Laboratorium Uranowe i Izotopów Stabilnych (LUIS)

Kierownik: dr hab. Michał Gąsiorowski

Instytut Nauk Geologicznych PAN

Ośrodek Badawczy w Warszawie

ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa
tel.: (48) 22 6978-742
e-mail: mgasior@twarda.pan.pl 

Facebook:  Uranium-Series Laboratory


Badania:

 1. Rekonstrukcja warunków paleośrodowiskowych w oparciu o badania nacieków jaskiniowych
 2. Analiza zanieczyszczeń środowiska naturalnego izotopami promieniotwórczymi
 3. Badanie migracji i rozkładu sztucznych oraz naturalnych izotopów w ekosystemach jeziornych
 4. Datowanie osadów jeziornych metodą 210Pb oraz 137Cs
 5. Badanie aktywności 3H w różnych komponentach środowiska przyrodniczego
 6. Wykorzystanie badań izotopowych do modelowania procesów geochemicznych
 7. Wydzielanie kolagenu z próbek kości i zębów kopalnych

Wyposażanie laboratorium:

 1. LA-ICP-MS
 2. Spektrometr alfa
 3. Ciekłoscyntylacyjny spektrometr beta
 4. Niskotłowy spektrometr gamma
 5. Analizator elementarny CHNS
 6. Aparatura do poboru rdzeni osadów jeziornych
   

 

Pracownicy:

 1. dr hab. Michał Gąsiorowski, prof. instytutu
 2. dr hab. Helena Hercman, prof. instytutu
 3. dr Jacek Pawlak, adiunkt
 4. mgr Marcin Błaszczyk, asystent
 5. mgr Ilona Sekudewicz, asystent
 6. mgr Maciej Swęd, asystent
 7. mgr Anna Mulczyk, starszy ekspert ds. technicznych
 8. mgr Paula Sierpień, technik
 9. mgr inż. Jacek Stienss, asystent
 10. mgr inż. Karolina Kaucha, technik

Cennik usług

Programy do pobrania

Aktualne projekty badawcze: 

2022 - 2025: Projekt NCN Preludium 20 pt. "Migracja izotopów promieniotwórczych w osadach kwaśnych jezior pokopalnianych - podejście eksperymentalne". Kierownik projektu: Ilona Sekudewicz

2022 - 2025: Projekt NCN Preludium 20 pt. "(Bio)wietrzenie odpadów pochodzących z górnictwa cynku i ołowiu". Kierownik projektu: Maciej Krzysztof Swęd

2019 - 2022: Projektu NCN OPUS 16 pt. "Skład izotopowy chityny bezkręgowców wodnych jako narzędzie do określenia procesów mających wpływ na ekosystemy jezior górskich". Kierownik projektu: dr hab Michał Gąsiorowski

Wybrane publikacje:

 • 2021:

M. Gąsiorowski, J. Stienss, E. Sienkiewicz, and I. Sekudewicz, “Geochemical Variability of Surface Sediment in Post-Mining Lakes Located in the Muskau Arch (Poland) and Its Relation to Water Chemistry,” Water. Air. Soil Pollut., vol. 232, no. 3, pp. 1–12, Mar. 2021.

I. Sekudewicz, A. M. Dąbrowska, and M. D. Syczewski, “Microplastic pollution in surface water and sediments in the urban section of the Vistula River (Poland),” Sci. Total Environ., vol. 762, p. 143111, Mar. 2021.

N. Zupan Hajna et al., “Pliocene to Holocene chronostratigraphy and palaeoenvironmental records from cave sediments: Račiška pečina section (SW Slovenia),” Quat. Int., vol. 605–606, pp. 5–24, Dec. 2021.

J. Pawlak, M. Błaszczyk, H. Hercman, and Š. Matoušková, “Palaeoenvironmental conditions during MIS 6/MIS 5 transition recorded in speleothems from the Tatra Mountains,” Boreas, vol. 50, no. 1, pp. 224–241, Jan. 2021.

A. R. Paine et al., “The trace-element composition of a Polish stalagmite: Implications for the use of speleothems as a record of explosive volcanism,” Chem. Geol., vol. 570, p. 120157, Jun. 2021.

M. Błaszczyk, H. Hercman, J. Pawlak, and J. Szczygieł, “Paleoclimatic reconstruction in the Tatra Mountains of the western Carpathians during MIS 9–7 inferred from a multiproxy speleothem record,” Quat. Res., vol. 99, pp. 290–304, Jan. 2021.

M. Gąsiorowski, E. Sienkiewicz, U. Ciołko, K. Kaucha, M. Kupryjanowicz, and M. Szal, “Cultural eutrophication of a Central European lowland lake from the Bronze Age to the present recorded in diatom and Cladocera remains,” CATENA, vol. 204, p. 105404, Sep. 2021.

 • 2020:

H. Hercman, M. Gąsiorowski, J. Pawlak, M. Gradziński, Š. Matoušková,  P. Zawidzki, P. Bella. Atmospheric circulation and the differentiation of precipitation sources during the Holocene inferred from five stalagmite records from Demänová Cave System (Central Europe), The Holocene, 30, pp. 834-846, 2020.

J. Szczygieł, H. Hercman, G. Hoke, M. Gąsiorowski, M. Błaszczyk, A. Sobczyk. No valley deepening of the Tatra Mountains (Western Carpathians) during the past 300 ka. Geology, 48, pp. 1006–1011, 2020.

J. Pawlak, H. Hercman, P. Sierpień, P. Pruner, M. Gąsiorowski, A. Mihevc, N. Zupan Hajna, P. Bosák, M. Błaszczyk, B. Wach. Estimation of the durations of breaks in deposition – Speleothem case study, Geochronometria, 47, pp. 154–170, 2020.