Sample Preparation Laboratory (GeoPrep)

Head Przemysław Gedl, PhD, DSc, Assistant Professor
Address:  
           Instytut Nauk Geologicznych PAN
           Ośrodek Badawczy w Krakowie  
           ( Institute of Geological Sciences P.A.S., Research Centre in Kraków )
           Senacka 1,   31-002 Kraków
Phone: (48) 12 3705 200 ; (48) 12 3705 213 (or 229) 

Fax: (48) 12 3705 205 ; 12 422-16-09
e-mail:p.gedl@ingpan.krakow.pl

 

Details on the Lab  » »