• Inauguracja roku akademickiego 2018/19

  Prezydium Centrum Geoplanet zaprasza na inaugurację roku akademickiego 2018/19. Uroczystość odbędzie się 1 października br. o godzinie 12:00 w Centrum Astronomicznym im. M. Kopernika PAN w Warszawie (ul. Bartycka 18).

  Wykład inauguracyjny Global warming - physycist's perspective wygłosi prof. dr hab. Szymon Malinowski (Dyrektor Instytutu Geofizyki Uniwersytetu Warszawskiego, Przewodniczący Komitetu Geofizyki PAN, Fizyk atmosfery, Specjalista z zakresu fizyki chmur i opadów oraz modelowania numerycznego procesów atmosferycznych).

  Podczas uroczystości zostanie przedstawiona idea Szkoły Doktorskiej Centrum Geoplanet. Tematem przewodnim Szkoły będą zmiany klimatyczne, temat łączący obszary badawcze instytutów zrzeszonych w Geoplanet. 

  Program »

  zobacz więcej

 • Nauki o ziemi i układzie słonecznym pod wspólnym szyldem szkoły doktorskiej geoplanet

  Ogromny potencjał naukowy, dydaktyczny oraz infrastrukturalny to filary oferty jaką 7 instytutów Polskiej Akademii Nauk przygotowało dla doktorantów, których zainteresowania badawcze koncentrują się na Ziemi i kosmosie.
  Szkoła Doktorska GEOPLANET, oficjalnie powołana do życia 23 stycznia 2019r., to interdyscyplinarna inicjatywa dydaktyczna 7 placówek naukowych:

  • Centrum Astronomicznego im. M.Kopernika PAN;
  • Centrum Badań Kosmicznych PAN;
  • Centrum Fizyki Teoretycznej PAN;
  • Instytutu Geofizyki PAN;
  • Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. St. Leszczyckiego PAN;
  • Instytutu Nauk Geologicznych PAN;
  • Instytutu Oceanologii PAN.

  Czynnikiem spajającym Szkołę, jest pokrewna, często wspólna dla tworzących Szkołę instytutów metodyka badawcza, wykorzystująca aparat pojęciowy nauk fizycznych i chemicznych, matematyki oraz geologii. Komplementarność reprezentowanych dyscyplin naukowych sprawia, że to unikatowe przedsięwzięcie pokrywać będzie zasadnicze spektrum badań poznawczych Ziemi i innych planet.
  Szkoła wykorzystująca wspólne bazy danych i pracująca w interdyscyplinarnych grupach badawczych, stanowić będzie istotne novum zarówno w skali kraju jak i na międzynarodowym rynku edukacyjnym.
  Do głównych zadań szkoły należeć będzie kształcenie doktorantów w tematyce m.in.:

  • zmian klimatycznych
  • dynamiki procesów geofizycznych i kosmicznych
  • naturalnych katastrof i zjawisk ekstremalnych na Ziemi, w oceanach i w kosmosie
  • ochrony i eksploatacji zasobów naturalnych (w tym gospodarki wodnej)
  • monitoringu procesów występujących na Ziemi, w oceanach i w Układzie Słonecznym
  • rozwijania nowych metod badawczych i pomiarowych Ziemi i kosmosu.

   

  zobacz więcej

 • Bezpłatne licencje edukacyjne na użytkowanie oprogramowania Move

  Dnia 13 września 2018 r. firma Petroleum Experts Limited dostarczyła na podstawie umowy Instytutowi Nauk Geologicznych PAN 10 bezpłatnych licencji edukacyjnych na użytkowanie oprogramowania Move o wartości 1 308 000.00 GBP. Program służy przede wszystkim do dwu- i trójwymiarowych analiz i modelowań strukturalnych. 

  Szczegółowe informacje na temat oprogramowania są dostępne na stronie:https://www.mve.com/

  zobacz więcej

 • 11 Geosymposium Młodych Naukowców

  W dniach 12-14.09.2018 roku na terenie gminy Istebna w CSW Halniak odbyło się 11 Geosymposium Młodych Naukowców. W Istebnej spotkało się blisko 60-ciu studentów, doktorantów, młodych doktorów i naukowców z dziedzin szeroko pojętych nauk o Ziemi: geografia, geologia, geofizyka, ochrona środowiska, którzy przedstawili wyniki swoich prac i podzielili się nimi z innymi.
  Organizatorem geosympozjum było Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, na którym swój doktorat prowadzi Rafał Juroszek z Koniakowa Matyski. To właśnie młody Koniakowianin był jednym z inicjatorów zorganizwania tego wyjątkowego wydarzenia.

  W uroczystym otwarciu udział wzięli wójt gminy Istebna - Henryk Gazurek wraz z zastępcą Józefem Polokiem, a także Nadleśniczy Nadleśnictwa Wisła - Andrzej Kudełka, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury - Elżbieta Legierska-Niewiadomska oraz kierownik promocji Aneta Legierska.

  Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. prof. Ewa Słaby z Instytutu Nauk o Ziemi z Polskiej Akademii Nauk oraz prof. Leszek Marynowski.

  zobacz więcej

 • 5th Slovenian Geological Congress

  The 5th Slovenian Geological Congress will be held in a coal-mine town of Velenje in Slovenia between 3rd - 5th October 2018. 
  This will be prolonged into a transboundary post-congress field trip on Geology, Hydrogeology and Geothermy of NE Slovenia and N Croatia, under the patronage of the IAH Commission on Mineral and Thermal Waters (CMTW IAH), between 6.-8. October 2018. 
  The official languages are both, Slovene and English, and we plan to have a separate session on mineral and thermal waters with your contributions.
  The Congress official web-site: http://www.geo-zs.si/5SGK/index_en.html

  Jako sekretarz CMTW IAH serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych poznaniem hydrogeologii wód mineralnych i termalnych Słowenii do uczestnictwa w Kongresie i sesji terenowej. 
  Pozdrawiam
  dr Adam Porowski

  zobacz więcej