Kierownik: dr hab. Edyta Zawisza

Adres: Instytut Nauk Geologicznych PAN 

ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa

tel. (22) 6978-813

e-mail: ezawisza@twarda.pan.pl 


INSTYTUT NAUK GEOLOGICZNYCH PAN W WARSZAWIE PROWADZI 4-LETNIE STACJONARNE LUB NIESTACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE W KRAKOWIE, WARSZAWIE I WROCŁAWIU

w zakresie:

  • geochemii izotopowej skał osadowych i wód podziemnych
  • oddziaływań woda-skała w procesach diagenetycznych
  • geochemii i geochronologii
  • geochemii skał klastycznych i analizy basenów
  • mineralogii skał ilastych
  • tektoniki sukcesji osadowych
  • tektoniki i petrologii skał krystalicznych
  • interpretacji geologicznych danych geofizycznych
  • paleoekologii i mikropaleontologii
  • badań paleośrodowiska

W ramach studium kształceni są doktoranci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020. Nabór nie będzie już prowadzony

 

DOKUMENTY STUDIÓW DOKTORANCKICH

czerwiec, 2018