• Śp. prof. dr hab. Stanisław Kwiatkowski

  Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci prof. dr hab. Stanisława Kwiatkowskiego, żołnierza AK i uczestnika Powstania Warszawskiego oraz wieloletniego kierownika Ośrodka Badawczego ING PAN w Krakowie.

  zobacz więcej

 • Śp. prof. dr hab. Joachim Szulc

  Z żalem żegnamy śp. prof. dr hab. Joachima Szulca - zasłużonego naukowca ING UJ, członka rady naukowej ING PAN w latach 2011-2014 oraz wieloletniego współpracownika Instytutu Nauk Geologicznych PAN.

  zobacz więcej

 • Śp. prof. Stanisław Lorenc

  Ze smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 19 stycznia 2020 r. zmarł śp. prof. dr hab. Stanisław Lorenc, wybitny naukowiec i autorytet dla całego środowiska geologicznego.

  zobacz więcej

 • Śp. prof. dr hab. Wiesław Bednarczyk

  Ze smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 10 stycznia 2020 r. zmarł w wieku 91 lat prof. dr hab. Wiesław Bednarczyk, emerytowany profesor Instytutu Nauk Geologicznych PAN i związany z Instytutem od chwili jego powstania, badacz paleozoiku Gór Świętokrzyskich i Niżu Polskiego.

   

  Rodzinie i bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia.

   

  Uroczystości pogrzebowe odbędą się 17 stycznia 2020 roku o godzinie 11:00 w

  kościele św. Grzegorza na cmentarzu Wolskim w Warszawie.

  zobacz więcej

 • Śp. dr Tadeusz Wysoczański-Minkowicz

  Ze smutkiem zawiadamiamy, że w wieku 87 lat zmarł Ś†P dr Tadeusz Wysoczański-Minkowicz, specjalista w dziedzinie geologii czwartorzędu.

  zobacz więcej