Żegnamy prof. dr. hab. Leonarda Mastellę


Z głebokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 1 stycznia 2022 r. odszedł. śp.  prof. dr hab. Leonard Mastella, wybitny naukowiec i autorytet dla całego środowiska geologicznego, nestor kolejnych pokoleń naukowców - geologów. 

Zachowamy w pamięci prof. Leonarda Mastellę jako wybitnego naukowca i badacza terenowego a także niezwykle szanowanego współpracownika i kolegę.

Pracownicy i Dyrekcja ING PAN

 

Nekrolog WG Uniwersytetu Warszawskiego wraz z informacją o uroczystościach pogrzebowych: