Clay Minerals Laboratory (ClayLab)

Menager:  PhD DSc  Marek Szczerba
Address:  
           Instytut Nauk Geologicznych PAN
           Ośrodek Badawczy w Krakowie  
           ( Institute of Geological Sciences P.A.S., Research Centre in Kraków )
           Senacka 1,   31-002 Kraków
Phone: (48) 12 3705 200 ; 12 422-89-20 ; Ext.: 232 
            (48) 12 3705 232 

Fax: (48) 12 3705 205 ; 12 422-16-09
e-mail: m.szczerba@ingpan.krakow.pl

 

Details on the Lab  » »