PhD Students GEOPLANET:

 1. MSc. Wiktoria Gmochowska - supervisor:prof. dr hab. Ewa Słaby
   
 2. MSc. Dariusz Marciniak - supervisor:dr hab. Mirosław Jastrzębski
   
 3. MSc. Stefano Giunti- supervisor: dr hab. Maciej Bojanowski
   
 4. MSc. Marcin Fitt - supervisor:  dr hab. Ewa Słaby
   
 5. MSc.  Katarzyna Godos - supervisor:dr hab. Jarosław Tyszka
   
 6. Eman Elsherif - supervisor: dr hab. Mirosław Jastrzębski
   
 7. MSc.  Paulina Bodzioch - supervisor: dr hab. inż. Piotr Krzywiec
   
 8. Tanishka Soni - supervisor: prof. dr hab. Stanisław Mazur

PhD Students IGS PAS:

 

 1. MSc. Fabian Tramm - supervisor : dr hab. Bartosz Budzyń
   
 2. MSc. Greta Brancaleoni  supervisor : dr hab. Maciej Krajcarz
   
 3. MSc. Marek Śliwiński - supervisor : dr hab. Mirosław Jastrzębski
   
 4. MSc. Małgorzata Ponikowska - supervisor : prof. dr hab. Stanisław Mazur