• Granica kambr-prekambr (ediakar) w badaniach ING PAN

  Fotodokumentacja najnowszych badań: Zdjęcie obrazuje odnogę jaru Dniestru w Kitajgorodzie k. Kamieńca Podolskiego.

  zobacz więcej

 • Maastrichtian surface temperatures in °C depicted for experiments (a) C-280, (b) C-560, (c) C-840, (d) C-1120, (e) C-1400, and (f) C-1680 w: Niezgodzki, Igor & Knorr, G. & Lohmann, G. & Tyszka, Jarosław & Markwick, P.. (2017). Late Cretaceous climate simulations with different CO2 levels and subarctic gateway configurations: A model - data comparison.. Paleoceanography. 10.1002/2016PA003055.

  Informacja o przyznaniu stypendium Dyrektora ING PAN dla młodych naukowców

  Z przyjemnością informujemy, że dr Igor Niezgodzki z Ośrodka Badawczego ING PAN w Krakowie został nagrodzony przez Dyrektora Instytutu Nauk Geologicznych PAN rocznym stypendium naukowym dla wybitnego młodego naukowca posiadającego stopień naukowy doktora.

  Pan dr Igor Niezgodzki zajmuje się modelowaniem paleoklimatu, w szczególności bada wpływ paleogeografii oraz CO2 na klimat regionów polarnych w świecie cieplarnianym.

  Serdecznie gratulujemy.

  zobacz więcej

 • Śp. prof. dr hab. Joachim Szulc

  Z żalem żegnamy śp. prof. dr hab. Joachima Szulca - zasłużonego naukowca ING UJ, członka rady naukowej ING PAN w latach 2011-2014 oraz wieloletniego współpracownika Instytutu Nauk Geologicznych PAN.

  zobacz więcej

 • Spotkanie pracowników OBK z dyrekcją ING PAN

  W dniu 22.01.2020 r., z okazji rozpoczęcia nowej czteroletniej kadencji, dyrektor ING PAN prof. dr hab. Ewa Słaby zorganizowała spotkanie z pracownikami Ośrodka Badawczego ING PAN w Krakowie. W trakcie uroczystego zebrania złożono pani dyrektor gratulacje wraz z kwiatami i upominkiem od pracowników ośrodka oraz serdeczne życzenia zdrowia i dalszej owocnej pracy. Pani dyrektor złożyła przy tej okazji wszystkim pracownikom i współpracownikom podziękowania za osiągnięcia i zaangażowanie w okresie mijających czterech lat oraz zaprosiła na okolicznościowy poczęstunek.

   

  zobacz więcej

 • Referat w Ośrodku ING PAN w Krakowie wygłosi Ashley Gumsley

  Uprzejmie zapraszamy w dn. 15.01.2020 r. o godz. 14:00 na referat pt. „Caught between continents: first identification of the Ediacaran Central Iapetus Magmatic Province in Western Svalbard, with implications for final Rodinia breakup and glaciation” w sali wykładowej Ośrodka Badawczego ING PAN w Krakowie.

  zobacz więcej