• Śp. prof. Jerzy Jankowski

  Z żalem żegnamy śp. prof. Jerzego Jankowskiego, członka rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk, wieloletniego dyrektora Instytutu Geofizyki PAN, byłego członka Rady Naukowej Instytutu Nauk Geologicznych PAN.

  zobacz więcej

 • Śp. prof. dr hab. Andrzej Wiewióra

  Ze smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 11 lipca 2020 r. zmarł w wieku 86 lat

  śp. prof. dr hab. Andrzej Wiewióra, emerytowany profesor Instytutu Nauk

  Geologicznych PAN.

  zobacz więcej

 • Śp. Profesor Marek Grad

  Ze smutkiem żegnamy śp. prof. Marka Grada, zmarłego w dn. 17 maja 2020 r. członka korespondenta Polskiej Akademii Nauk, światowej klasy geofizyka i sejsmologa.

  zobacz więcej

 • Śp. dr inż. Leszek Chudzikiewicz

  Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci dr. inż. Leszka Chudzikiewicza, geologa i wieloletniego pracownika Ośrodka Badawczego ING PAN w Krakowie, wydawcy czasopism ING PAN Studia Geologica Polonica i Geologia Sudetica oraz czasopisma PTG Annales Societatis Geologorum Poloniae.

   

  zobacz więcej

 • Śp. prof. dr hab. Stanisław Kwiatkowski

  Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci prof. dr hab. Stanisława Kwiatkowskiego, żołnierza AK i uczestnika Powstania Warszawskiego oraz wieloletniego kierownika Ośrodka Badawczego ING PAN w Krakowie.

  zobacz więcej