• Śp. Hanna Burchart

  Z żalem żegnamy naszą koleżankę Hannę Burchart, wieloletnią pracowniczkę Instytutu Nauk Geologicznych PAN w Warszawie.

  zobacz więcej

 • Śp. dr Andrzej Ostromęcki

  Z żalem żegnamy dr. Andrzeja Ostromęckiego, geologa i grotołaza związanego z Pracownią Geologii Starych Struktur Zakładu Nauk Geologicznych PAN we Wrocławiu (obecnie Ośrodek Badawczy ING PAN we Wrocławiu).

   

   

   

   

  zobacz więcej

 • Śp. dr hab. Barbara Elżbieta Marciniak

  Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 2 grudnia 2020 r. zmarła śp. dr hab. Barbara Elżbieta Marciniak, całe życie zawodowe związana z Instytutem Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk, pracownik Zakładu Geologii Czwartorzędu w Ośrodku Badawczym ING PAN w Warszawie.

   

  zobacz więcej

 • Śp. Bartosz Wach

  Z ogromnym smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 5 listopada 2019 r. zmarł nagle w wieku 28. lat nasz kolega śp. mgr inż. Bartosz Wach.

   

  zobacz więcej

 • Śp. prof. Marek Cieszkowski

  Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o odejściu śp. prof. dr. hab. Marka Cieszkowskiego, profesora zwyczajnego z Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagielońskiego, wychowawcy wielu pokoleń geologów; wieloletniego nauczyciela i współpracownika naukowców z ING PAN.

  zobacz więcej