Śp. dr hab. Barbara Elżbieta Marciniak


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 2 grudnia 2020 r. zmarła śp. dr hab. Barbara Elżbieta Marciniak, całe życie zawodowe związana z Instytutem Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk, pracownik Zakładu Geologii Czwartorzędu w Ośrodku Badawczym ING PAN w Warszawie.