Kierownik: dr hab. Edyta Zawisza

Adres: Instytut Nauk Geologicznych PAN 

ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa

tel. (22) 6978-813

e-mail: ezawisza@twarda.pan.pl 


INSTYTUT NAUK GEOLOGICZNYCH PAN W WARSZAWIE PROWADZI 4-LETNIE STACJONARNE LUB NIESTACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE W KRAKOWIE, WARSZAWIE I WROCŁAWIU

w zakresie:

 • geochemii izotopowej skał osadowych i wód podziemnych
 • oddziaływań woda-skała w procesach diagenetycznych
 • geochemii i geochronologii
 • geochemii skał klastycznych i analizy basenów
 • mineralogii skał ilastych
 • tektoniki sukcesji osadowych
 • tektoniki i petrologii skał krystalicznych
 • interpretacji geologicznych danych geofizycznych
 • paleoekologii i mikropaleontologii
 • badań paleośrodowiska

W ramach studium kształceni są doktoranci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020. Nabór nie będzie już prowadzony

Aktualni doktoranci

Styczeń, 2023

 1. Greta Brancaleoni (2019-2023) - promotor: Dr. hab. Maciej Krajcarz
 2. Marek Śliwiński (2019-2023) - promotor: Dr. hab. Mirosław Jastrzębski
 3. Małgorzata Ponikowska (2019-2023) - promotor: Prof. dr. hab. Stanisław Mazur