Śp. dr Andrzej Ostromęcki


Z żalem żegnamy dr. Andrzeja Ostromęckiego, geologa i grotołaza związanego z Pracownią Geologii Starych Struktur Zakładu Nauk Geologicznych PAN we Wrocławiu (obecnie Ośrodek Badawczy ING PAN we Wrocławiu).