M.T., Billia E.M.E., Persico D., Burkanova E.M., Leschinskiy S.V., van Asperen E., Ratajczak U., Shpansky A.V., Lempart M., Wach B., Niska M., van der Made J., Stachowicz K., Lenarczyk J., Piątek J., Kovalchuk O. 2021. Browsers, grazers or mix-feeders? Study of the diet of extinct Pleistocene Eurasian forest rhinoceros Stephanorhinus kirchbergensis (Jäger, 1839) and woolly rhinoceros Coelodonta antiquitatis (Blumenbach, 1799). Quaternary International 605-606: 192-212, doi: 10.1016/j.quaint.2020.08.039.
 • Sudoł-Procyk M., Brandl M., Krajcarz M.T., Malak M., Skrzatek M., Stefański D., Trela-Kieferling E., Werra D.H. 2021. Chocolate flint: new perspectives on its deposits, mining, use and distribution by prehistoric communities in Central Europe. Antiquity 95 (383): e25 (Project Gallery article), doi: 10.15184/aqy.2021.48.
 • Sudoł-Procyk M., Krajcarz M.T., Malak M., Werra D.H. 2021. Preliminary characterization of the prehistoric mine of chocolate flint in Poręba Dzieżna, site 24 (Wolbrom commune, Lesser Poland Voivodeship). Sprawozdania Archeologiczne 73 (2): 109-135, doi: 10.23858/SA/73.2021.2.2546.
 • Taylor W.T.T., Pruvost M., Posth C., Rendu W., Krajcarz M.T., Abdykanova A., Brancaleoni G., Spengler R., Hermes T., Schiavinato S., Hodgins G., Stahl R., Min J., Alisher kyzy S., Fedorowicz S., Orlando L., Douka K., Krivoshapkin A., Jeong C., Warinner C., Shnaider S. 2021. Evidence for early dispersal of domestic sheep into Central Asia. Nature Human Behaviour 5: 1169-1179, doi: 10.1038/s41562-021-01083-y.
 • Vernot B., Zavala E.i., Gómez-Olivencia A., Jacobs Z., Slon V., Mafessoni F., Romagné F., Pearson A., Petr M., Sala N., Pablos A., Aranburu A., Bermúdez de Castro J.M., Carbonell E., Li B., Krajcarz M.T., Krivoshapkin A.I., Kolobova K.A., Kozlikin M.B., Shunkov M.V., Derevianko A.P., Viola B., Grote S., Essel E., López Herráez D., Nagel S., Nickel B., Richter J., Schmidt A., Peter B., Kelso J., Roberts R.G., Arsuaga J.-L., Meyer M. 2021. Unearthing Neanderthal population history using nuclear and mitochondrial DNA from cave sediments. Science 372: 6542, doi: 10.1126/science.abf1667. This is the author’s version of the work: PDF. It is posted here by permission of the AAAS for personal use, not for redistribution. The definitive version was published in 'Science' on vol. 372, issue 6542, DOI: 10.1126/science.abf1667.

2020

 • Czernielewski M., Krajcarz M., Krajcarz M.T. 2020. Intra-individual variability of dental enamel δ13C and δ18O values in Late Pleistocene cave hyena and cave bear from Perspektywiczna Cave (southern Poland). Studia Quaternaria 37 (2): 121-128, doi: 10.24425/sq.2020.133756.
 • Dąbrowski P., Kulus M., Grzelak J., Radzikowska M., Oziembłowski M., Domagała Z., Krajcarz M.T. 2020. Assessing weaning stress – Relations between enamel hypoplasia, δ18O and δ13C values in human teeth obtained from early modern cemeteries in Wroclaw, Poland. Annals of Anatomy - Anatomischer Anzeiger 232: 151546, doi: 10.1016/j.aanat.2020.151546.
 • Kolobova K.A., Roberts R.G., Chabai V.P., Jacobs Z., Krajcarz M.T., Shalagina A.V., Krivoshapkin A.I., Li B., Uthmeier T., Markin S.V., Morley M.W., O’Gorman K., Rudaya N.A., Talamo S., Viola B., Derevianko A.P. 2020. Archaeological evidence for two separate dispersals of Neanderthals into southern Siberia. PNAS 117 (6): 2879-2885, doi: 10.1073/pnas.1918047117.
 • Kot M., Pavlenok K., Krajcarz M.T., Pavlenok G., Shnaider S., Khudjanazarov M., Leloch M., Szymczak K. 2020. Raw material procurement as a crucial factor determining knapping technology in the Katta Sai complex of Middle Palaeolithic sites in the western Tian Shan piedmonts of Uzbekistan. Quaternary International 559: 97-109, doi: 10.1016/j.quaint.2020.03.052.

 • Krajcarz M., Krajcarz M.T., Baca M., Baumann C., Van Neer W., Popović D.,  Sudoł-Procyk M., Wach B., Wilczyński J., Wojenka M., Bocherens H. 2020. Ancestors of domestic cats in Neolithic Central Europe: Isotopic evidence of a synanthropic diet. PNAS 117 (30): 17710-17719 , doi: 10.1073/pnas.1918884117.
 • Krajcarz M.T., Szymanek M., Krajcarz M., Pereswiet-Soltan A., Alexandrowicz W.P., Sudoł-Procyk M. 2020. Shelter in Smoleń III – A unique example of stratified Holocene clastic cave sediments in Central Europe, a lithostratigraphic stratotype and a record of regional paleoecology. PLoS ONE 15 (2): e0228546, doi: 10.1371/journal.pone.0228546.

 • Krivoshapkin A., Viola B., Chargynov T., Krajcarz M.T., Krajcarz M., Fedorowicz S., Shnaider S., Kolobova K. 2020. Middle Paleolithic variability in Central Asia: Lithic assemblage of Sel’Ungur cave. Quaternary International 535: 88-103, doi: 10.1016/j.quaint.2018.09.051.

 • Niezabitowska-Wiśniewska B., Nitychoruk J., Wiśniewski T., Krajcarz M.T. 2020. Czy Piekiełko koło Tomaszowa Lubelskiego jest stanowiskiem archeologicznym? Wyniki badań geologicznych, archiwalnych i archeologicznych / Is Piekiełko near Tomaszów Lubelski an archaeological site? The results of geological, archival, and archaeological research. Przegląd Archeologiczny 68: 277-313, doi: 10.23858/pa68.2020.011.
 • Wilczyński J., Krajcarz M.T., Moskal-del Hoyo M., Alexandrowicz W.P., Miękina B., Pereswiet-Soltan A., Wertz K., Lipecki G., Marciszak A., Lõugas L., Gradziński M., Szczepanek A., Zastawny A., Wojenka M. 2020. Late Glacial and Holocene paleoecology and paleoenvironmental changes in the northern Carpathians foreland: the Żarska Cave (southern Poland) case study. The Holocene 30 (6): 905-922, doi: 10.1177/0959683620902220.

 • Szymczak K., Leloch M., Kot M., Pavlenok K., Shneider S., Krajcarz M.T., Krajcarz M., Khudjanazarov M. 2020. Zoomorphic stone pestle from Katta Sai valley, in western Tian Shan piedmonts, Uzbekistan. История и археология Турана 5: 112-118, PDF.
 • Wiśniewski T., Krajcarz M.T., Standzikowski K. 2020. Turonian flint economy in the easternmost Magdalenian: new data from Stare Baraki, site 1 (eastern Poland). Archaeological and Anthropological Sciences 12: 281, doi: 10.1007/s12520-020-01230-y.

2019

 • Gretzinger J., Molak M., Reiter E., Pfrengle S., Urban C., Neukamm J., Blant M., Conard N., Cupillard C., Dimitrijević V., Drucker D., Hofman-Kamińska E., Kowalczyk R., Krajcarz M.T., Krajcarz M., Münzel S.C., Peresani M., Romandini M., Rufí I., Soler J., Terlato G., Krause J., Bocherens H. 2019. Large-scale mitogenomic analysis of the phylogeography of the Late Pleistocene cave bear. Scientific Reports 9: 10700, doi: 10.1038/s41598-019-47073-z.

 • Kolobova K.A., Chabai V.P., Shalagina A.V., Krajcarz M.T., Krajcarz M., Rendu W., Vasiliev S.V., Markin S.V., Krivoshapkin A.I. 2019. Exploitation of the natural environment by Neanderthals from Chagyrskaya Cave (Altai). Quartär 66: 7-31, doi: 10.7485/QU66_1, PDF.

 • Kolobova K.A., Krajcarz M.Т., Krajcarz M., Shalagina A.V., Chabai V.P., Berezina N.Ya., Rybalko A.G., Chistyakov P.V., Kolyasnikova A.S., Gashenko A.V., Seletskiy M.V. 2019. Investigation of the Middle Paleolithic Complexes in Chagyrskaya Cave in the Field Season of 2019. Problems of Archaeology, Ethnography, Anthropology of Siberia and Neighboring Territories (Проблемыархеологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий) 25: 135-142, doi: 10.17746/2658-6193.2019.25.135-142.

 • Kot M., Gryczewska N., Berto C., Wojenka M., Szeliga M., Jaskulska E., Fetner R., Krajcarz M., Wertz K., Zarzecka-Szubińska K., Krajcarz M.T., Moskal-del Hoyo M., Leloch M., Jakubczak M. 2019. Thirteen cave sites: settlement patterns in Sąspów Valley, Polish Jura. Antiquity 93 (371): e30, doi: 10.15184/aqy.2019.155.

 • Krajcarz M., Krajcarz M.T. 2019. Post-depositional bone destruction in cave sediments: a micromorphological study of the MIS 5a-d cave bear strata of Biśnik Cave, Poland. Journal of Quaternary Science 34 (2): 138-152, doi: 10.1002/jqs.3087.
 • Krajcarz M.T. 2019. Alteration of the metal content in bones after 2.5-year experimental exposure to sediments. Archaeological and Anthropological Sciences 11 (1): 361–372, doi: 10.1007/s12520-017-0533-2.
 • Krajcarz M.T., Krajcarz M., Drucker D.G., Bocherens H. 2019. Prey-to-fox isotopic enrichment of 34S in bone collagen: Implications for palaeoecological studies. Rapid Communications in Mass Spectrometry 33: 1311-1317, doi: 10.1002/rcm.8471.
 • Krajcarz M.T., Wilczyński J. 2019. Intrastrata geochemical variability of a Paleolithic bone assemblage: The case of single‐phase Gravettian site Jaksice II, southern Poland. Geoarchaeology 34: 581-591, doi: 10.1002/gea.21734.
 • Krivoshapkin A.I., Krajcarz M.Т., Shalagina A.V., Krajcarz M., Kharevich V.M., Chistyakov P.V. 2019. Field Research in Strashnaya Cave (Northwestern Altai) in 2019: New Data on the Stratigraphy. Problems of Archaeology, Ethnography, Anthropology of Siberia and Neighboring Territories (Проблемыархеологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий) 25: 143-149, doi: 10.17746/2658-6193.2019.25.143-149.
 • Shnaider S.V., Alisher kyzy S., Chargynov T.T., Viola B., Krajcarz M.T., Krajcarz, M. Rendu W., Brancaleoni G., Krivoshapkin A.I. 2019. The experience of the interdisciplinary field school to study the sites of the stone age. Теория и практика археологических исследований 28 (4): 203-208, doi: 10.14258/tpai(2019)4(28).-15 .
 • Shnaider S.V., Alisher-kyzy S., Selin D.V., Rendu W., Abdykanova A., Brancaleoni G., Krajcarz M., Krivoshapkin A.I. 2019. Results of Field Studies at the Obishir-5 Site in 2018-2019.  Problems of Archaeology, Ethnography, Anthropology of Siberia and Neighboring Territories (Проблемыархеологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий) 25: 286-292 , doi: 10.17746/2658-6193.2019.25.286-292.

2018

 • Baca M., Popović D., Panagiotopoulou H., Marciszak A., Krajcarz M., Krajcarz M.T., Makowiecki D., Węgleński P., Nadachowski A. 2018. Human-mediated dispersal of cats in the Neolithic Central Europe. Heredity 121 (6): 557-563, doi: 10.1038/s41437-018-0071-4.
 • Fedorchenko A.Y., Schneider S.V., Krajcarz М.T., Romanenko M.E., Abdykanova А.K., Kolobova K.А., Alisher-kyzy S., Taylor W., Krivoshapkin А.I. 2018. Технология изготовления каменных украшений в западной части Центральной Азии (по материалам стоянки Обишир-5) [Production technology of personal ornaments in western Central Asian Mesolithic: the case of Obishir-5]. Археология, этнография и антропология Евразии [Archaeology, Ethnology & Anthropology of Eurasia] 46 (1): 3-15. doi: 10.17746/1563-0110.2018.46.1.003-015.
 • Kolobova K.A., Krajcarz M.Т., Baumann M., Shalagina A.V., Shnaider S.V., Krajcarz M., Berezina N.Ya., Alisher-kyzy S., Kolyasnikova A.S., Seletskiy M.V., Markin S.V. 2018. The Middle Paleolithic complexes of the Chagyrskaya Cave: 2018 field results. Problems of Archaeology, Ethnography, Anthropology of Siberia and Neighboring Territories (Проблемыархеологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий) 24: 110-114, doi: 10.17746/2658-6193.2018.24.110-114.
 • Krajcarz M.T., Krajcarz M., Bocherens H. 2018. Collagen-to-collagen prey-predator isotopic enrichment (Δ13C, Δ15N) in terrestrial mammals – a case study of a subfossil red fox den. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 490: 563-570, doi: 10.1016/j.palaeo.2017.11.044.
 • Krajcarz M.T., Krajcarz M., Ginter B., Goslar T., Wojtal P. 2018. Toward the chronology of Jerzmanowician – the new series of radiocarbon dates from Nietoperzowa Cave (Poland). Archaeometry 60 (2): 383-401, doi: 10.1111/arcm.12311.
 • Shnayder S.V., Chargynov T.T., Alisher kyzy S., Kurbanov R.N., Krajcarz M., Krivoshapkin A.I. 2018. Результаты исследований стоянки Ходжа-Гор в полевом сезоне 2018 г. [Results of the research of the Hodja-Gor site in the field season of 2018]. Теория и практика археологических исследований [Theory and practice of archaeological research] 24 (4): 128-138. link to PDF

2017

 • Kolobova K.A., Slusarenko I.Yu., Krajcarz M.Т., Egorov D., Markin S.V., Shnaider S.V., Seletskiy M.V. 2017. Discovery of the first Neanderthals' fireplace in Chagyrskaya Cave in the Altai Mountains. Problems of Archaeology, Ethnography, Anthropology of Siberia and Neighboring Territories (Проблемыархеологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий) 23: 132-135. link to PDF

 • Kolobova K.A., Shnaider S.V., Krajcarz M.Т., Baumann M., Markin S.V., Alisher-kyzy S., Seletskiy M.V., Zavgorodnyaya D.A., Aladjem E., Fedorchenko A.Yu. 2017. Research of the Middle Paleolithic complexes from Chagyrskaya Cave in 2017. Problems of Archaeology, Ethnography, Anthropology of Siberia and Neighboring Territories (Проблемыархеологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий) 23: 136-140. link to PDF

 • Krivoshapkin A.I., Viola B., Chargynov T., Krajcarz M., Kolobova K.A., Shnaider S.V. 2017. Research of Paleolithic Complexes in Sel-Ungur Cave in 2017. Problems of Archaeology, Ethnography, Anthropology of Siberia and Neighboring Territories (Проблемыархеологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий) 23: 141-145. link to PDF
 • Pavlenok K.K., Kot M., Pavlenok G.D., Shnaider S.V., Szymczak K., Krajcarz M., Lazarev S.Yu., Kogai S.A., Khuzhinazarov M., Smirnov B.M. 2017. First research results at the Paleolithic site of Kattasay-2 in the Western Tian Shan. Problems of Archaeology, Ethnography, Anthropology of Siberia and Neighboring Territories (Проблемыархеологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий) 23: 186-189. link to PDF
 • Shnaider S.V., Abdykanova A., Krajcarz M., Alisher-kyzy S., Nikulina E.D., Taylor W., Krivoshapkin A.I. 2017. Results of Archaeological Excavation at Obishir-1 in 2017. Problems of Archaeology, Ethnography, Anthropology of Siberia and Neighboring Territories (Проблемыархеологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий) 23: 240-244. link to PDF
 • Shnaider S.V., Krajcarz M.T., Viola T.B., Abdykanova A., Kolobova K.A., Fedorchenko A.Yu., Alisher-kyzy S., Krivoshapkin A.I. 2017. New investigations of the Epipalaeolithic in western Central Asia: Obishir-5. Antiquity 91 (360), Project gallery article e3: 1–7, doi: 10.15184/aqy.2017.213.
 • Wojenka M., Krajcarz M.T., Szczepanek A., Wilczyński J. 2017. Sprawozdanie z badań wykopaliskowych przeprowadzonych w Jaskini Tunel Wielki w Wąwozie Koziarnia w 2016 roku. Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera 27: 147-168.

2016

 • Krajcarz M.T., Cyrek K., Krajcarz M., Mroczek P., Sudoł M., Szymanek M., Tomek T., Madeyska T. 2016. Loess in a cave – Lithostratigraphic and correlative value of loess and loess-like layers in caves from the Kraków-Częstochowa Upland (Poland). Quaternary International 399: 13-30, doi: 10.1016/j.quaint.2015.08.069.
 • Krajcarz M.T., Kot M., Pavlenok K., Fedorowicz S., Krajcarz M., Lazarev S.Yu., Mroczek P., Radzhabov A., Shnaider S., Szymanek M., Szymczak K. 2016. Middle Paleolithic sites of Katta Sai in western Tian Shan piedmont, Central Asiatic loess zone: Geoarchaeological investigation of the site formation and the integrity of the lithic assemblages. Quaternary International 399: 136-150, doi: 10.1016/j.quaint.2015.07.051.
 • Krajcarz M., Makowiecki D., Krajcarz M.T., Masłowska A., Baca M., Panagiotopoulou H., Romańska A., Bednarczyk J., Gręzak A. Sudoł M. 2016. On the trail of the oldest domestic cat in Poland. An Insight from morphometry, ancient DNA and radiocarbon dating. International Journal of Osteoarchaeology 26 (5): 912-919, doi: 10.1002/oa.2471.
 • Krajcarz M., Pacher M., Krajcarz M.T., Laughlan L., Rabeder G., Sabol M., Wojtal P., Bocherens H. 2016. Isotopic variability of cave bears (δ15N, δ13C) across Europe during MIS 3. Quaternary Science Reviews 131: 51-72, doi: 10.1016/j.quascirev.2015.10.028.
 • Krivoshapkin A.I., Viola B., Chargynov T., Krajcarz M., Kolobova K.A., Shnaider S.V., Romanenko M.E. 2016. The Middle Paleolithic Complexes of the Selungur Cave: 2016 Field Results. Problems of Archaeology, Ethnography, Anthropology of Siberia and Neighboring Territories (Проблемыархеологии, этнографии, антропологииСибириисопредельныхтерриторий) 22: 94-99.
 • Shnayder S.V., Abdykanova A., Krajcarz M.T., Krivoshapkin А.I., Kolobova K.A., Romanenko M.E., Alisher-kyzy S. 2016. The Results of Archaeological Excavations at the Obishir-5 Site in 2016. Problems of Archaeology, Ethnography, Anthropology of Siberia and Neighboring Territories (Проблемыархеологии, этнографии, антропологииСибириисопредельныхтерриторий) 22: 194-198.
 • Sudoł M., Cyrek K., Krajcarz M., Krajcarz M.T. 2016. Around the Biśnik Cave – the area of human penetration during Palaeolithic. Anthropologie (Brno) 54 (1): 49-68.
 • Szymanek M., Krajcarz M., Krajcarz M.T., Alexandrowicz W.P. 2016. Holocene palaeoecological changes recorded in mollusc-bearing cave sediments, Cave above the Słupska Gate (southern Poland). Geologica Acta 14 (3): 283-298, doi: 10.1344/GeologicaActa2016.14.3.4.
 • Valde-Nowak P., Alex B., Ginter B., Krajcarz M.T., Madeyska T., Miękina B., Sobczyk K., Stefański D., Wojtal P., Zając M., Zarzecka-Szubińska K. 2016. Late Middle Paleolithic occupations in Ciemna Cave, South Poland. Journal of Field Archaeology 41 (2): 193-210, doi: 10.1080/00934690.2015.1101942.

2015

 • Derevianko A.P., Pavlenok K.K., Shnaider S.V., Kot M., Szymczak K., Krajcarz M.T., Lazarev S.Yu., Radzhabov A., Khudzanazarov M. 2015. Новый индустриальный вариант среднего палеолита в западном Тянь-Шане [A new variant of Middle Paleolithic industry in the western Tian Shan]. Problems of Archaeology, Ethnography, Anthropology of Siberia and Neighboring Territories (Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий) 21: 53-57.
 • Krajcarz M.T., Krajcarz M., Goslar T., Nadachowski A. 2015. The first radiocarbon dated steppe polecat (Mustela eversmanii) from the Pleistocene of Poland. Quaternary International 357: 237-244, doi: 10.1016/j.quaint.2014.06.001.
 • Krajcarz M.T., Manasterski D. 2015. Ceramika Pucharów Dzwonowatych z północno-wschodniej Polski w świetle analiz petrograficznych (Bell Beaker pottery from north-eastern Poland in the light of petrographic analyses). Studia i materiały do badań nad neolitem i wczesną epoką brązu na Mazowszu i Podlasiu 5: 49-85.
 • Piskorska T., Stefaniak K., Krajcarz M., Krajcarz M.T. 2015. Reindeer during the Upper Palaeolithic in Poland: Aspects of variability and paleoecology. Quaternary International 359–360: 157-177, doi: 10.1016/j.quaint.2014.08.027.
 • Sudoł M., Bokiniec E., Krajcarz M., Krajcarz M.T., Trojan A., Grafka O. 2015. Human activity traces from Shelter in Smoleń III (central part of Kraków-Częstochowa Upland) from the last centuries of Antiquity. Przegląd Archeologiczny 63: 177-193. PDF

2014

 • Krajcarz M., Krajcarz M.T. 2014. The red fox (Vulpes vulpes) as an accumulator of bones in cave-like environments. International Journal of Osteoarchaeology 24: 459-475, doi: 10.1002/oa.2233.
 • Krajcarz M.T., Krajcarz M. 2014. The 200,000 year long record of stable isotopes (δ18O, δ13C) of cave bear (Ursus spelaeus) teeth from one site – Biśnik Cave, Poland. Quaternary International 339-340: 119-130, doi: 10.1016/j.quaint.2013.07.022.
 • Krajcarz M.T., Krajcarz M., Marciszak A. 2014. Paleoecology of bears from MIS 8 – MIS 3 deposits of Biśnik Cave based on stable isotopes (δ13C, δ18O) and dental cementum analyses. Quaternary International 326-327: 114-124, doi: 10.1016/j.quaint.2013.10.067.
 • Krajcarz M.T., Bosák P., Šlechta S., Pruner P., Komar M., Dresler J., Madeyska T. 2014. Sediments of the Biśnik Cave (Poland): lithology and stratigraphy of the Middle Palaeolithic site. Quaternary International 326-327: 6-19, doi: 10.1016/j.quaint.2013.10.017.
 • Łanczont M., Sytnyk O., Bogucki A., Madeyska T., Krajcarz M., Krajcarz M.T., Koropeckyj R., Żogała B., Tomek T., Kusiak J. 2014. Character and chronology of natural events modifying the Palaeolithic settlement records in the Ihrovytsia site (Podolia, the Ukraine). Quaternary International 326-327: 213-234, doi: 10.1016/j.quaint.2013.09.027.
 • Sudoł M., Adamczak K., Krajcarz M.T., Krajcarz M. 2014. Ślad osadnictwa z wczesnej epoki brązu w Schronisku w Udorzu II (Udórz, gm. Żarnowiec, woj. Śląskie) [in Polish with English summary: Early Bronze Age settlement evidence at the Rockshelter In Udórz II (Udórz, Żarnowiec commune, śląskie voivodeship). Acta Universitatis Nicolai Copernici,Archeologia 23: 53-68, doi: 10.12775/AUNC_ARCH.2013.003.
 • Valde-Nowak P., Alex B., Ginter B., Krajcarz M.T., Madeyska T., Miękina B., Sobczyk K., Stefański D., Wojtal P., Zając M., Zarzecka-Szubińska K. 2014. Middle Paleolithic sequences of the Ciemna Cave (Prądnik valley, Poland): the problem of synchronization. Quaternary International 326-327: 125-145, doi: 10.1016/j.quaint.2014.01.002.

2013

 • Krajcarz M.T. 2013. Geochemical evidence for postsedimentary re-deposition of animal bones at multilayered sites. The case of Biśnik Cave, southern Poland. Archaeologia Polona 49 (2011): 153-161.
 • Krajcarz M.T., Cyrek K., Gola M. 2013. Osadnictwo paleolityczne w jaskini Biśnik w zapisie antropogenicznych biomarkerów [in Polish with English summary: Palaeolithic settlement in Biśnik Cave as derived from anthropogenic biomarkers]. Prace i Studia Geograficzne 51: 57-68.
 • Krajcarz M., Krajcarz M.T. 2013. Middle Palaeolithic mammoth site at Molodova I (layer IV) - zooarchaeological studies of collection stored in Ivan Krypiakevich institute of Ukrainian studies, National Academy of Sciences of Ukraine, in L'viv. Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині(Materials and studies on archaeology of Subcarpathian and Volhynian area) 16: 65-75.
 • Sytnyk O., Koropec'kyi R., Bogucki A., Tomeniuk O., Łanczont M., Madeyska T., Krajcarz M., Krajcarz M.T. 2013. Багатошарова палеолітична стоянка Ігровиця  І [in Ukrainian with English abstract: Multilayered Paleolithic site Ihrovytsia I]. Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині (Materials and studies on archaeology of Subcarpathian and Volhynian area) 17: 22-72.

2012

 • Krajcarz M., Krajcarz M.T., Nadachowski A., Sytnyk O. 2012. Remains of small mammals from fossil burrows in archaeological Pleistocene site Ihrovytsya (western Ukraine). Acta Zoologica Cracoviensia 55 (1): 89-96, doi: 10.3409/azc.55_1.89.
 • Krajcarz M.T. 2012. Chronostratygrafia późnoczwartorzędowych klastycznych osadów jaskiniowych w Polsce w XIX i w XXI wieku – ile się zmieniło? [in Polish with English summary: Chronostratigraphy of Late Quaternary clastic cave sediments in Poland in 19th and 21st centuries – what has changed?]. Przegląd Geologiczny 60 (2): 85-88. https://www.pgi.gov.pl/docman-tree.html?task=doc_download&gid=712
 • Krajcarz M.T. 2012. Small fossil wolverine Gulo from Middle Pleistocene of Poland. Acta Zoologica Cracoviensia 55 (1): 79-87, doi: 10.3409/azc.55_1.79.
 • Krajcarz M.T., Krajcarz M., Sudoł M., Cyrek K. 2012. From far or from near? Sources of Kraków-Częstochowa banded and chocolate silicite raw material used during the Stone Age in Biśnik Cave (southern Poland). Anthropologie (Brno) 50 (4): 411-425.
 • Krajcarz M.T., Sudoł M., Krajcarz M., Cyrek K. 2012. Stanowisko późnoczwartorzędowych osadów jaskiniowych – Schronisko nad Jaskinią Zegar w Skałach Zegarowych (Wyżyna Częstochowska) [in Polish with English abstract: The site of Late Quaternary cave sediments – the Shelter above the Zegar Cave in Zegarowe Rocks (Częstochowa Upland)]. Przegląd Geologiczny 60 (10): 546-553. https://www.pgi.gov.pl/docman-tree.html?task=doc_download&gid=1143
 • Przeździecki M., Migal W., Krajcarz M.T., Pyżewicz K. 2012. Obozowisko kultury magdaleńskiej na stanowisku 95 "Mały Gawroniec" w Ćmielowie. pow. ostrowiecki. woj. świętokrzyskie [English summary: Magdalenian campsite Ćmielów 95 "Mały Gawroniec", Świętokrzyskie Voivodeship]. Światowit. Rocznik Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego 7 (48) (2006-2008), fascykuł B: 225-234 + plansze 104-115.

2011

 • Krajcarz M., Krajcarz M.T. 2011. Paleolityczni łowcy czy XX-wieczni archeolodzy? Tafonomia śladów na kościach ze stanowiska Molodova I, warstwa IV [in Polish]. Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині(Materials and studies on archaeology of Subcarpathian and Volhynian area) 15: 19-27.
 • Krajcarz M.T., Cyrek K. 2011. The age of the oldest Paleolithic assemblages from Biśnik Cave (southern Poland) in the light of geological data. Przegląd Archeologiczny 59: 55-74.
 • Krajcarz M.T., Krajcarz M., Nadachowski A., Sytnyk O., Bogucki A. 2011. Nory ssaków drapieżnych ze stanowiska Ihrowica I jako przykład plejstoceńskich bioturbacji na archeologicznych stanowiskach paleolitycznych [in Polish]. Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині(Materials and studies on archaeology of Subcarpathian and Volhynian area) 15: 28-34.
 • Marciszak A., Krajcarz M.T., Krajcarz M., Stefaniak K. 2011. The first record of leopard Panthera pardus Linnaeus, 1758 from the Pleistocene of Poland. Acta zoologica cracoviensia 54A (1-2): 39-46, doi: 10.3409/azc.54a_1-2.39-46.
 • Przeździecki M., Migal W., Krajcarz M.T., Pyżewicz K. 2011. Ćmielów, st. 95 ("Mały Gawroniec"), woj. świętokrzyskie. Badania w roku 2009 [in Polish with English summary: Ćmielów, site 95 ("Mały Gawroniec"), the Świętokrzyskie Voivodeship. Excavations in 2009]. Światowit. Rocznik Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego Fascykuł B, 8 (49) (2009-2010): 191-192 + plansza.
 • Szymczak K., Segit T., Krajcarz M.T., Jagodziński M.F. 2011. "Wenus" z Elbląga? "Figurka" kamienna z wielokulturowej osady w Elblągu-Modrzewinie (dawniej Lärchwalde Kreis Elbing). Elbląskie Studia Muzealne 2: 201-206.

2010

2009

 • Krajcarz M., Krajcarz M. 2009. The outcrops of Jurassic flint raw materials from south-western margin of the Holy Cross Mountains. Acta Archaeologica Carpathica 44: 183-195.

2005

 • Krajcarz M. 2005. Metoda archeologiczna w datowaniu holoceńskich osadów i form rzeźby na przykładzie tarasów rzecznych w dolinie Auali (południowy Liban). Biuletyn Klubu Aktywnego Czwartorzędowca Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego 1: 107-115.

Publikacje popularno-naukowe

2021

2020

2018

Rozdziały w monografiach

2023

 • Krajcarz M. T. 2023. Kartowanie pradziejowych złóż krzemienia na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. W: Borkowski W., Kraszewska A., Sałaciński S., Stefański D., Trela-Kieferling E., Valde-Nowak P. (ed.), Krzemień jurajski w pradziejach. Materiały z konferencji w Krakowie, 28–30 września 2017. Seria: Studia nad Gospodarką Surowcami Krzemiennymi w Pradziejach, t. 10. Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, Muzeum Archeologiczne w Krakowie, Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Warszawa – Kraków, pp. 45-74.
 • Makowiecki D., Chudziak W., Szczepanik P., Baca M., Popović D., Janeczek M., Pasicka E., Krajcarz M. T., Wiejacka M., Kaźmierczak R., Kocińska M. K. 2023. Koń w magii i religii wczesnośredniowiecznych
  Słowian Zachodnich w świetle analiz archeozoologicznych i archeoreligioznawczych. W: Gediga B., Przymorska-Sztuczka M. (red.), Religia i wierzenia społeczeństw pradziejowych i wczesnego średniowiecza w świetle źródeł archeologicznych i sztuki. Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, Biskupin, pp. 157-192.
 • Sudoł-Procyk M., Krajcarz M., Czyżewski Ł., Krajcarz M. T. 2023. Jaskinia Biśnik – szkoła archeologii interdyscyplinarnej. W: Sudoł-Procyk M., Czyżewski Ł., Krajcarz M. (red.), Między archeologią a naukami o środowisku: jubileusz 50-lecia pracy naukowej profesora Krzysztofa Cyrka. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń, pp. 53-68.

2022

 • Krajcarz M.T., Madeyska T. 2022. Stratigraphy of sediments and reconstruction of sedimentary processes at Krucza Skała Rockshelter. In: Cyrek K., Sudoł-Procyk M., Czyżewski Ł. (Eds.), Late Magdalenian Campsite in a Rockshelter at the Krucza Skała. Wydawnictwo UMK, Toruń, pp. 17-32.

2021

 • Krajcarz M.T. 2021. Namuliska jaskiniowe we współczesnym krajoznawstwie polskim – społeczna znajomość zagadnienia. In: Makowska-Iskierka M., Wojciechowska J. (red.), Warsztaty z Geografii Turyzmu, t. 11 - Turystyka i krajoznawstwo. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, pp. 163-174, doi: 10.18778/8220-576-3.09.
 • Sudoł-Procyk M., Krajcarz M.T. 2021. The use of landscape and geo-resources at microregional scale during the later part of the Late Glacial in the south-eastern part of the Ryczów Upland (Polish Jura). In: Bostyn F., Giligny F. , Topping P. (Eds.), From mine to user: Production and procurement systems of siliceous rocks in the European Neolithic and Bronze Age. Proceedings of the XVIII UISPP World Congress (4-9 June 2018, Paris, France), Volume 10, Session XXXIII-1&2. Archaeopress, Oxford, pp. 16-30, link to Open Access.

2020

 • Krajcarz M.T. 2020. II.1. Budowa geologiczna, stratygrafia i geomorfologia pradziejowych kopalni krzemienia. In: Brzeziński W. (Ed.), Kopalnie krzemienia na stanowisku „Za garncarzami” w Ożarowie. Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie – Wydawnictwo UKSW, Warszawa, pp. 27-42. PDF
 • Krajcarz M.T. 2020. Identyfikacja petrograficzna zabytków kamiennych ze stanowiska Małe Czyste 20 (pow. chełmiński, gm. Stolno). In: Bokiniec E. (Ed.), Małe Czyste, gm. Stolno, stanowisko 20. Wielokulturowe stanowisko sepulkralne na ziemi chełmińskiej. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Muzeum Okręgowe w Toruniu, Toruń.
 • Krajcarz M.T., Madeyska T., Szubski M. 2020. Budowa geologiczna, chronologia oraz tło przyrodnicze stanowiska. In: Przeździecki M., Migal W. (Eds.), NA GRANICY ŚWIATÓW. Obozowisko kultury magdaleńskiej w Ćmielowie, woj. Świętokrzyskie. Uniwersytet Warszawski – Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, Warszawa, pp. 32-54. PDF
 • Przeździecki M., Szubski M. Krajcarz M.T. 2020. Pozostałości konstrukcji paleolitycznych. In: Przeździecki M., Migal W. (Eds.), NA GRANICY ŚWIATÓW. Obozowisko kultury magdaleńskiej w Ćmielowie, woj. Świętokrzyskie. Uniwersytet Warszawski – Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, Warszawa, pp. 66-79. PDF

2018

 • Sudoł-Procyk M., Budziszewski J., Krajcarz M.T., Jakubczak M., Szubski M. 2018. The chocolate flint mines in the Udorka Valley (Częstochowa Upland) - a preliminary report on the field and lidar surveys. In: Werra D.H., Woźny M. (eds.), Between History and Archaeology Papers in honour of Jacek Lech. Archaeopress Archaeology, Oxford, pp.: 89-102.

2017

 • Krajcarz M.T. 2017. Ekspertyza petrograficzna zabytków ceramicznych ze stanowiska 1 w Grądach-Woniecko, gm. Rutki, woj. podlaskie. Annex in: Wawrusiewicz A., Kalicki T., Przeździecki M., Frączek M., Manasterski D. 2017. Grądy-Woniecko. Ostatni łowcy-zbieracze znad środkowej Narwi. Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Białystok, pp. 290-297.

2015

 • Krajcarz M.T. 2015. 6 - Ekspertyza petrograficzna zabytków kamiennych ze stanowisk nr 3 i 6 w Supraślu [6. Petrographic expertise of lithic artefacts from sites No. 3 and 6 in Supraśl]. In: Wawrusiewicz A., Januszek K., Manasterski D. (eds.), Obiekty obrzędowe Pucharów Dzwonowatych z Supraśla. Złożenie darów - przejęcie terenu czy integracja kulturowa? [Ritual features of Bell Beakers in Supraśl. The offering - taking possession of the land or cultural integration?]. Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Białystok, pp.: 253-262.
 • Krajcarz M.T. 2015. 7 - Ekspertyza petrograficzna szlifów ceramiki odkrytej na stanowiskach 3 i 6 w Supraślu, woj. podlaskie [7. Petrographic expertise of pottery artifacts from Supraśl sites 3 and 6, podlaskie voiv.]. In: Wawrusiewicz A., Januszek K., Manasterski D. (eds.), Obiekty obrzędowe Pucharów Dzwonowatych z Supraśla. Złożenie darów - przejęcie terenu czy integracja kulturowa? [Ritual features of Bell Beakers in Supraśl. The offering - taking possession of the land or cultural integration?]. Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Białystok, pp.: 263-272.
 • Krajcarz M.T., Majewska A., Grafka O., Gola M. 2015. 6 - Fitogeniczne biomarkery molekularne w wybranych sekwencjach lessowo-glebowych ukraińskiej części strefy pery- i metakarpackiej [6 - Молекулярні біомаркери рослинного походження у лесово-ґрунтових серіях української частини пери- і метакарпатської зони]. In: Łanczont M., Madeyska T. (eds.), Paleolityczna ekumena strefy pery- i metakarpackiej (Палеолітичнa екуменa пери- і метакарпатської зони). Wydawnictwo UMCS, Lublin, pp.: 559-576.
 • Nadachowski A., Krajcarz M., Krajcarz M.T., Madeyska T., Ridush B., Valde-Nowak P., Wojtal P., Zarzecka-Szubińska K. 2015. 8 - Fauna kręgowców z wybranych stanowisk strefy pery- i metakarpackiej w młodszym plejstocenie [8 - Фауна хребетних із деяких стоянок пери- та метакарпатської зони у пізньому плейстоцені. In: Łanczont M., Madeyska T. (eds.), Paleolityczna ekumena strefy pery- i metakarpackiej (Палеолітичнa екуменa пери- і метакарпатської зони). Wydawnictwo UMCS, Lublin, pp.: 597-642.

2014

 • Dzierżek J., Krajcarz M.T. 2014. Geologiczne i geomorfologiczne uwarunkowania fortyfikacji Warszawy z okresu Powstania Listopadowego / Геологическая и геоморфологическая обусловленность укрепления Варшавы в период Польского восстания [in Polish and Russian]. In: Borkowski W., Kasparek N. (eds.), Badania archeologiczne na Reducie Ordona, tom I (series: Warszawskie Materiały Archeologiczne, vol. 11). Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, Warszawa, pp.: 31-54.
 • Krajcarz M.T., Krajcarz M. 2014. Summers and winters at Wilczyce. Seasonal changes of Paleolithic settlement and environment on the basis of seasonality and isotope analyses of animal teeth. In: Schild R. (Ed.), Wilczyce. A late Magdalenian winter hunting camp in southern Poland. Institute of Archaeology and Ethnography PAS, Warszawa, pp.: 137-148.
 • Krajcarz M.T., Krajcarz M. 2014. Palaeoclimatic information from archaeological record. In: Porowski A., Penkala M. (eds.), Guidebook on research possibilities, equipment availability and analytical offer to provide modern solutions in geosystem exploration, II edition. Institute of Geological Sciences, Polish Academy of Sciences (ING PAN), Warszawa, pp.: 30-31.
 • Krajcarz M.T., Krajcarz M., Sudoł M., Cyrek K. 2014. Wychodnie krzemienia pasiastego na Wyżynie Ryczowskiej (Wyżyna Krakowsko–Częstochowska) [in Polish with English summary: Outcrops of striped flint on the Ryczów Upland (Kraków–Częstochowa Upland)]. In: Piotrowska D., Piotrowski W., Kaptur K., Jedynak A. (Eds.), Górnictwo z epoki kamienia: Krzemionki – Polska – Europa. W 90. rocznicę odkrycia kopalni w Krzemionkach / Stone Age mining: Krzemionki – Poland – Europe. On the ninetieth anniversary of the discovery of the Krzemionki mine (series: Silex et Ferrum,vol. 1). Historical and Archaeological Museum in Ostrowiec Świętokrzyski, Ostrowiec Świętokrzyski, pp.: 319-338.
 • Krajcarz M., Wojenka M., Krajcarz M.T., Cyrek K. 2014. Wyniki badań wykopaliskowych w Schronisku nad Bramą Słupską w Kostkowicach oraz Jaskini Deszczowej w Kroczycach, województwo śląskie [in Polish with Czech and German summaries]. In: Glanc-Zagaja G. (Ed.), Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w latach 2011-2012. Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach, Katowice, pp.: 22-29.
 • Sudoł M., Krajcarz M.T. 2014. Wyniki badań sondażowych w schroniskach w Górze Smoleń II oraz w Smoleniu III, województwo śląskie [in Polish with Czech and German summaries]. In: Glanc-Zagaja G. (Ed.), Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w latach 2011-2012. Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach, Katowice, pp.: 13-21.

Abstrakty wystąpień konferencyjnych

2023

 • Krajcarz M. T., Krajcarz M., Baumann C., Wilczyński J., Sudoł-Procyk M. 2023. Isotopic paleoecology of mesocarnivorans in Polish Jura during the Holocene – the history of adaptation caused by anthropopressure. In: Kleinová K. (ed.), 29th EAA Annual Meeting (Belfast, Northern Ireland 2023) - Programme Book, Online version. European Association of Archaeologists, Belfast: Abstract #: 2029.
 • Krajcarz M., Krajcarz M. T., Bocherens H. 2023. How much carnivorous are you? Advances in single compound nitrogen isotopic analysis of carnivore trophic position. In: Kleinová K. (ed.), 29th EAA Annual Meeting (Belfast, Northern Ireland 2023) - Programme Book, Online version. European Association of Archaeologists, Belfast: Abstract #: 2036.
 • Popović D., Krajcarz M., Krajcarz M. T., Golubiński M., Makowiecki D., Marciszak A., Wilczyński J., Baca M. 2023. Domestic cat in central Europe: human-mediated dispersal or natural introgression? In: Kleinová K. (ed.), 29th EAA Annual Meeting (Belfast, Northern Ireland 2023) - Programme Book, Online version. European Association of Archaeologists, Belfast: Abstract #: 3157.
 • Brancaleoni G., Shnaider S., Abdykanova A., Krajcarz M. T. 2023. Site formation processes at two rock-shelter sites of the Obishirian culture in an arid intermontane basin (Kyrgyzstan, Central Asia). In: Kleinová K. (ed.), 29th EAA Annual Meeting (Belfast, Northern Ireland 2023) - Programme Book, Online version. European Association of Archaeologists, Belfast: Abstract #: 1780.
 • Popović D., Krajcarz M., Krajcarz M. T., Bielichová Z., Bulatović J., Csippán C., Dimitrijević V., Golubiński M., Makowiecki D., Marciszak A., Marković N., Živaljević I., Wilczyński J., Baca M. 2023. The history of the domestic cat in Central Europe: Human-mediated dispersal or natural introgression? In: 14th International Council for Archaeozoology Conference, Abstracts, 8-12 August 2023 // Cairns, Australia. ICAZ, Cairns: p. 7.
 • Krajcarz M. T., Krajcarz M., Makowiecki D., Van Neer W., Dietary strategies in medieval urban cat populations through bone collagen C, N, S stable isotopes. In: ICAZ Stable Isotopes in Zooarchaeology Working Group. Beyond the baseline: Broadening stable isotopic horizons in zooarchaeology. ICAZ SIZWG, Berlin: p. 19.
 • Krajcarz M., Krajcarz M. T., Bocherens H., The IsoTroph project – Advanced techniques in isotopic biogeochemistry for the estimation of fossil mammal trophic position. In; ICAZ Stable Isotopes in Zooarchaeology Working Group. Beyond the baseline: Broadening stable isotopic horizons in zooarchaeology. ICAZ SIZWG, Berlin: p. 25.
 • Brancaleoni G., Krajcarz M. T., Shnaider S., Abdykanova A. 2023. Site formation processes at two rock-shelter sites of the Pleistocene-Holocene transition in Kyrgyzstan (Central Asia). In: INQUARoma2023 Online abstract book (https://inquaroma2023.exordo.com/programme/presentations). 
 • Krajcarz M. T., Krajcarz M., Sudoł-Procyk M., Szymanek M., Wilczyński J., Wojenka M. 2023. Sedimentary record of Holocene cave clastics as a model of an interglacial sequence? Insight from caves of Polish Jura (Poland). In: INQUARoma2023 Online abstract book (https://inquaroma2023.exordo.com/programme/presentations).
 • Krajcarz M., Baca M., Popović D., Bauman C., Bocherens H., Sudoł-Procyk M., Krajcarz M. T. 2023. New insights into Late Pleistocene cave hyena paleoecology and population history – biomolecular study of bone accumulation from Perspektywiczna Cave, Poland. In: INQUARoma2023 Online abstract book (https://inquaroma2023.exordo.com/programme/presentations).
 • Drucker D., Krajcarz M., Krajcarz M. T., Hofman-Kamińska E., Kowalczyk R., Baumann C., Bocherens H. 2023. New determination of C, N, O and S stable isotopes Trophic Enrichment Factors in bone collagen and apatite of carnivorous mammals from Białowieża Forest (Poland). In: Abstract Book 10th Meeting of the International Society for Biomolecular Archaeology (ISBA), New Horizons in Biomolecular Archaeology. Estonian National Museum, Tartu: p. 58.
 • Krajcarz M. T., Baumann C., Sudoł-Procyk M., Wilczyński J., Krajcarz M. 2023. Millennia-long human-wildlife coexistence recorded in mesocarnivoran isotopic signal. In: Abstract Book 10th Meeting of the International Society for Biomolecular Archaeology (ISBA), New Horizons in Biomolecular Archaeology. Estonian National Museum, Tartu: p. 131.
 • Popović D., Krajcarz M., Krajcarz M. T., Bielichová Z., Bulatović J., Csippán P., Dimitrijević V., Golubiński M., Makowiecki D., Marciszak A., Marković N., Živaljević I., Wilczyński J., Mateusz Baca M. 2023. Tracing the early spread of domestic cat in Central Europe: Human-mediated dispersal or natural introgression? In: Abstract Book 10th Meeting of the International Society for Biomolecular Archaeology (ISBA), New Horizons in Biomolecular Archaeology. Estonian National Museum, Tartu: p. 164,
 • Krajcarz M., Krajcarz M. T., Bocherens H. 2023. Advances in single amino acid nitrogen isotopic analysis of carnivore trophic position. In: Abstract Book 10th Meeting of the International Society for Biomolecular Archaeology (ISBA), New Horizons in Biomolecular Archaeology. Estonian National Museum, Tartu: p. 180.

2022

 • Lengyel G., Dobos E., Krajcarz M., Magyari E., Major I., Moskal-del Hoyo M., Palcsu L., Szegedi K.,Wilczyński J. 2022. The ecology of Aurignacian hunter-gatherers in the western Carpathians, Eastern Central Europe. In: 28th EAA Annual Meeting (Budapest, Hungary, 2022) – Abstract Book. European Association of Archaeologists, Prague, p. 293.
 • Sudol-Procyk M., Werra D., Malak M., Trela-Kieferling E., Krajcarz M., Mandera S., Binnebesel H. 2022. Presence of chocolate flint at the Neolithic archaeological sites south of the Carpathian Mountains. In: 28th EAA Annual Meeting (Budapest, Hungary, 2022) – Abstract Book. European Association of Archaeologists, Prague, p. 786.

2021

 • Makowiecki D., Chudziak W., Krajcarz M., Janeczek M., Wiejacka M., Popovic D. 2021. Horse-man couple in West Slavic tribes of the Early Medieval (Poland). In: 27th EAA Annual Meeting (Kiel Virtual, 2021) – Abstract Book. European Association of Archaeologists, Prague, pp.: 821-822.
 • Sudoł-Procyk M., Werra D., Brandl M., Krajcarz M., Siuda R., Malak M. 2021. Chocolate flint. What do we know and what do we want to know? History of research. In: 27th EAA Annual Meeting (Kiel Virtual, 2021) – Abstract Book. European Association of Archaeologists, Prague, p.: 212.

2020

 • Brancaleoni G., Shnaider S., Abdykanova A., Alisher kyzy S., Krajcarz M.T. 2020. Paleolithic sites on slopes – an impact of topography and geological processes on the structure of Obishirian sites. In: Vasilev S.A., Panin A.V., Kuzmin Y.V., Kurenkova E.I., Mescherin M.N., Reis Y.S., Bogomazova A.A. (eds.), Geology of the Paleolithic of Northern Asia: To the Centenary of the Birth of S.M. Tseitlin. Reports of the International Geological–Archaeological Conference (Symposium). Archaeological Research of Siberia, Krasnoyarsk Geoarchaeology, Krasnoyarsk: pp. 77-80.
 • Brancaleoni G., Shnaider S., Abdykanova A., Alisher-kyzy S., Krajcarz M.T. 2020. On the characterization of Quaternary scree deposits in the Fergana Valley – Obishir-I case study (Kyrgyzstan). In: Sobczyk A., Ratajczak-Skrzatek U., Kasprzak M., Kotowski A., Marciszak A., Stefaniak K. (eds.), 2020. Proceedings of INQUA SEQS 2020 Conference, Wrocław, Poland. University of Wrocław & Polish Geological Society: p. 40.
 • Krajcarz M., Krajcarz M.T., Baca M., Popović D., Sudoł-Procyk M. 2020. The latest cave hyena survivors north to Carpathians In: Sobczyk A., Ratajczak-Skrzatek U., Kasprzak M., Kotowski A., Marciszak A., Stefaniak K. (eds.), Proceedings of INQUA SEQS 2020 Conference, Wrocław, Poland. University of Wrocław & Polish Geological Society: p. 65.
 • Serdyuk N.V., Shnaider S., Brancaleoni G., Krajcarz M.T. 2020. Late Pleistocene-Early Holocene fauna of mammals in Fergana Valley (based on study Obishir-5 collection). In: Sobczyk A., Ratajczak-Skrzatek U., Kasprzak M., Kotowski A., Marciszak A., Stefaniak K. (eds.), Proceedings of INQUA SEQS 2020 Conference, Wrocław, Poland. University of Wrocław & Polish Geological Society: p. 114.

2019

 • Gretzinger J., Molak M., Reiter E., Pfrengle S., Urban C., Neukamm J., Blant M., Conard N.J., Cupillard C., Dimitrijević V., Drucker D.G., Hofman-Kamińska E., Kowalczyk R., Krajcarz M.T., Krajcarz M., Münzel S.C., Peresani M., Romandini M., Rufí I., Soler J., Terlato G., Krause J., Bocherens H., Schuenemann V.J. 2019. Niedźwiedź jaskiniowy w Eurazji późnego plejstocenu - analizy filogeograficzne na podstawie genomów mitochondrialnych. In: Program 4. warsztatów "Zróżnicowanie gatunkowe i genetyczne fauny plejstocenu i holocenu w Eurazji" w ramach corocznych spotkań Konsorcjum "Centrum Badań nad Fauną Plejstocenu Europy (CBFPE)", Kletno, 14-15.05.2019, p. 11.
 • Krajcarz M., Krajcarz M.T., Popović D., Baca M., Makowiecki D., Wiejacki J., Bocherens H. 2019. The Nubian cat (Felis silvestris lybica) in Neolithic Poland - identication, chronology and synanthropic behavior. In: 8th ICAZ AGPM, Archaeozoology, Genetics, Proteomics & Morphometrics. Muséum national dʼHistoire naturelle Paris, France, October 17th-18th 2019, p. 13.
 • Krajcarz M.T., Brancaleoni G., Krajcarz M. 2019. Projekt badawczy „Stratygrafia, procesy depozycyjne i post-depozycyjne na paleolitycznych stanowiskach jaskiniowych Azji Środkowej“. In: Materiały 53. Sympozjum Speleologicznego, Szczawnica 10-13.10.2019, pp. 54-55.
 • Krajcarz M.T., Krajcarz M., Popović D., Baca M., Makowiecki D., Wiejacki J., Bocherens H. 2019. Ekologia najwcześniejszych kotów domowych w Polsce w świetle danych izotopowych. Program 4. warsztatów "Zróżnicowanie gatunkowe i genetyczne fauny plejstocenu i holocenu w Eurazji" w ramach corocznych spotkań Konsorcjum "Centrum Badań nad Fauną Plejstocenu Europy (CBFPE)", Kletno, 14-15.05.2019, p. 10.
 • Krajcarz M.T., Sudoł-Procyk M. 2019. The deposits of chocolate flint in Kraków-Częstochowa Upland. In: UISPP Commission on Flint Mining in Pre- and Protohistoric Times, 19-21 September 2019. Program - Abstracts - Field Guide. pp. 13-15.
 • Krajcarz M.T., Sudoł-Procyk M. 2019. The mine of chocolate flint in the Udorka Valley (Kraków-Częstochowa Upland). In: UISPP Commission on Flint Mining in Pre- and Protohistoric Times, 19-21 September 2019. Program - Abstracts - Field Guide. pp. 32-36.
 • Popović D., Baca M., Krajcarz M., Krajcarz M.T., Wiejacka M., Chudziak W., Makowiecki D. 2019. Analiza genetyczna średniowiecznych koni z Polski w celu określenia ich fenotypu. Program 4. warsztatów "Zróżnicowanie gatunkowe i genetyczne fauny plejstocenu i holocenu w Eurazji" w ramach corocznych spotkań Konsorcjum "Centrum Badań nad Fauną Plejstocenu Europy (CBFPE)", Kletno, 14-15.05.2019, p. 13.

2018

 • Cyrek K., Sudoł M., Czyżewski Ł., Krajcarz M., Krajcarz M.T., Stefaniak K., Tyc A. 2018. Biśnik Cave. Middle Paleolithic settlement sequence in the light of interdisciplinary research. In: Book of abstracts. 18th UISPP World Congress, Paris, June 2018, p. 160.
 • Kolobova K., Krivoshapkin A., Krajcarz M.T., Krajcarz M., Shnaider S., Shalagina A., Viola B., Markin S., Markovsky G. 2018. Neanderthal occupation of Altai Mountains in the Late Middle Paleolithic. In: Book of abstracts. 18th UISPP World Congress, Paris, June 2018, pp. 2659-2660.
 • Kot M., Gryczewska N., Krajcarz M., Krajcarz M.T., Moskal-del Hoyo M., Wojenka M. 2018. Koziarnia Cave. Jerzmanowician site revisited. In: 60th Annual Meeting of the Hugo Obermaier Society “Neanderthal behaviour and ecology in the Mediterranean area“. April 3 – April 7, 2018 in Tarragona, pp. 26-27.
 • Kot M., Pavlenok K., Khudzanazarov M., Pavlenok G., Shnaider S., Szymczak K., Fedorowicz S., Krajcarz M.T. 2018. Raw material procurement as a crucial factor determining knapping technology in Katta Sai- Middle Palaeolithic sites complex in western Tian Shan piedmonts (Uzbekistan). In: Book of abstracts. 18th UISPP World Congress, Paris, June 2018, pp. 2671-2672.
 • Krajcarz M., Krajcarz M.T., Kolobova K., Vasilyev S., Markin S., Shnayder S. 2018. Seasonal changes of environment around Chagyrskaya Cave (Altai) during Neanderthal occupation – insight from carbon and oxygen isotopic signal recorded in animal teeth. In: Book of abstracts. 18th UISPP World Congress, Paris, June 2018, pp. 2675-2676.
 • Krajcarz M., Krajcarz M.T., Kolobova K.A., Vasilyev S.K., Markin S.V., Shnayder S.V. 2018. Isotopic reconstruction of seasonal changes of environment around Chagyrskaya Cave (Altai) during Neanderthal occupation. In: Proceeding of the Asian Paleolithic Association: 9th Annual Meeting (Denisova Cave, Altai, Russia), July 30 - August 6, 2018, p. 30.
 • Krajcarz M.T., Kolobova K.A. 2018. Sediments of Chagyrskaya Cave – new excavations and new interpretations. In: Proceeding of the Asian Paleolithic Association: 9th Annual Meeting (Denisova Cave, Altai, Russia), July 30 – August 6, 2018, p.31.
 • Krajcarz M.T., Krajcarz M., Sudoł-Procyk M. 2018. Chronostratygrafia osadów Jaskini Perspektywicznej. In: Materiały 52. Sympozjum Speleologicznego, pp. 57-58.
 • Krivoshapkin A., Viola B., Chargynov T., Kolobova K., Krajcarz M.T., Krajcarz M., Shnaider S. 2018. The new data on variability of Middle Paleolithic in Central Asia: the Sel'Ungurian industry. In: Book of abstracts. 18th UISPP World Congress, Paris, June 2018, pp. 2684-2685.
 • Makowiecki D., Chudziak W., Krajcarz M.T., Krajcarz M., Wiejacka M., Wiejacki J., Janeczek M., Skrzatek M. 2018. Horse-human relationship among Slavs of the Early Medieval Poland read from zooarchaeology. In: 24th EAA annual meeting, Barcelona, 5-8 September 2018, Reflecting Futures. Abstract book, volume I, p. 52.
 • Sudoł-Procyk M., Krajcarz M.T., Krajcarz M. 2018. The use of landscape and georesources at microregional scale during Late Glacial and Early Holocene – the case study of Udorka Valley (Polish Jura). In: Book of abstracts. 18th UISPP World Congress, Paris, June 2018, pp. 2376-2377.
 • Sudoł-Procyk M., Krajcarz M.T., Krajcarz M., Wojenka M., Tyc A., Mendecki M. 2018. Schronisko w Dolinie Udorki I (gm. Wolbrom, woj. małopolskie). Wstępne wyniki badań oraz perspektywy na przyszłość. In: Materiały 52. Sympozjum Speleologicznego, pp. 78-80.

2017

 • Krajcarz M., Krajcarz M.T. 2017. Post-depositional bone destruction in cave sediment – a case of Lower Weichselian cave bear strata in Biśnik Cave, Poland. In: Aragonit 22(1) (section: “Abstracts 23rd International Cave Bear Symposium (ICBS 2017), Liptovský Mikuláš, Slovakia, October 4-7, 2017”), pp.: 19-20.
 • Krajcarz M., Krajcarz M.T., Wojtal P., Bocherens H. 2017. Intra-individual and inter-sex isotopic signature (δ13C, δ15N) of cave bear dentine collagen. In: Aragonit 22(1) (section: “Abstracts 23rd International Cave Bear Symposium (ICBS 2017), Liptovský Mikuláš, Slovakia, October 4-7, 2017”), pp.: 15-16.
 •  Krajcarz M.T. 2017. Mapping the chert deposits on the Polish Jura. In: Krzemień jurajski w pradziejach, 28-30 września 2017 r., Kraków – Jurassic flint in Prehistory, 28-30 September 2017, Kraków, pp.: 7.
 • Krajcarz M.T., Krajcarz M., Bocherens H. 2017. Collagen-collagen prey-predator isotopic enrichment – a study of a subfossil red fox den. In: Aragonit 22(1) (section: “Abstracts 23rd International Cave Bear Symposium (ICBS 2017), Liptovský Mikuláš, Slovakia, October 4-7, 2017”), pp.: 14-15.
 • Krajcarz M.T., Sudoł-Procyk M., Krajcarz M. 2017. Jurassic chert from Ryczów Upland – variability, occurrence, methods of recognition, use in Prehistory. In: Krzemień jurajski w pradziejach, 28-30 września 2017 r., Kraków – Jurassic flint in Prehistory, 28-30 September 2017, Kraków, pp.: 8.

2016

 • Cyrek K., Krajcarz M.T., Krajcarz M., Sudoł M. 2016. Gravettian layer of Jasna Strzegowska Cave. In: 2nd Conference World of Gravettian Hunters - Abstracts, pp.: 20-21.
 • Krajcarz M.T. 2016. „Around the Perspektywiczna Cave Newsletter” – informacja o biuletynie [“Around the Perspektywiczna Cave Newsletter” – information on the bulletin]. In: Materiały 50. Sympozjum speleologicznego. Kielce – Chęciny, 20-23.10.2016 r., pp.: 125.
 • Krajcarz M.T., Krajcarz M. 2016. Toward the understanding of geochemical homogeneity of Palaeolithic bone assemblages – the case of single-phase Gravettian site Jaksice II, southern Poland. In: 2nd Conference World of Gravettian Hunters - Abstracts, pp.: 45-46.
 • Sudoł M., Krajcarz M., Krajcarz M.T. 2016. Wyniki interdyscyplinarnych badań Jaskini Perspektywicznej (Wyżyna Częstochowska) w latach 2014-2016 [The results of 2014-2016 interdisciplinary research of the Jaskinia Perspektywiczna Cave (Częstochowa Upland)]. In: Materiały 50. Sympozjum speleologicznego. Kielce – Chęciny, 20-23.10.2016 r., pp.: 145-146.
 • Szymanek M., Krajcarz M.T., Krajcarz M., Sudoł M. 2016. Malalacofauna in cave deposits of the Udorka Valley (Kraków-Częstochowa Upland). In: Folia Malacologica 24(1)(section: “The 31st Polish Malacological Seminar”), pp.: 48.

2015

 • Kot M., Krajcarz M.T., Pavlenok K., Krajcarz M. , Lazarev S.Yu., Radzhabov A., Sneider S., Szymczak K. 2015. Raw material procurement and its consequences for knapping technology in the Middle Palaeolithic site of Katta Sai, western Tian Shan piedmonts (Uzbekistan). In: International Symposium on Knappable Materials, Barcelona, 7-12 september 2015, Abstracts volume, pp.: 79.
 • Krajcarz M., Krajcarz M.T., Madeyska T., Wojtal P., Ginter B., Valde-Nowak P., Sobczyk K., Stefański D., Zając M., Zarzecka-Szubińska K., Alex B. 2015. New radiocarbon dating of animal bones from Ciemna Cave - a Micoquian site in Poland. In: Hugo Obermaier-Gesellschaft, 57th Annual Meeting in Heidenheim, 7th-11th of April, 2015. Hugo Obermaier-Gesellschaft, Erlangen, pp.: 43-44.
 • Krajcarz M., Pacher M., Krajcarz M.T., Laughlan L., Rabeder G., Sabol M., Wojtal P., Bocherens H. 2015. Geographical variation of stable isotopes (δ13C, δ15N) of cave bear collagen during MIS 3 from Western to Eastern Europe. In: 21st International Cave Bear Symposium 2015, Programme & abstracts, pp.: 13.
 • Krajcarz M.T., Krajcarz M. 2015. Is there a chemical method to estimate the homogeneity of bone assemblages from cave sediments? Preliminary results of geochemical investigation of fossils and experimentally weathered bones. In: 21st International Cave Bear Symposium 2015, Programme & abstracts, pp.: 25.
 • Sudoł M., Krajcarz M.T., Krajcarz M., Szymanek M. 2015. Schronisko w Smoleniu III (gm. Pilica, woj. śląskie) – nowe wielokulturowe stanowisko archeologiczne w Dolinie Wodącej. In: 49. Sympozjum Speleologiczne, Załęcze Wielkie 22-25.10.2015, pp.: 114-115.
 • Szymanek M., Krajcarz M.T., Krajcarz M., Sudoł M. 2015. Malakofauna w osadach jaskiniowych Doliny Udorki (Wyżyna Krakowsko-Częstochowska). In: Problemy współczesnej malakologii. XXXI Krajowe Seminarium Malakologiczne, pp.: 48.

2014

 • Kot M., Krajcarz M.T., Krajcarz M., Lazarev S., Pavlenok K., Radzhabov A., Sneider S., Szymczak K. 2014. Preferential technology in Middle Palaeolithic of Central Asia. Tribute from Katta Sai site in Western Tian Shan Piedmont. In: 11th SKAM Lithic Workshop. The multifaceted biface Bifacial technology in Prehistory, 20th-22nd of October, 2014, Miskolc, Hungary, pp.: 28-29.
 • Kot M., Krajcarz M.T., Mroczek P., Pavlenok K., Radzhabov A., Sneider S., Szymanek M., Szymczak K. 2014. Middle Palaeolithic loess site Katta Sai (Uzbekistan). In: Jary Z., Mroczek P. (Eds.), Kukla LOESSFEST'14 - 7th Loess Seminar. International Conference On Loess Research In memoriam George Kukla. Wrocław, Poland, pp.: 34-35.
 • Krajcarz M.T., Krajcarz M. 2014. Geochemical method for testing homogeneity of bone assemblages at multi-layered sites: insight from bone-bearing caves in Poland. In: 20th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists. 10-14 September 2014 Istanbul - Turkey. Abstracts of the Oral and Poster Presentations, pp.: 477-478.
 • Krajcarz M.T., Krajcarz M., Sudoł M., Wojtal P., Bocherens H. 2014.Paleoekologia kopalnej fauny z jaskiń Jury Polskiej (Jaskinia Perspektywiczna i Jaskinia Nietoperzowa) na podstawie badań izotopowych. In: Materiały 48. Sympozjum speleologicznego. Kletno, 16-19.10.2014 r., pp.: 85-86.
 • Krajcarz M.T., Madeyska T., Mroczek P., Sudoł M., Cyrek K., Szymanek M., Krajcarz M. 2014. Loess and loess-like sediments in caves of Kraków-Częstochowa Upland (Poland). In: Jary Z., Mroczek P. (Eds.), Kukla LOESSFEST'14 - 7th Loess Seminar. International Conference On Loess Research In memoriam George Kukla. Wrocław, Poland, pp.: 13-14.
 • Krajcarz M., Krajcarz M.T., Ginter B., Madeyska T., Wojtal P. 2014. Age of Jerzmanowician cultural layers from Nietoperzowa Cave in Jerzmanowice (Poland) on the basis of radiocarbon dating of animal bones. In: 11th SKAM Lithic Workshop. The multifaceted biface Bifacial technology in Prehistory, 20th-22nd of October, 2014, Miskolc, Hungary, pp.: 25-27.

2013

 • Krajcarz M.T., Madeyska T. 2013. New profile of Ciemna Cave sediments (Polish Jura) - problem of correlation with former investigations. In : Filippi M., Bosák P. (Eds), Proceedings of the 16th International Congress of Speleology, July 21-28, Brno. Volume 1. Czech Speleological Society, Praha, pp.: 146-149
 • Krajcarz M.T., Krajcarz M., Stefaniak K., Piskorska T. 2013. Reindeer from Biśnik Cave during MIS 3 - MIS 2: analyses of stable isotopes and seasonality. In: International Conference World of Gravettian Hunters, Kraków, Poland, 25th-28th June 2013, pp.: 105-106.
 • Krajcarz M.T., Krajcarz M., Szymanek M., Sudoł M. 2013. Holocene cave sediments of Częstochowa Upland - record of paleoclimate, paleoecology and human settlement. In: Paleoecological reconstructions - lacustrine, peat and cave sediments. 22-24.05.2013, Białka Tatrzańska, Poland. Abstract Book. Institute of Geological Sciences, Polish Academy of Sciences, Warsaw, pp.: 70-71.
 • Krajcarz M.T., Krajcarz M., Szymanek M., Sudoł M. 2013. New data on palaeoenvironment of MIS 3-2 recorded in cave sediments of Częstochowa Upland. In: International Conference World of Gravettian Hunters, Kraków, Poland, 25th-28th June 2013, pp.: 103-104.
 • Sudoł M., Krajcarz M.T., Krajcarz M. 2013. Jaskinia Perspektywiczna – nowe stanowisko paleolityczne w Dolinie Udorki (Wyżyna Częstochowska). In: Materiały 47. Sympozjum Speleologicznego, Olsztyn, 17-20.10.2013 r., pp.: 75-76.
 • Sudoł M., Cyrek K., Krajcarz M., Krajcarz M.T. 2013. Wokół Jaskini Biśnik – potencjalna przestrzeń penetrowana przez człowieka w paleolicie. In: 10. Warsztaty krzemieniarskie SKAM, 23-25 października 2013, Toruń, Polska. Książka streszczeń, pp.: 46-48.
 • Szymanek M., Krajcarz M.T., Krajcarz M., Sudoł M. 2013. Malakofauna osadów jaskiniowych schroniska w Smoleniu w Dolinie Wodącej (Wyżyna Częstochowska). In: Problemy współczesnej malakologii 2013: XXIX krajowe seminarium malakologiczne, Świnoujście, 16–19.04.2013. Uniwersytet Szczeciński, Stowarzyszenie Malakologów Polskich. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, pp.: 56.

2012

 • Krajcarz M.T., Krajcarz M., Sudoł M, Cyrek K. 2012. From far or from near? Map of silicate raw material outcrops around the Biśnik Cave. In: 9th SKAM Workshop, Brno, Czech Republic, 8-11.10.2012, pp.: 15-16.
 • Krajcarz M.T., Krajcarz M. 2012. The 200 000 year long record of stable isotopes (δ18O, δ13C) from cave bear (Ursus spelaeus) teeth, Biśnik Cave, Poland. In: The 18th International Cave Bear Symposium, Baile herculane, Romania, 20-22 September 2012. Program - Abstracts - Field trip, pp.: 54-55.
 • Krajcarz M.T., Krajcarz M. 2012. Palaeoenvironmental analyses of multi-layered cave site based on the isotopic data (δ18O, δ13C) - the case of Biśnik Cave, Poland. In: 18th annual meeting of European Association of Archaeologists, 29 August - 1 September 2012, Helsinki. Abstracts, pp.: 115.
 • Krajcarz M.T., Madeyska T. 2012. Geology and chronostratigraphy of sediments from Biśnik Cave. In: International Conference European Middle Palaeolithic during MIS 8 - MIS 3. Cultures - environment - chronology. Wolbrom, Poland, September 25th-28th, 2012. Guidebook & Book of Abstracts. Nicolaus Copernicus University Press, Toruń, pp.: 56-58.
 • Krajcarz M.T. 2012. Geology of the Ciemna Cave. In: International Conference European Middle Palaeolithic during MIS 8 - MIS 3. Cultures - environment - chronology. Wolbrom, Poland, September 25th-28th, 2012. Guidebook & Book of Abstracts. Nicolaus Copernicus University Press, Toruń, pp.: 29-32.
 • Krajcarz M.T. 2012. Geology of the Biśnik Cave. In: International Conference European Middle Palaeolithic during MIS 8 - MIS 3. Cultures - environment - chronology. Wolbrom, Poland, September 25th-28th, 2012. Guidebook & Book of Abstracts. Nicolaus Copernicus University Press, Toruń, pp.: 14, 23.

2011

 • Krajcarz M.T., Przeździecki M. 2011. Wiek wymoków (lejów sufozyjnych) Wyżyny Sandomierskiej. IX Zjazd Geomorfologów Polskich "Georóżnorodność rzeźby Polski", Poznań, 20-22 września 2011,pp.: 87-88.
 • Krajcarz M.T. 2011. Geochemiczne dowody na postsedymentacyjną redepozycję kości zwierzęcych na stanowiskach wielowarstwowych. I Konferencja Geoarcheologiczna "Zmiany klimatu w świetle badań archeologicznych i geoarcheologicznych", IA UKSW, Warszawa, 25 listopada 2011 r.,pp.: 14-15.
 • Krajcarz M.T. 2011. Różnice pomiędzy czasem sedymentacji osadów jaskiniowych a czasem zapisu warunków klimatycznych przez wskaźniki wietrzeniowe. Materiały 45. Sympozjum Speleologicznego. Ojców, 20-23.10.2011 r.,pp.: 83-84.
 • Krajcarz M.T., Cyrek K., Krajcarz M. 2011. Zęby ssaków z osadów jaskini Biśnik jako wskaźnik warunków klimatycznych. Wstępne wyniki badań badań składu izotopów trwałych węgla i tlenu z warstwy holoceńskiej. Materiały 45. Sympozjum Speleologicznego. Ojców, 20-23.10.2011 r. ,pp.: 85-86.
 • Cyrek K., Krajcarz M.T., Krajcarz M. 2011. Nowe dane na temat holoceńskich osadów jaskiniowych w Skałach Kroczyckich. Materiały 45. Sympozjum Speleologicznego. Ojców, 20-23.10.2011 r.,pp.: 49-50.
 • Krajcarz M.T., Krajcarz M., Lisicki S., Petrykowski S. 2011. Zasięg osadnictwa paleolitu górnego i schyłkowego w świetle najnowszych znalezisk z Gruduska, stan. 1, pow. ciechanowski. VIII Warsztaty Krzemieniarskie SKAM/The 8th SKAM Workshop „Retusz – jak i dlaczego? Wieloperspektywiczność elementu twardzowego” „Retouch – how and what for? Multi-perspectiveness of stone tools”, Kraków, 17-19 października 2011 r.
 • Krajcarz M.T., Cyrek K., Gola M. 2011. Osadnictwo paleolityczne w jaskini Biśnik w zapisie antropogenicznych biomarkerów. Warsztaty Antropogeniczne markery w badaniach przemian środowiska przyrodniczego. Warszawa, 9-10 czerwca 2011 r,pp.: 15.

2010

 • Krajcarz M., Madeyska T. 2010. Dwie niezależne metody rekonstruowania paleoklimatu dla plejstoceńskich osadów jaskiniowych – wzajemna weryfikacja wyników. Materiały44. Sympozjum Speleologicznego, Wisła, 8-10.10.2010 r.,pp.: 54-55.
 • Krajcarz M., Krajcarz M. 2010. Tafonomia współczesnych legowisk lisa pospolitego (Vulpesvulpes L.) w sztolniach w Potoku Senderkach, Roztocze Środkowe. Rezultaty badań kości zebranych podczas sesji terenowej 43. Sympozjum Speleologicznego. Materiały44. Sympozjum Speleologicznego, Wisła, 8-10.10.2010 r.,pp.: 52-53.
 • Krajcarz M., Krajcarz M. 2010. Współczesne procesy biosedymentacyjne formowania się nagromadzeń kości w podziemnym legowisku lisa pospolitego (Vulpes vulpes, L.) Materiały konferencyjne IV Polskiej Konferencji Sedymentologicznej POKOS’4, Smołdzino, 21-26 czerwiec 2010 r., pp.: 83-84.

2009

 • Krajcarz M. 2009. Redepozycja szczątków kostnych na stanowiskach jaskiniowych. Znaczenie dla badań biostratygraficznych. XVI Konferencja Stratygrafia plejstocenu Polski, Zimna Woda k. Łukowa, 31.08-4.09.2009.,pp.: 114-116.
 • Krajcarz M. 2009. Rekonstrukcja późnoczwartorzędowego środowiska w rejonie stanowiska archeologicznego Mały Gawroniec w Ćmielowie. Materiały V Świętokrzyskich Spotkań Geologiczno-Geomorfologicznych, Mąchocice Kapitulne, 20-22 maja 2009 r., pp.: 32-34.
 • Krajcarz M., Gola M. 2009. Pochodzenie odzwierzęcej materii organicznej ze środkowoplejstoceńskich warstw namuliska jaskini Biśnik. Materiały 43. Sympozjum Speleologicznego, Zamość, 16-18.10.2009 r.,pp.: 68-69.

2008

 • Krajcarz M., Krajcarz M. 2008. The use of geochemical methods in identifying the ways of bone working by softening. Środowisko i kultura 5,pp.: 52-56.
 • Krajcarz M. 2008. Determining of stratigraphical position of bone remains from Nietoperzowa Cave based on apatite crystallinity index. Środowisko i kultura 5,pp.: 136-138.

2006

 • Krajcarz M. 2006. Zapis zniszczenia osady rzymskiej w aluwiach rzeki Auali (południowy Liban). V Warsztaty Terenowe „Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym”, Lądek Zdrój, 5-7 maja 2006, HIMME. Wrocław,pp.: 27-28.

2005

 • Krajcarz M., Segit T. 2005. Typy morfologiczne form wietrzenia granitoidów w masywie Tafraoute. II Kongres Kół Naukowych Uniwersytetu Warszawskiego, Radzików, 2-4 grudnia 2005,pp.: 26-27.
 • Krajcarz M. 2005. Występowanie rosomaka w osadach plejstocenu Polski. In: Glacjał i peryglacjał Polesia Wołyńskiego. Materiały XIII ukraińsko-polskiego seminarium (Szack, 11-15 września 2005 r.). Wyd. Uniw. I.Franko, Lwów, pp.: 168-171.

Niepublikowane ekspertyzy geologiczne stanowisk archeologicznych

 • Krajcarz M.T. 2015. Ekspertyza petrograficzna zabytków kamiennych ze stanowiska nr 3 i 6 w Supraślu / Petrographic expertise of lithic artefacts from site No. 3 and 6 in Supraśl (chapter 6). In: Wawrusiewicz A. (ed.), Obiekty obrzędowe Pucharów Dzwonowatych z Supraśla / Ritual features of Bell Beakers in Supraśl. Pp.: 241-250.
 • Krajcarz M.T. 2015. Ekspertyza petrograficzna szlifów ceramiki odkrytych na stanowiskach 3 i 6 w Supraślu, woj. podlaskie / Petrographic expertise of pottery artifacts from Supraśl sites 3 and 6, podlaskie voiv. (chapter 7). In: Wawrusiewicz A. (ed.), Obiekty obrzędowe Pucharów Dzwonowatych z Supraśla / Ritual features of Bell Beakers in Supraśl. Pp.: 251-260.
 • Krajcarz M.T. 2014. Ekspertyza petrograficzna zabytku kamiennego ze stanowiska Grądy, gm. Leszno, woj. mazowieckie (appendix to paper by D. Manasterski & K. Januszek). Studia i Materiały do Badań nad Neolitem i Wczesną Epoką Brązu na Mazowszu i Podlasiu III: 49-50.
 • Krajcarz M. 2010. Stanowisko archeologiczne Starowiskitki 16 – sytuacja geomorfologiczna, geologiczna i paleopedologiczna z zarysem paleogeografii. Ekspertyza geologiczna do archeologicznych badań ratunkowych na trasie budowy autostrady A2Archiwum Państwowego Muzeum Archeologicznego, Warszawa: 1-13.
 • Krajcarz M. 2010. Stanowisko archeologiczne w Rotowie – sytuacja geomorfologiczna, geologiczna i glebowa. Ekspertyza geologiczna do archeologicznych badań ratunkowych na trasie budowy autostrady A2Archiwum Państwowego Muzeum Archeologicznego, Warszawa: 1-9.
 • Krajcarz M. 2010. Stanowisko archeologiczne Nowa Wieś 66 – sytuacja geomorfologiczna, geologiczna i glebowa. Ekspertyza geologiczna do archeologicznych badań ratunkowych na trasie budowy autostrady A2Archiwum Państwowego Muzeum Archeologicznego, Warszawa: 1-10.
 • Krajcarz M. 2010. Stanowisko archeologiczne Nowa Wieś 67 – sytuacja geomorfologiczna, geologiczna i glebowa. Ekspertyza geologiczna do archeologicznych badań ratunkowych na trasie budowy autostrady A2Archiwum Państwowego Muzeum Archeologicznego, Warszawa: 1-11.
 • Krajcarz M. 2010. Stanowisko archeologiczne Kopiska – sytuacja geomorfologiczna, geologiczna i glebowa. Ekspertyza geologiczna do archeologicznych badań ratunkowych na trasie budowy autostrady A2Archiwum Państwowego Muzeum Archeologicznego, Warszawa: 1-10.
 • Krajcarz M. 2010. Stanowiska archeologiczne Konotopa 109 i Konotopa 110 – sytuacja geomorfologiczna, geologiczna i glebowa. Ekspertyza geologiczna do archeologicznych badań ratunkowych na trasie budowy autostrady A2Archiwum Państwowego Muzeum Archeologicznego, Warszawa: 1-12.
 • Krajcarz M. 2010. Stanowisko archeologiczne Konotopa 111 – sytuacja geomorfologiczna, geologiczna i glebowa. Ekspertyza geologiczna do archeologicznych badań ratunkowych na trasie budowy autostrady A2Archiwum Państwowego Muzeum Archeologicznego, Warszawa: 1-12.
 • Krajcarz M. 2007. Stanowisko archeologiczne „Mały Gawroniec” w Ćmielowie – sprawozdanie z geologicznych prac terenowych. In: Przeździecki M., Pyżewicz K., Migal W., Krajcarz M. Sprawozdanie z ratowniczych badań wykopaliskowych na stanowisku 95 „Mały Gawroniec” w Ćmielowie, pow. Ostrowiecki, woj. Świętokrzyskie, w sezonie 2007 r. Archiwum Woj. Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach, Delegatura w Sandomierzu: 11-13.
 • Krajcarz M. 2007. Ekspertyza geologiczna osadu w profilach wykopów archeologicznych w Parku Natolińskim. In: Karasiewicz-Szczypiorski R. (red.), W poszukiwaniu Grobowca Nerona – Badania na terenie Górnego Parku w Natolinie. Archiwum Fundacji „Centrum Europejskie Natolin”, Warszawa: 1-4.
 • Krajcarz M. 2007. Ekspertyza geologiczna osadu w profilach wykopów archeologicznych w Parku Natolińskim. In: Karasiewicz-Szczypiorski R. (red.), Opracowanie wyników badań archeologicznych. Stanowisko: Zespół Pałacowo-Parkowy Natolin: Park Górny. Archiwum Woj. Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie, Warszawa: załącznik.
 • Krajcarz M. 2007. Raport z badań geologicznych na Krymie dla Ekspedycji Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego i Fundacji Przyjaciół Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego – część II: wyniki badań laboratoryjnych. Archiwum Instytutu Archeologii UW, Warszawa: 1-27.
 • Krajcarz M. 2006. Raport z badań geologicznych na Krymie dla Ekspedycji Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego i Fundacji Przyjaciół Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego – część I: wyniki badań terenowych. Archiwum Instytutu Archeologii UW, Warszawa: 1-14.
 • Krajcarz M. 2005. Preliminary Geological Report after the Second Season activity of the Polish-Lebanese Expedition to The Eshmoun Valley (Wadi Bisri). Survey 2005. Raport wewnętrzny dla Direction Générale des Antiquités du Liban, Beirut.
 • Krajcarz M. 2004. Preliminary Geological Report after First Season activity of the Polish-Lebanese Expedition to The Eshmoun Valley (Wadi Bisri). Survey 2004. Raport wewnętrzny dla Direction Générale des Antiquités du Liban, Beirut.

Projekty naukowe

Kierowanie projektami badawczymi:

Research project number N307 007 31/0766 entitled “Alterations of chemical and mineral composition of bone remains from Deszczowa and Nietoperzowa Caves (Polish Jura) due to fossilization processes”; Faculty of Geology, University of Warsaw, Warszawa (Poland); financed by Polish Ministry of Science and Higher Education; 2006-2008. 

Research project number N N307 061540 entitled “Climatic-ecological changes in profile of Biśnik Cave sediments on the basis of carbon and oxygen stable isotopes analysis in fossil mammalian teeth”; Institute of Geological Sciences PAS, Warszawa (Poland); financed by Polish National Science Centre; 2011-2013.

Research project entitled “Preservation state of animal bones after one year weathering in conditions of different altitudinal zones in Tatra Mts.”; Institute of Geological Sciences PAS, Warszawa (Poland); inner project financed by Institute of Geological Sciences PAS (fund for young scientists); 2011-2012.

Research project entitled “Predator-prey relation expressed in isotopic composition of bone collagen – case study of subfossil assemblage of bones accumulated by red fox in underground den (Potok-Senderki , Poland)"; Universitat Tubingen (Germany); financed by DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst), Programme 50015559, project ID 91574062; 2015.

Research project number 2014/13/D/HS3/03842 entitled "The use of diagenetic alterations to determine homogeneity of fossil bone assemblages from archaeological sites"; Institute of Geological Sciences, Polish Academy of Sciences (Poland); financed by Polish National Science Centre; 2015-2018.

Research project number 2018/29/B/ST10/00906 entitled "Stratigraphy, depositional and post-depositional processes at the Paleolithic cave sites in Central Asia"; Institute of Geological Sciences, Polish Academy of Sciences (Poland); financed by Polish National Science Centre; 2019-currently.

Research project number NAWA  BPN/BEK/2023/1/00084/U/00001 entitled "Zmienność izotopowa egzogennych aminokwasów kolagenu kostnego ssaków w obrębie ekosystemu – podejście aktualistyczne z implikacjami dla rekonstrukcji paleoekologicznych"; University of Tubingen (Germany); financed by NAWA (Polish National Agency for Academic Exchange); 03-09.2024.


Udział w projektach badawczych jako wykonawca:

Research project number N N109318237 entitled “Natural and cultural aspects of the Middle Palaeolithic settlement in Biśnik Cave”; Institute of Archaeology, Nicolaus Copernicus University, Toruń (Poland), coordinator Prof. D.Sc. Krzysztof Cyrek; financed by Polish Ministry of Science and Higher Education; 2009-2012.

Research project number N N109 185240 entitled “Ciemna Cave in Ojców. Cultural assemblages and chronostratigraphy”; Faculty of History, Jagiellonian University, Kraków (Poland), coordinator Prof. D.Sc. Paweł Valde-Nowak; financed by Polish National Science Centre; 2011-2014.

Research project number 2011/01/N/HS3/01299 entitled “Palaeolithic settlement in the Wodąca and Udorka Valleys (Częstochowa Upland) on the background of palaeoenvironmental context”; Institute of Archaeology, Nicolaus Copernicus University, Toruń (Poland), coordinator dr. Magdalena Sudoł; financed by Polish National Science Centre; 2011-2014.

Research project number 2012/05/B/HS3/03751 entitled “Isotope stratigraphy of the Palaeolithic cultural layers in Ciemna and Nietoperzowa Caves”; Institute of Geological Sciences PAS, Warszawa (Poland), coordinator: dr. Magdalena Krajcarz; financed by Polish National Science Centre; 2012-2015.

Research project entitled “Outcrops of lithic raw materials in Ryczów Upland”; Institute of Archaeology, Nicolaus Copernicus University, Toruń (Poland), coordinator dr. Magdalena Sudoł; inner project financed by Institute of Archaeology NCU (fund for young scientists), 2013.

Research project entitled “Isotope stratigraphy of the Holocene cave sediments of Shelter in Smoleń III based on the research of terrestrial mollusk shells”; Institute of Geological Sciences PAS, Warszawa (Poland), coordinator dr. Magdalena Krajcarz; inner project financed by Institute of Geological Sciences PAS (fund for young scientists), 2013-2014. 

Research project number 2014/15/D/HS3/01302 entitled “Hunter-gatherer communities of the younger part of the Last Glaciation and Early Holocene in the middle part of Polish Jura - chronology, cultures and significance of the southern part of Ryczów Upland";  Nicolaus Copernicus University in Toruń, Toruń (Poland), coordinator dr. Magdalena Sudoł-Procyk; financed by Polish National Science Centre; 2015-2019.

Research project number 2014/15/B/HS3/02472 entitled “Site formation processes at Palaeolithic cave sites - a multifaceted analysis of cultural levels in Pleistocene cave sediments (on the basis of the middle part of the Polish Jura)";  Nicolaus Copernicus University in Toruń, Toruń (Poland), coordinator Prof. D.Sc. Krzysztof Cyrek; financed by Polish National Science Centre; 2015-2019.

Research project number 2017/27/B/NZ8/00728 entitled “Isotopic paleoecology of mid-sized carnivorans (Vulpes, Martes, Meles, Felis) during Postglacial within the Polish territory - the history of adaptation to environmental changes caused by anthropopressure";  Nicolaus Copernicus University in Toruń, Toruń (Poland), coordinator: dr. Magdalena Krajcarz; financed by Polish National Science Centre; 2018-currently.

Research project number 2020/39/B/HS3/02277 entitled “Przejście z paleolitu dolnego do środkowego w Europie środkowej poza linią Moviusa"; University of Wrocław, Wrocław (Poland), coordinator: dr hab. Andrzej Wiśniewski; financed by Polish National Science Centre; 2021-currently.

Zmienność izotopowa egzogennych aminokwasów kolagenu kostnego ssaków w obrębie ekosystemu – podejście aktualistyczne z implikacjami dla rekonstrukcji
paleoekologicznych

Wyjazdy i pobyty naukowe

Polska (wybrane)

 • Biśnik Cave (Strzegowa), Nicolaus Copernicus University, research trips (geological investigation during archaeological excavation), 2006–2012 (about 1 month each year) and 2013-2017 (about 1 week each).
 • Shelter above the Słupska Gate (Kostkowice), Institute of Geological Sciences PAS, research trip (geological investigation during archaeological excavation), 2011–2012 (about 1 month each year).
 • Perspektywiczna Cave (Udórz), Nicolaus Copernicus University, research trips (geological investigation during archaeological excavation), 2013-2017 (about 1 month each).
 • Kraków, Institute of Systematics and Evolution of Animals PAS, training stay, 06–10.02.2012.
 • Rybno, National Archaeological Museum's storing facility, research trip (survey on paleontological collection from Nietoperzowa Cave and sampling), 01–04.03.2016

Ukraina

 • Lviv, Ivan Krypyakevich Institute of Ukrainian Studies, National Ukrainian Acad. of Sciences (NUAS), research trip (study of fossil material from Molodova I and V sites), 06–11.12.2010.
 • Lviv, Ivan Krypyakevich Institute of Ukrainian Studies NUAS, research trip (study of fossil material from Molodova I site), 28.03–09.04.2011.
 • Lviv, Ivan Krypyakevich Institute of Ukrainian Studies NUAS, research trip (study of fossil material from Halych site), 02–08.10.2011.
 • Lviv, Ivan Krypyakevich Institute of Ukrainian Studies NUAS, research trip (study of fossil material from Ihrovytsya site), 04–07.12.2011.

Niemcy

 • Tübingen, University of Tübingen, IGS PAS "ATLAB" Project outgoing research and training visit (training in stable isotopes analysis), 01.12.–14.12.2013.
 • Tübingen, University of Tübingen, research and training stay, 28.04.–09.05.2014.
 • Tübingen, University of Tübingen, DAAD stipendium-fellowship research stay, 01.10–31.12.2015
 • Tübingen, University of Tübingen, research stay (University of Tübingen fellowship programme "Alumni Exchange") 01.10–31.12.2015
 • Tübingen, University of Tübingen, research stay (University of Tübingen fellowship programme "Words, Bones, Genes, Tools – Tracking Linguistic, Cultural and Biological Trajectories of the Human Past”, Kolleg-Forschungsgruppe 2237 – The DFG Center for Advanced Studies in Tübingen) 01.11.2022–30.04.2023

Uzbekistan

 • Ertash Sai 1-5, Institute of Archaeology, Uzbek Academy of Sciences in cooporation with Institute of Archaeology, University of Warsaw, research trip (geological investigation during archaeological excavation), 22–29.07.2019.
 • Katta Sai 1 and 2 sites (Yangiabad), Institute of Archaeology, Uzbek Academy of Sciences (in cooporation with Institute of Archaeology, University of Warsaw), research trip (geological investigation during archaeological excavation), 30.06–03.08.2014.
 • Katta Sai 1 and 2 sites (Yangiabad), Institute of Archaeology, Uzbek Academy of Sciences (in cooporation with Institute of Archaeology, University of Warsaw), research trip (geological investigation during archaeological excavation), 28.06–23.07.2015

Kirgistan

 • Sel'Ungur Cave and Obishir-1 and -5 sites (Aidarken), Institute of Archaeology and Ethnography, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (in cooporation with National Bishkek University), research trip (geological investigation during archaeological excavation), 05–20.09.2016
 • Sel'Ungur Cave and Obishir-1 and -5 sites (Aidarken), Institute of Archaeology and Ethnography, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (in cooporation with National Bishkek University), research trip (geological investigation during archaeological excavation), 21.08–04.09.2017
 • Sel'Ungur Cave, Obishir-1 and -5 sites (Aidarken), Khodja-Gor site (Batken), Institute of Archaeology and Ethnography, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (in cooporation with National Bishkek University), research trip (geological investigation during archaeological excavation), 12–28.08.2018
 • Aigyrzhal-2 site (Naryn), American University of Central Asia, research trip (geological investigation of the archaeological site), 20–23.08.2019
 • Sel'Ungur Cave and Obishir 1 and 5 sites (Aidarken), Institute of Archaeology and Ethnography, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (in cooporation with National Bishkek University), research trip (geological investigation during archaeological excavation), 24.08–06.09.2019

Rosja

 • Chagyrskaya Cave (Ust'-Chagyrka) and Strashnaya Cave (Tigerek Nature Sanctuary), Institute of Archaeology and Ethnography, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, research trip (geological investigation during archaeological excavation), 30.07–19.08.2019
 • Chagyrskaya Cave (Ust'-Chagyrka), Institute of Archaeology and Ethnography, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, research trip (geological investigation during archaeological excavation), 25.07–04.08.2018
 • Novosibirsk, Institute of Archaeology and Ethnography, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, research stay (collection survey and sampling), 27.03–13.04.2017
 • Chagyrskaya Cave (Ust'-Chagyrka), Institute of Archaeology and Ethnography, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, research trip (geological investigation during archaeological excavation), 06–13.08.2017

Członkostwo w stowarzyszeniach naukowych

 • Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika - czonkostwo od 2009
 • EAA (European Association of Archaeologists) - członkostwo od 2012
 • CBFPE (Centrum Badan nad Fauną Plejstocenu Europy) - czlonkostwo od 2017
 • BBAG (Baltic BioArchaeology Group) - członkostwo od 2023

Nagrody i wyróżnienia

Nagrody

 • coroczne nagrody Dyrektora ING PAN za osiągnięcia naukowe: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
 • medal II stopnia im. inż. M. Markowicz-Łohinowicz, Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopenika (2017)
 • nagroda Polskiej Akademii Nauk dla autorów wyróżniającej się monografii "Wilczyce. A late Magdalenian winter hunting camp in southern Poland" (2019)

Stypendia

 • stypendium DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst - Niemiecka Agencja Wymiany Akademickiej, Niemcy) „Research Stays for University Academics and Scientists, 2015” (program 50015559, projekt ID 91574062), na 3-miesięczny pobyt badawczy na Uniwersytecie w Tybindze (01.10.-31.12.2015)
 • stypendium „Research Alumni Exchange Program 2016” Uniwersytetu w Tybindze (Niemcy), na 2-tygodniowy pobyt badawczy (01-13.11.2016)
 • stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnego młodego naukowca, nr 140/STYP/11/2016 (2016)
 • stypendium programu “Words, Bones, Genes, Tools – Tracking Linguistic, Cultural and Biological Trajectories of the Human Past” (Kolleg-Forschungsgruppe 2237) – The DFG Center for Advanced Studies in Tübingen, na 6-miesięczny pobyt badawczy na Uniwersytecie w Tybindze (01.11.2022-30.04.2023)
 • Stypendium NAWA (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej) na 6-miesięczny pobyt badawczy na Uniwersytecie w Tybindze w okresie 01.03-01.09.2024 celem realizacji projektu "Zmienność izotopowa egzogennych aminokwasów kolagenu kostnego ssaków w obrębie ekosystemu – podejście aktualistyczne z implikacjami dla rekonstrukcji paleoekologicznych" (nr umowy BPN/BEK/2023/1/00084/U/00001) (01.03-01.09.2024)

Wykłady zaproszone

 • "Geochemical evidence for postsedimentary re-deposition of Quaternary bones: Insight from bone-bearing caves in Poland". Universität Tübingen (Germany), 12.12.2013
 • "Windy caves – lithostratigraphy of loess and loess-like sediments from caves of Poland". INA seminars, Universität Tübingen (Germany), 20.11.2015
 • "Geographical variation of stable isotopes (δ13C, δ15N) of cave bear collagen during MIS 3 from Western to Eastern Europe" (razem z Magdaleną Krajcarz). Universität Tübingen (Germany), 30.11.2015
 • "Palaeoenvironmental studies of cave sediments: The methods used in current research in archaeological cave sites of Polish Jura" (with Magdalena Krajcarz). Inst. of Archaeology and Ethnography, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (Russia), 31.03.2017
 • "A cave as sedimentary environment". Terra Prehistorica webinar programme, Inst. of Archaeology and Ethnography, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (Russia), 22-27.02.2018
 • "Isotopic comparison of two Pleistocene rhino species from Poland". Universität Tübingen (Germany), 15.10.2020
 • "Hello Kitty! Stable isotope paleoecology of domestic cat in Poland", Tübingen Palaeobiological Seminar, Universität Tübingen (Germany), 10.11.2022
 • "Geoarchaeology of Chagyrskaya Cave – the easternmost Neanderthal site", ESHE Colloquium, Universität Tübingen (Niemcy), 15.10.2023
 • "Toward the isotopic ecology of the Altai Neanderthals", The DFG Center for Advanced Studies 'Words, Bones, Genes, Tools’, Universität Tübingen (Niemcy), 20.04.2023
 • "Stable isotope ecology of medieval and post-medieval cats in N Poland" (razem z Magdaleną Krajcarz). Baltic BioArchaeology Group, Tartu University (Estonia, online), 10.04.2024.

 

Around the Perspektywiczna Cave Newsletter

Deeply engaged in excavation and multi-disciplinary research in the Perspektywiczna Cave (Kraków-Częstochowa Upland, southern Poland), Maciej T. Krajcarz is an editor-in-chief of the "around the Perspektywiczna Cave NEWSLETTER", an annual brochure publishing short reports on speleology, geomorphology, geology, climatology, archaeology, paleontology, biology, ecology and natural and cultural heritage of Perspektywiczna Cave and its vicinities.

Around the Perspektywiczna Cave NEWSLETTER #1 (2016) [PDF]

Around the Perspektywiczna Cave NEWSLETTER #2 (2017) [PDF]

Around the Perspektywiczna Cave NEWSLETTER #3 (2018) [PDF]

Around the Perspektywiczna Cave NEWSLETTER #4 (2019) [PDF]

Instruction for authors

"Around the Perspektywiczna Cave Newsletter" is publishing any report or other material concerning the Perspektywiczna Cave or related subjects that may give background for any phenomenon studied in the Cave. We especially encourage to publish here:

 • excavation reports;
 • reports of archaeological prospection and testing in the nearby area;
 • observations of natural and cultural processes and phenomena nearby, that might affect the Cave, either currently or in the past;
 • photographic reportages;
 • any other short reports, reportages, interviews, graphics or essays concerning the speleology, geomorphology, geology, climatology, archaeology, paleontology, biology, social perception, and natural or cultural heritage of Perspektywiczna Cave and its vicinities.

The manuscript should not exceed 1 page of printed material. It may consist of text, figures, tables, photographs, but also other printable elements. The structure of manuscript is free to authors, however, the manuscript has to include the following elements:

 • title;
 • full names or nicknames or artistic pseudonymes of all authors;
 • contact information of at least one author;
 • date of preparation;
 • funding bodies if any;
 • proposed layout of the material on a page.

Manuscript has to be an original work made by authors, although it may cite or summarize other works if clearly cited. Manuscript should be written in English, and only in special cases, agreed with editor, in Polish. Authors are also required to deliver a signed declaration confirming their authorship, statement that all authors of the material are included in the authors list and they agreed to be the authors, and that all funding sources are listed, and agreement for publishing the material in Newsletter without any gratification.

Please send finished manuscript proposals by email to mkrajcarz@twarda.pan.pl. All manuscripts are reviewed by experts. The positively reviewed manuscripts will be accepted to publication. After the acceptance the authors will be asked to confirm and correct a proof. Please note that Newsletter does not publish any advertisements, book reviews, full scientific articles, material that may hurt someone’s feelings, or contains personal data of anybody who did not delivered a written agreement for publishing those data.

 

Research project CAVES OF CENTRAL ASIA

General information

Project title: "Stratigraphy, depositional and post-depositional processes at the Paleolithic cave sites in Central Asia"

Principal Investigator: Dr hab. Maciej T. Krajcarz, Ph.D.
Other engaged investigators: Dr hab. Michał Gąsiorowski (IGS PAS), MSc Greta Brancaleoni (IGS PAS), MSc Małgorzata Lempart (IGS PAS), Ewa Deput (IGS PAS). Project consultants and external cooperation: Prof. Dr. Kseniya A. Kolobova (Inst. of Archaeology and Ethnography, Siberian Branch of RAS, Russia), Prof. Dr. Andrey I. Krivoshapkin (IAaE SB RAS, Novosibirsk State Univ., Russia), Dr. Svetlana V. Shnayder (IAaE SB RAS, Novosibirsk State Univ., Russia), Dr. Temerlan Chargynov (Kyrgyz Nat. Univ., Kyrgyzstan), Dr. Wojciech Wróblewski (Jagiellonian Univ., Poland).
Project realized in: Institute of Geological Sciences, Polish Academy of Sciences.
Source of funding: Polish National Science Centre, grant number 2018/29/B/ST10/00906 in discipline ST10 - Earth Sciences, program OPUS 15, budget 954 640.00 PLN.
Period of realization: from 26.04.2019 to 25.04.2022.

Project's logo


Project objectives and research hypothesis 

Caves serve as a research field for different disciplines of science. Clastic sediments which fill the caves and rockshelters are in the focus of interest of geology, paleogeography, paleobiology, archaeology and anthropology. This is because caves are sediment traps – the depressed landforms which collect sediments continuously for millennia. Significance of caves becomes even greater if we concluded that the types of terrestrial sediment traps are highly limited. The second reason for the scientific value of the caves is that karst cavities were often inhabited by animals and humans. Therefore cave sediments may record the history of past ecosystems and ancient humans, but also the history of terrestrial environmental changes.
The main objective of this project is to establish the stratigraphy of Quaternary clastic sediments of the selected caves in Central Asia, and to recognize the site formation processes that formed and/or disturbed the sedimentary fills of these caves. A complex geological approach proposed here allows to recognize sedimentological, geochemical and chronological aspects of the depositional and diagenetic processes. The special attention is given in the project to the colluvial facies – their position in sequences, lateral spread and impact on the integrity of strata (and further, the integrity of archaeological, anthropological and paleontological assemblages). The important task is to formulate the lithostratigraphic schemes for studied caves, which can be used for future correlations and may serve as a reference during further excavations. The selected caves are important archaeological and palaeoanthropological sites, what makes the project results useful for a wide range of disciplines.
Project postulates the following research questions to be explained:

 • What was the main depositional agent in each stratum? In particular, how did the participation of the main depositional agents (aeolian, fluvial, colluvial, rockfall) changed during Pleistocene and Holocene?
 • How abundant were colluvial events and/or other re-depositional processes, and how homogenous are particular strata, including their archaeological/paleontological assemblages?
 • What is the correlative value of some characteristic facies of cave sediments known from Central Asian caves? In particular:
  • are the colluvial series in different caves connected to the same series of paleoclimatic events?
  • are massive rockfall horizons in different caves connected to the same seismic event?
 • Where inside the sequences are cold and warm climatic episodes recorded? In particular, what is the distribution of the indices of chemical (warm) and physical (cold) weathering along the sedimentary profiles?
 • What is the geological age of sedimentary fills of the studied caves? Where in the sedimentary sequences are the boundaries between stratigraphic units (such as Middle Pleistocene, Upper Pleistocene, Holocene and units of lower rank) recorded?

Work plan

Project is based on the sedimentological analyses of cave sediments from selected caves in Central Asia (karst regions of Altai, Tian Shan and Pamiro-Alai piedmonts). The selected caves are important archaeological sites of Paleolithic and also paleoanthropological sites, were human remains are preserved. Five sites are currently under excavation and the P.I. has been granted access to the material: Chagyrskaya, Strashnaya (both in Russian Altai), Sel’Ungur, Obishir-1 and Obishir-5 (all in Ferghana Valley, Kyrgyzstan). Two more additional sites are planned to be included (Obi-Rakhmat in Uzbekistan and Okladnikova in Altai) – these sites have been excavated decades ago and there is no access to sediments, but the fossil bones are still available in collections.
Chagyrskaya, Sel’Ungur and Obishir have already been visited by P.I. of this project in 2016-2017, and initial studies were started. At all these sites the thick sequences of stratified Quaternary sediments are preserved, including Upper Pleistocene and Holocene. Most probably Middle Pleistocene series is also preserved in Sel’Ungur.

Location of cave sites included in the project


Project assumes the recognition of the following detail objectives:

 1. Site formation processes at the studied cave sites – recognition of the sedimentary and post-sedimentary processes for particular strata (time scale), parts of the caves (spatial geomorphic aspect) and different caves (regional aspect), with special attention to the role of anthropo-, bio- and geogenic factors.
 2. Stratigraphy of the studied cave sites – preparation of climato-, litho- and chronostratigraphic schemes for cave sediment profiles, where possible supported by chronometric dating and literature data on biostratrigraphy or paleoecology.
 3. Local/regional scale geological events – searching for sedimentary phenomena of large spatial distribution, that may record the events of regional range.
 4. Usefulness of cave sediments for direct dating – recognizing the main process of quartz or feldspar grains accumulation, providing the reliability of OSL dating of sediment, as well as measurement of the uranium concentration in sediments for evaluation of the reliability of U-series (U/Th) dating.
 5. Assemblage integrity – evaluation of the preservation state of the primary architecture of strata, with important attribution of sedimentological conclusions on secondary disturbances of the sediments.

State of preliminary research
The stratigraphic model for Chagyrskaya was proposed by Derevianko et al. (2013). However, geoarchaeological analyses performed during re-excavation in 2017 with participation of P.I. revealed that the scheme needs reformulating. Especially the part of the sequence described previously as layers 6a-6b is much more complex and include colluvial strata, what has importance for archaeological and anthropological research.
The preliminary geological investigation of Sel’Ungur sediments were conducted by the P.I. in 2016 (Krivoshapkin et al. 2016). The analysis of chemical similarity of fossil bones, performed preliminary for several animal bone samples, revealed high content of trace elements, what offers the perspectives for geochemical fossil provenance analysis (Trueman et al. 2006). Enormously high concentration of As and Se indicate intensive permineralization. Increased content of these elements was also detected in some recent bones collected outside the cave. This suggests that the increase in As/Se could be life-related, not an effect of fossilization. This needs further study, as the hypothesis of in vivo enrichment may be of high importance for the reconstruction of the living space of past animals around Sel’Ungur cave.
In case of Obishir-5, the initial model of stratigraphy and site formation processes was proposed by the P.I. (details in Shnaider et al. 2017). These preliminary investigations revealed the colluvial origin of the most of sediments, what makes further detail sedimentological studies necessary to understand the deposition and homogeneity of the entire series.
Some geographical aspects of sedimentary sequences of the selected cave sites were already studied, especially the paleoenvironment (Derevianko et al. 2003). This creates the basic data source on the sites and sets a starting point for directions of further investigations. The well-recognized aspects include the classical paleontology of vertebrates, performed for Chagyrskaya, Strashnaya and Okladnikova (e.g., Markova 1992, Vasiliev 2013, Serdyuk & Zenin 2016). Bone materials from other sites are currently investigated. Due to those studies, the bone material available for this project contains already the taxonomically identified bones. Another well-recognized aspect is palynology, studied for Chagyrskaya and Strashnaya caves (Rudaya et al. 2017). These studies provide the solid base of paleoenvironmental data, however without sedimentological context.
Risks analysis
The main difficulties are related to the research area and include organization of field works in foreign countries and unstable geopolitical situation. The undertaken counteractions are strict co-operation with Russian, Kyrgyz and Uzbek archaeologists (IGS PAS has a signed agreement with Russian Academy of Sciences on the geoarchaeological cooperation in caves of Central Asia), and selection of sites in different countries and regions – Russian Altai, Kyrgyz Pamiro-Alai, Uzbek Tian Shan.
Project’s deliverables:
- the project results will be published in high ranked scientific journals, including Open Access publications;
- the most important or interesting results will be presented on international conferences and symposiums;
- project website and regular seminars on geoarchaeology of Central Asian caves will be organized – to present the current achievements of the project.

Scientific methodology

The main methods in the project are sedimentological analyses, supported by further geological methods (geochemistry, chronometric dating):

 • sedimentological analyses. These will consist a set of analyses focused on the reconstruction of sedimentary and post-sedimentary processes (type of deposition factors, direction of geological transport, provenance of material). These analyses will also be used in evaluation of the usefulness of clastic material for OSL dating, (i.e., checking if the material was re-deposited and mixed). The analytical methods include:
  • micromorphological analysis of the thin section of undisturbed monoliths. This microscopic method allows to recognize the deposition factors and microscale sedimentary features (Stoops et al. 2003). The use of polarized light enable to detect differences in fine matrix, and recognize the admixtures of other sediment. Extensive analysis covering the whole sedimentary profile enable to indicate the strata being the sources of re-deposited material. This method has been developed in last years for cave sediments and offers wide research perspectives (e.g., Goldberg et al. 2007, Miller 2015).
  • grain size distribution. These includes granulometry of both coarse fractions (>2 mm, mostly limestone debris, analyzed in field by sieving), and fines (analyzed by laser diffraction on samples, outsourced to external laboratory, results interpreted by investigators). This method allows to connect the layers with periods of intensive frost weathering (Madeyska 1981) and to link the strata with sedimentary processes (Mycielska-Dowgiałło & Ludwikowska-Kędzia 2011).
  • quartz grains morphology. Analysis of coarse fractions (methodology adopted from Krajcarz & Madeyska 2010, Turk & Turk 2010) allows to reconstruct main types and intensity of weathering conditions. Analysis of sand-sized quartz grains enable the reconstructions of sedimentary process, but also impact of periglacial conditions (Woronko & Pisarska-Jamroży 2016).
 • chronometric dating of sediments. So called ‘absolute’ dating is necessary to anchor the stratigraphic scheme in the timescale, but also for reliable inter-site correlation. The widely used radiocarbon method has limited importance here due to weak preservation state of organic remains (confirmed low content of collagen in fossil bones), but also because the expected chronology stays out of radiocarbon scale. It may be used for Holocene sediments and Strashnaya (relatively cold climate). However, the most important dating method will be:
  • U-series (U/Th) dating of tooth enamel (abundant material at all sites) and speleothems (occurring in Sel’Ungur). The applicant unit, IGS PAS, has an experienced staff and laboratory facility for U/Th dating;
  • OSL dating of aeolian sediments (loess is the most common sediment at all studied sites). The OSL dating will be subcontracted to external laboratory, and results interpreted by project’s investigators.
 • geochemical analyses of sediments will allow to recognize horizons of depletion and enrichment in particular compounds, related to climate-controlled weathering and pedogenic processes (Madeyska 1981, Krajcarz et al. 2015b):
  • content of trace elements (ICP-MS analysis, outsourced to external laboratory, results interpreted by investigators), e.g., to calculate weathering indexes such as based on Al/Ti, K/Na, Sr/Ba ratios and others;
  • content of carbonates and organic matter in sediments (CHNS elemental analysis with HCl-decalcification).
 • geochemical analyses of fossil bones – this method allows to determine the homogeneity of bone assemblages in particular layers, based on assumption that trace element composition is related to lithology of sediment (Krajcarz 2017):
  • content of trace elements (ICP-MS – as in case of sediments) – for geochemical provenance analysis;
  • FTIR spectroscopy – to determine structural position of the ions of external origin, such as arsenate, what will allow to conclude on pre- or post-mortem enrichment, and to evaluate the linkage between fossil bones geochemistry and fossilization processes.

Field works, including sampling at the sites and some preliminary analyses, will be conducted during trips to Russian Altai, Kyrgyzstan and Uzbekistan.
Additional analyses in the project is archive query. This includes sedimentological analysis of archaeological documentation for studied sites, library survey and works in institutions storing the collections (Novosibirsk, Tashkent, Bishkek – material selection, sampling). This stage needs close cooperation between geologists (P.I. and PhD student) and archaeologists experienced in excavation work in Central Asian sites (Co-investigator Archaeo-Altai, Co-investigator Archaeo-Ferghana). When possible, the trips will be jointed with field trips to reduce the travel costs.
Data processing – statistical analysis will be applied to numerical data, such as results of grain size or chemical analysis. Multi-variate analysis (PCA and cluster analysis) will be the most important methods to evaluate the variability and to detect trends. The centered log-ratio transformation (CLR) or similar ones (e.g., IRL) will be used to de-constrain the large datasets. Final stage will be integration of the results of different methods into lithostratigraphical schemes and building the deposition models for each site. An attempt of stratigraphic correlation between sites, but also correlation with other regional scales (e.g., loess-paleosol sequences), will be undertaken.

References and further literature

 1. Derevianko AP, Shunkov MV, Agadjanian AK, Baryshnikov GF, Malaeva EM, Ulianov VA, Kulik NA, Postnov AV, Anoikin AA. 2003. Paleoenvironment and Paleolithic human occupation of Gorny Altai. IAE SB RAS, Novosibirsk.
 2. Derevianko AP, Markin SV, Zykin VS, Zykina VS, Zazhigin VS, Sizikova AO, Solotchina EP, Smolyaninova LG, Antipov AS. 2013b. Chagyrskaya Cave: a Middle Paleolithic site in the Altai. Archaeology, Ethnology and Anthropology of Eurasia 41 (1): 2–27.
 3. Goldberg P, Laville H, Meignen L. 2007. Stratigraphy and geoarchaeological history of Kebara Cave, Mount Carmel. In: Bar-Yosef O, Meignen L (eds), Kebara Cave, Part 1. Peabody Museum, Cambridge, pp 49–89.
 4. Islamov UI. 1980. Obishir culture. Phan, Tashkent.
 5. Islamov UI, Zubov AA, Kharitonov VM. 1988. Paleoliticheskaya stoyanka Selungur v Ferganskoy doline. Voprosy antropologii 80: 38–49 (in Russian).
 6. Krajcarz MT. 2017. Alteration of the metal content in bones after 2.5-year experimental exposure to sediments. Archaeological and Anthropological Sciences (in press).
 7. Krajcarz MT, Madeyska T. 2010. Application of the weathering parameters of bones to stratigraphical interpretation of the sediments from two caves (Deszczowa Cave and Nietoperzowa Cave, Kraków–Częstochowa Upland, Poland). Studia Quaternaria 27: 43–54.
 8. Krajcarz MT, Cyrek K, Krajcarz M, Mroczek P, Sudoł M, Szymanek M, Tomek T, Madeyska T. 2015a. Loess in a cave – Lithostratigraphic and correlative value of loess and loess-like layers in caves from the Kraków-Częstochowa Upland (Poland). Quaternary International 399: 13–30.
 9. Krajcarz MT, Kot M, Pavlenok K, Fedorowicz S, Krajcarz M, Lazarev SYu, Mroczek P, Radzhabov A, Shnaider S, Szymanek M, Szymczak K. 2015b. Middle Paleolithic sites of Katta Sai in western Tian Shan piedmont, Central Asiatic loess zone: Geoarchaeological investigation of the site formation and the integrity of the lithic assemblages. Quternary International 399: 136–150.
 10. Krivoshapkin AI, Viola B, Chargynov T, Krajcarz M, Kolobova KA, Shnaider SV, Romanenko ME. 2016. The Middle Paleolithic complexes of the Selungur Cave: 2016 field results. The Problems of Archaeology, Ethnography, Anthropology of Siberia and Cross-Border Regions 22: 94–99 (in Russian).
 11. Madeyska T. 1981. Środowisko człowieka w środkowym i górnym paleolicie na ziemiach polskich w świetle badań geologicznych. Studia Geologica Polonica 69: 1–125.
 12. Markova A. 1992. Fossil rodents (Rodentia, Mammalia) from the Se-Ungur Acheulian cave site (Kirghizstan). Acta Zoologica Cracoviensia 35 (2): 217–239.
 13. Miller CE. 2015. A Tale of Two Swabian Caves. Geoarchaeological Investigations at Hohle Fels and Geißenklösterle. Kerns Verlag, Tübingen.
 14. Mycielska-Dowgiałło E, Ludwikowska-Kędzia M. 2011. Alternative interpretations of grain-size data from Quaternary deposits. Geologos 17 (4): 189–203.
 15. Rudaya N, Vasiliev S, Viola B, Talamo S, Markin S. 2017. Palaeoenvironments during the period of the Neanderthals settlement in Chagyrskaya cave (Altai Mountains, Russia). Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 467: 265–276.
 16. Serdyuk N, Zenin A. 2016. Small mammals from the Strashnaya cave (Northwest Altai, West Siberia, Russia). Quaternary International 406: 162–168.
 17. Shnaider SV, Krajcarz MT, Viola TB, Abdykanova A, Kolobova KA, Fedorchenko AYu, Alisher-kyzy S, Krivoshapkin AI. 2017. New investigations of the Epipalaeolithic in western Central Asia: Obishir-5. Antiquity 91 (360), Project gallery article e3: 1–7.
 18. Stoops G, Marcelino V, Mees F (eds). 2010. Interpretation of micromorphological features of soils and regoliths. Elsevier, Amsterdam.
 19. Trueman CN, Behrensmeyer AK, Potts R, Tuross N. 2006. High-resolution records of location and stratigraphic provenance from the rare earth element composition of fossil bones. Geochimica et Cosmochimica Acta 70: 4343–4355.
 20. Turk J, Turk M. 2010. Paleotemperature record in Late Pleistocene clastic sediments at Divje Babe 1 cave (Slovenia). Journal of Archaeological Science 37: 3269–3280.
 21. Vasiliev SK. 2013. Large mammal fauna from the Pleistocene deposits of Chagyrskaya Cave, northwestern Altai (based on 2007–2011 excavations). Archaeology, Ethnology and Anthropology of Eurasia 41: 28-44.
 22. Woronko B, Pisarska-Jamroży M. 2016. Micro-scale frost weathering of sand-sized quartz grains. Permafrost and Periglacial Processes 27 (1): 109–122.

Publications and deliverables:

 • Kolobova K.A., Roberts R.G., Chabai V.P., Jacobs Z., Krajcarz M.T., Shalagina A.V., Krivoshapkin A.I., Li B., Uthmeier T., Markin S.V., Morley M.W., O’Gorman K., Rudaya N.A., Talamo S., Viola B., Derevianko A.P. 2020. Archaeological evidence for two separate dispersals of Neanderthals into southern Siberia. PNAS 117 (6): 2879-2885, doi: 10.1073/pnas.1918047117.
 • Krajcarz M.T., Brancaleoni G., Krajcarz M. 2019. Projekt badawczy „Stratygrafia, procesy depozycyjne i post-depozycyjne na paleolitycznych stanowiskach jaskiniowych Azji Środkowej“. In: Materiały 53. Sympozjum Speleologicznego, Szczawnica 10-13.10.2019, pp. 54-55.

Research project DIAGENETIC ALTERATIONS OF BONES

General information

Project title: "The use of diagenetic alterations to determine homogeneity of fossil bone assemblages from archaeological sites"

Principal Investigator: Dr. Maciej T. Krajcarz, Ph.D.
Other engaged investigators: Dr. Magdalena Krajcarz (Institute of Geological Sciences, Polish Academy of Sciences), Dr. Magdalena Sudoł (Institute of Archaeology, Nicolaus Copernicus University in Toruń), Dr. Jarosław Wilczyński (Institute of Systematics and Evolution of Animals, Polish Academy of Sciences), M.Sc. Anna Mulczyk (Institute of Geological Sciences, Polish Academy of Sciences). 
Project realized in: Institute of Geological Sciences, Polish Academy of Sciences 
Source of funding: Polish National Science Centre, grant number 2014/13/D/HS3/03842 in discipline HS3 - Knowledge on the Past, project type SONATA. 
Period of realization: from 09.02.2015 to 08.02.2018 

Project objectives and research hypothesis 

The aim of the project is to determine the degree of homogeneity of bone assemblages of Late Pleistocene sediments from archaeological sites. The project involves geochemical analyses fossil bone remains and use the knowledge of diagenetic processes to study the geochemical similarity of the remains belonging to assemblages from different layers and different time periods. An additional goal of the project is to develop an efficient method to recognize the uniformity of assemblages and indicate the bone specimens which do not belong to the assemblage, and to recognize the place from which particular bone could be redeposited. 

Adopted hypothesis assumes that the chemical composition of bone, and also some other diagenetic parameters (like: degree of degradation of the histological structure, the degree of collagen loss, porosity, mineral composition), depend on sedimentary environment in which the bone was deposited. Bones from different layers, and thus deposited at different times and under different conditions, differ in term of chemical composition. The validity of the hypothesis is based on the existing researches on effects and mechanisms of bone diagenesis. 

Methodology 

The main part of planned research is the analysis of diagenetic parameters of bone, primarily the analysis of chemical composition using ICP-MS method. In parallel, the method of chemical analysis using electron microprobe (SEM-EDS) will be applied on very small fragments of bone. Comparability of both methods' results will be tested. The studies will be complemented by additional analysis: mineral composition (XRD), histology, micromorphology (SEM) and macronutrients content analysis. 

A particularly important part of the project is radiocarbon dating, that will be applied to the same bone assemblages that have studied the chemical composition. The obtained radiocarbon ages will allow for the verification of the diagenesis study results, and allow to recognize how efficiently can geochemical homogeneity be used to determine the common age of bones in one assemblage. In addition, the geochemical and lithological analyses of sediments from bone-bearing sites available during the excavations will be conducted, and also analyses of sediments used in already finished experiment on a simulated diagenesis upon controlled conditions. They include: analysis of grain size distribution, pH, Eh, porosity, chemical and mineral composition, carbonate, organic carbon and nitrogen content. For the interpretation of the results the statistical methods will be applied: cluster analysis (in order to test the homogeneity of assemblages and provenance of particular bones), correlation co-efficients, Pearson's test and F-test (for the chemical composition of bone and sediment parameters). 

Currently or recently excavated sites with large collections of bones, giving access to the bone and sediment samples, were chosen for study: Jaksice II (Palaeolithic), Perspektywiczna Cave (Palaeolithic and younger periods), Shelter in Smoleń III (Final Palaeolithic and younger periods), Kraków-Market (Middle Ages - modern). At the site Jaksice there is only one bone-bearing bed, what allows to test the basic assumption - chemical homogeneity of bones from one level. 

Expected impact of the research project on the development of science, civilization and society 

Fossil bones in Quaternary sediments are an important object of study, especially in archeology, anthropology and paleontology. They have also significance in geological studies of Quaternary sites: in biostratigraphy, chronostratigraphy and climatostratigraphy and studies of climate change. 

The results obtained in the project will help to develop a method of verifying homogeneity of deposition of bone remains in a geological layer or cultural level. The method expanded in the project will allow to study bones, regardless of the preservation state of collagen, their geological age (bones that are beyond the scope of radiocarbon dating). An important advantage of the method will be the possibility to use as a preliminary method when choosing a representative bone for dating (14C, U/Th) or other studies (eg., analysis of stable isotopes ratios). In addition, the method will give the ability to recognize the provenance of bones of unknown or uncertain location. It will provide an opportunity for determining the age and relative homogeneity of the bones assemblages, which age is beyond the limit of radiocarbon method. Furthermore, the results will be used to establish the relationship between the chemical composition of bone and sediment parameters for different sedimentary environments. It will allow to particularize and develope knowledge about the mechanisms of fossilization in different types of sediment. It is possible that the developed method may be expanded to not only cultural layers and levels, but also to not archaeological sites. 

Results

An example of Kraków-Rynek 

Figure below shows the results of principal component analysis (PCA) of the chemical composition of cattle bones from Kraków-Rynek medieval site and comparative recent bones. Two direction of early diagenesis can be detected. First direction is remarkable in bones from the earliest archaeological levels and represents the increase of Mn and geochemically related metals (Fe, Mo, Cd, V). This alteration may be interpreted as a result of gley processes in moist sediments. The second direction is common in late levels (after XIII century) and connected to the increase of Cu, Pb, Ni, Sb and As. These are toxic elements of anthropogenic origin, related to the metallurgy of bronze, gunmetal and brass. This alteration is a witness of late medieval pollution, but on the other hand, is helpful to identify the provenance of bone specimens. 

Publications

 • Krajcarz M.T., Wilczyński J. (2019). Intrastrata geochemical variability of a Paleolithic bone assemblage: The case of single‐phase Gravettian site Jaksice II, southern Poland. Geoarchaeology (online 28.03.2019), doi: 10.1002/gea.21734.
 • Krajcarz M.T. 2019. Alteration of the metal content in bones after 2.5-year experimental exposure to sediments. Archaeological and Anthropological Sciences 11 (1): 361–372, doi: 10.1007/s12520-017-0533-2.
 • Baca M., Popović D., Panagiotopoulou H., Marciszak A., Krajcarz M., Krajcarz M.T., Makowiecki D., Węgleński P., Nadachowski A. 2018. Human-mediated dispersal of cats in the Neolithic Central Europe. Heredity 121 (6): 557-563, doi: 10.1038/s41437-018-0071-4.
 • Krajcarz M.T., Krajcarz M. 2016. Toward the understanding of geochemical homogeneity of Palaeolithic bone assemblages - the case of single-phase Gravettian site Jaksice II, southern Poland. In: 2nd Conference World of Gravettian Hunters - Abstracts, pp.: 45-46.
 • Krajcarz M.T., Krajcarz M. 2015. Is there a chemical method to estimate the homogeneity of bone assemblages from cave sediments? Preliminary results of geochemical investigation of fossils and experimentally weathered bones. In: 21stInternational Cave Bear Symposium 2015, Programme & abstracts, pp.: 25.