• Śp. prof. dr hab. Wiesław Bednarczyk

  Ze smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 10 stycznia 2020 r. zmarł w wieku 91 lat prof. dr hab. Wiesław Bednarczyk, emerytowany profesor Instytutu Nauk Geologicznych PAN i związany z Instytutem od chwili jego powstania, badacz paleozoiku Gór Świętokrzyskich i Niżu Polskiego.

   

  Rodzinie i bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia.

   

  Uroczystości pogrzebowe odbędą się 17 stycznia 2020 roku o godzinie 11:00 w

  kościele św. Grzegorza na cmentarzu Wolskim w Warszawie.

  zobacz więcej

 • Śp. dr Tadeusz Wysoczański-Minkowicz

  Ze smutkiem zawiadamiamy, że w wieku 87 lat zmarł Ś†P dr Tadeusz Wysoczański-Minkowicz, specjalista w dziedzinie geologii czwartorzędu.

  zobacz więcej

 • Śp. prof. dr hab. Piotr Roniewicz

  Z żalem żegnamy śp. prof. dr hab. Piotra Roniewicza, wybitnego uczonego i przyjaciela Instytutu Nauk Geologicznych PAN.

  zobacz więcej

 • Śp. prof. dr hab. Maria Borkowska-Łydka

  Z żalem informujemy o odejściu w dn. 26 maja 2019 r. śp. prof. dr hab. Marii Borkowskiej-Łydki, wybitnej uczonej i wieloletniej dyrektor ING PAN.

  zobacz więcej

 • Śp. prof. dr hab. Jan Dowgiałło

  W dniu 15 maja 2019 r. w wieku 87 lat zmarł Ś†P prof. dr hab. Jan Dowgiałło.

  Hydrogeolog, przewodniczący i członek Rady Naukowej Instytutu Nauk Geologicznych PAN

  zobacz więcej