PhD Students GEOPLANET:

 1. MSc. Wiktoria Gmochowska - supervisor:prof. dr hab. Ewa Słaby
   
 2. MSc. Stefano Giunti- supervisor: dr hab. Maciej Bojanowski
   
 3. MSc. Maciej Fitt - supervisor:  dr hab. Ewa Słaby
   
 4. MSc.  Katarzyna Godos - supervisor:dr hab. Jarosław Tyszka
   
 5. Eman Elsherif - supervisor: dr hab. Mirosław Jastrzębski
   
 6. Tanishka Soni - supervisor: prof. dr hab. Stanisław Mazur
   
 7. Ali Nasiri - supervisor: prof. dr hab. Stanisław Mazur